A tökéletes egyház | Önmegvalósítás.hu

A tökéletes egyház

2010. április 12. hétfő, 16:31 | Huszti Sándor -...

A Másság és egyház topikban elég sok kritika érte a katolikus egyházat, de azt hiszem a többi egyház táján sincs mindig minden rendjén. A hívők védik a saját egyházukat, a külsősök meg kritizálnak, és ennek talán sohasem lesz vége. De vajon milyen lenne egy olyan egyház, ahol minden a helyén van, mind világi, mind spirituális értelemben? A papok hitelesek, a pénzügy tiszta, a tanítás igaz, a gyakorlatok eredményesek. Egyáltalán létezhet-e és hogyan működne egy ilyen tökéletes egyház?
Te milyennek képzelnéd el azt az intézményt, amelyik a spirituális törekvésednek hiteles keretet biztosítana?

Nem létezik, a fejlődéssel elletétes a tökéletes feltételezése
2010. április 14. szerda, 1:51 | Egyházas (útkereső)

Létezik valami, ami a tökéletes? Mármint abban az értelemben, hogy annyira profi, hogy jobb vagy hitelesebb már nem is lehet, fejlődnie sem kell. Egyházból sincs olyan, ahogyan emberből sem létezik ez a fajta tökéletes.

Csak az a fajta tökéletes létezik, amely a maga egyediségében elfogad minden létezőt.

Nincs olyan egyház, ami tökéletes lehetne. A tudatosságban az egyéni szint után a kollektív emberi szint következik, ezért valójában nincs létjogosultsága a hitrendszer intézményesítésének.

A Földön lélekcsoportokban fejlődünk és a különböző fajok eltérően élik meg a világot, ez azonban még nem indokolja vallási közösségek létrehozását, bár biztosan jelentkezik ilyen igény a valahova tartozás miatt.

A hit minden intézményesített formája eleve halálra ítélt, hiszen a hitrendszereink velünk együtt fejlődnek, a tudatosságunk folyamatosan fejlődik, ezért eleve kudarcra van ítélve egy valamilyen időpontban rögzített hitvallás. Ha meg a hit az, hogy a tudatosságunk folyamatosan fejlődik, az nem igényel intézményesített formát.
Az iskoláknak is az a baja, hogy sokévtizede elavult lexikális tudással akarja megtömni a fejeket, ezért talán az is túlságosan rigid formája a tudat fejlődését elősegítő esetleges intézményrendszernek.

Én például azt hiszem, hogy most inkább alszom.
A jövőre vonatkozó hitem pedig az, hogy reggel biztosan ajánlatos lesz felébredni.
Ehhez nem kell egyház. De akármilyen hitemet iderakhatnám, egyikhez sem kell.

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Vallás és egyház
2010. április 14. szerda, 10:16 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Szerintem létezik tökéletesség, de ezt vitassuk meg máshol, itt nem ebbe az irányba szeretnék folyni.

Értem amit írsz, de azt hiszem néhol kevered e két fogalmat: egyház, vallás (hit). Ha ezeket külön választanánk, akkor tudnánk arról beszélgetni, ami a topik kérdése.

Én itt nem a tökéletes vallást, hitrendszert keresem, hanem azt a szervezetet, amelyik akár képes a különböző hitben, tudatossági szinten levő, de mind a tökéletesség vagy Isten felé törekvő embereket kiszolgálni, nekik intézményesített kereteket biztosítani a gyakorlásukhoz, közösségükhöz.

Ugye ez az egész kérdés a Katolikus Egyház-as vita folytán merült fel, tehát onnan is gondolkodhatunk tovább, vagy megnézhetjük jó példaként a hinduizmust, ami ugyan nem egyház, mégis jól egybe foglalja a különböző szinteken levő hívőket és gyakorlókat.

Vagy ennyire nem szabad szétválasztani egyházat és vallást, mert akkor intézménynek akár egy Művelődési ház is megteszi?

Nem tudom összekapcsolni
2010. április 14. szerda, 11:50 | csaesz   Előzmény

az intézmény és a tökéletes szót sehogy sem. Egy intézmény minél nagyobb, annál több szabály (tagok jogai és kötelezettségei) kell ahhoz, hogy fenn tudjon maradni. A szabályokat pedig jobbára egy tökéletlen ember alkotja, tehát azok sem tudnak tökéletesek lenni. Itt most a tökéletlent nem pejoratív értelemben mondom, hanem azért, mert akiben minden tökéletesen a helyén van, az már nem sűrűn szokott emberként leszületni.

De legyen egy utópikus gondolat: néha azért leszületnek tökéletes lelkecskék is, és mondjuk, az egyik pont abban fog nagy elhivatottságot érezni magában, hogy megalkosson egy tökéletes intézményt (tökmindegy, hogy egyház vagy műv.ház). Intézmény azért jön létre, hogy összefogjon egy embercsoportot. Megalkotja a tökéletes szabályokat, és várja a lelkecskéket, akik csatlakozni szeretnének az ő intézményéhez. Csak az a baj, hogy ezek a lelkecskék csöppet sem tökéletesek, nem nagyon tudják betartani a tökéletes szabályokat. Innen kezdve jön a lejtő: minél több ember csatlakozik az intézményhez, annál kevesebb köze lesz annak a tökéletességhez. Vagy rosszul gondolom, hogy az intézmény tökéletessége nemcsak a megalapítójától és a szabályaitól függ, hanem a csatlakozott tagok hozzáállásától is?

Az egyház
2010. április 14. szerda, 15:03 | Egyházas (útkereső)   Előzmény

Az egyház hazai jogi definíció szerint azonos hitelveket vallók közössége, és a vallás közös gyakorlása céljából jön létre az egyház. Az egyház egy pont olyan jogi forma, mint az egyesület vagy alapítvány, csak az egyháznál a cél kötött.

Az egyházak nem feltétlenül istenhívők, Magyarországon létezik az anyagelvűek egyháza, ők azt a hitelvet vallják, hogy minden az anyagból levezethető, nincs semmi az anyagon kívül. (Csak azt nem tudom, hogy a saját hitelveik létét hogyan vezetik le az anyagból.)

A magyarországi egyházak között jegyeznek hidu közösségeket is, ha a nevében nem is szerepel az egyház, a jogi formája az.

Az egyházat a vallástól nem lehet szétválasztani, a vallást az egyháztól minden további nélkül igen.

A feltett kérdés, hogy létezik-e tökéletes forma?

Tökéletes forma ! Álljunk meg egy szóra , tökéletes forma ,"
2010. április 15. csütörtök, 11:33 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Tökéletes forma !

Álljunk meg egy szóra , tökéletes forma ," amfora " , volt egy ilyen reklám .

Isten képes megszentelni minden élőt és élettelent .
A Teremtés műve eleve Szent !
Az egész ÉLŐ BOLYGÓ szent hely , ami a teremtett világban
Isten terve és Örök Törvényszerűségei szerint működik.

A személy megszentelődése , már nem ennyire egyszerű.
Isten úgy Akarta , hogy az ember szabadon dönthessen ;
akar e szent lenni , akarja e azt a szentséget , melyet Isten
egyedül és személyreszólóan neki tervezett meg ?

Szent helyek azok a helyek , amelyeket Istenben , szentségben élő " emberek " ,
természetes anyagokkal ( mint víz , só , olaj , hamu ) . anyagokkal felszentelnek ,
kifejezve azt , hogy az ember egyszerre testi és szellemi lény ,
aki a lelki valóságokat anyagi jelekkel és szimbólumokkal fejezi ki és fogja föl.

A liturgiákban szavakkal , énekekkel is szentelődünk , Krisztus
nekünk mondott szavai által ...stb.

Az egész anyagi világ fölkínáltatik az embernek , hogy Teremtője nyomait olvassa benne .

A személy megszentelődése , az ember akaratának függvénye is , de
Isten különleges kegyelme is , amikor nevén szólítja az embert , vagyis
előbb megszenteli anélkül , hogy az ember akaratával akarná .

Ahány ember , annyi forgatókönyv...

Amikor ez megtörténik akkor , az egyház egy a maga nemében
egyedüli és megismételhetetlen építő kővel épült tovább .

Így épül folyamatosan a tökéletes egyház .

Ez nem kész mű és nem zárja ki azt sem , hogy az előttunk élt szentek által
használt és tisztelt helyeken mutassuk be mi is , a magunk részéről
felajánlott áldozatainkat , esetleg teljes újjáalkotott magunkat.

úá

Nem a tökéletes épül, de nem ám!
2010. április 15. csütörtök, 14:21 | Egyházas (útkereső)   Előzmény

A Föld az egyetlen hely, ahol szabadon építkezhetünk.
Nem a tökéletes épül, de nem ám.
Valalmi egészen új épül, ami eddig nem volt.
És, ami eddig még senkinek sem jött össze.

A tökéletes már megvolt és ezért megvan.
Most jön valami egészen más.

Mert mi van, ha nem tökéletes és nem is tökéletesség a cél?
Mi van, ha a sztori a fejlődésről, a kreativitás fejlesztéséről és kifejezéséről szól?

Mi van, ha most azt a feladatot kaptuk, hogy szarból várat építsünk? Kőből könnyű, a hülye is tud, de szarból? Ez aztán a kreatív feladat!

Az Univerzum maga szent hely, ezért aztán nem megyünk sokra, azzal, ha szent helyet keresünk, mindenütt az van. Mivel az Univerzum részei vagyunk, létezünk, ezért mi magunk is szentek vagyunk.
Már azok vagyunk, nem kell megszentelnie senkinek.

Az, ahogyan interpretálod a szentséget az elválasztott tudat terméke, amely valamely, önmagát kiválasztottnak tekintő csoportnak adja a primátust, hogy ő szenteljen.
Egy frászt.

Mindenki már eleve szentségben él. Kívülről senki nem fogja megadni a szentséget, az ugyanis nem egy plecsni, amit ki kell érdemelni, azzal, hogy valami külső elvárásoknak megfelel valaki, kellően jófiú vagy jókislány volt, akkor megkapja, mint a cukorkát.

A szentség egy belső forrás, amit fel kell fedezni, mindig velünk volt, ezzel születtünk. Az, hogy megtanuljuk ezzel bölcsen élni, az a mi dolgunk.

"Szent helyek azok a helyek , amelyeket Istenben , szentségben élő " emberek " ,
természetes anyagokkal ( mint víz , só , olaj , hamu ) . anyagokkal felszentelnek ,
kifejezve azt , hogy az ember egyszerre testi és szellemi lény ,
aki a lelki valóságokat anyagi jelekkel és szimbólumokkal fejezi ki és fogja föl."

A rítusok gyakorlása, akárki is gyakorlja nem hoz létre szent helyet, az csak egy atmoszférát hoz létre, ami komfortos, de nem tudja azt, amit a "szent helyek" tudnak. A rítusok behívnak energiaminőségeket, ami lenyomatot hagy ott, ez hozza létre a klímát. Hogy ki, kit és hogyan hív meg, az egy igen nagyon jó kérdés.

A szent helyek bizonyos energiaminőségekkel, mások isteneknek hívják, közvetlen kapcsolatban álló, élő energetikai helyek. A megfelelő helyen és időben tudatosan felvenni a kapcsolatot ezekkel az istenségekkel, ünnepelni őket és hálát adni nekik, megköszönni nekik ajándékukat egy teljesen más szituáció. A hely nem attól szent, hogy áldozatot mutatnak ott be.

Természetesen vannak olyan emberek, akik engedélyt kapnak új szent helyek létrehozására, miként Jézus létrehozta a tudathálóját a Földön és a földelési pontjai szent helyek. És valami isteni csoda folytán egyetlen keresztény, zsidó vagy mohamedán vallási központ sem tartozik ezek közé.

én szívesen építek szarból várat, csak valaki adjon hozzá
2010. április 15. csütörtök, 14:24 | csaesz   Előzmény

én szívesen építek szarból várat, csak valaki adjon hozzá gumikesztyűt meg egy orrcsíptetőt..:)

Kirsikka képe
csaesz, ez jó!
2010. április 15. csütörtök, 17:48 | Kirsikka   Előzmény

úgy fogsz kinézni, mint aki nem tudta eldönteni, hogy farsangon szinkronúszónak vagy takarítónéninek öltözzön :D

Az indivídum megfogalmazása és " kérdései " újra és újra
2010. április 15. csütörtök, 15:46 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Az indivídum megfogalmazása és " kérdései " újra és újra ugyanazok :
fejlődés , kreativításának kifejezése , ...stb, stb.
Szavak ,melyek semmihez nem köthetők ...

Ahol elönt mindent a bűn és a mocsok , ott MINDÍG túlárad a kegyelem .
Befogadható , válaszható .
Megszentelődhet a személy ; ennyit írtam .
Nem többet és nem kevesebbet .
Senki nem szentelhet meg azt nekünk ( is ) kell akarnunk .

Nem kötelező ! Választható az , hogy én szetségben akarok élni .

Ahogy te interpretálod a szentséget az meg személytelen .
A tudatodat beleérted egy univerzális tudatba .
Ez ugyanúgy lehet a tudat elválasztott terméke .

A szent helyeknek tulajdonítasz olyan tulajdonságokat
amire szerinted csak úgy maguktól képesek .
+ TUDATOT , amivel szerinted csak úgy rendelkeznek .
Ez a panteizmus . A természetet istennel azonosító filozófiai
irányzat .
Tagadod vele a teremtést magát és az ember létének értelmét .
Azt , hogy képes a megszentelődésre ,
vagyis létének okára és egyben végső céljára .

Az ember személy .
Nem csak egy fához , fűhöz v állathoz
hasonló , bár a biológiai folyamatai hasonlóak ( bios ) ,
de ott van egy másfajta léthez való vonzódása ( zoe ) ,
az örök felé való törekvése .

úá

Az örök
2010. április 15. csütörtök, 18:41 | Egyház (útkereső)   Előzmény

Az örök felé csak az törekszik, akinek halvány fogalma sincs arról, hogy most ott vagyunk, sosem voltunk azon kívül. Ehhez semmi más nem kell, csak felismerni.

De annyi ködöt gerjesztettek körülötte, hogy frusztrálják vele a jónépet, hogy már megint el kell érni valamit, már megint kevés valamihez. Közönséges átverés, manipuláció.

Tagadom a teremtést, mint valaha egy ki tudja honnan jött nagy-nagy úr 5 napos gályájának az eredményét. Valóban. Számomra, ha valaminek nincs érteleme, akkor ez az.

Egy-ház?
2010. április 16. péntek, 23:45 | Pogánymadonna (útkereső)   Előzmény

Mint minden, ami intézményesített, ez is a földi hatalomért van. A lelkek táplálása ezen belül egyeseknek cél, de maga a struktúra, mint minden hatalmi szervezet a saját fennmaradását szolgálja.
Lehet jobb vagy rosszabb, de Isten nem náluk lakik, hanem mindenkinél. Ezzel együtt számos általam nagyra becsült papot ismerek, és olyanokat is, akiket kevesebbe, ugyanúgy, mint az élet minden más területén. Hiszen ez valójában egy "lelki szolgáltatóipar", és ha jól működik, a népek meg lehetnek elégedve, ha nem, kritizálhatják. De a lelkük nyugalmát csak önmaguk szerezhetik meg.

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Én vagyok túl optimista?
2010. április 17. szombat, 1:21 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Azért, mert Te is csak kizsákmányoló, hatalmaskodó intézményekkel találkoztál, még ne húzd rá, hogy az csak arra való! Az intézményeket emberek vezetik, tőlük függ, hogy mire használják a lehetőségeiket.

Vagy nem ismersz egyetlen egy jó embert sem?

Elképzelhetetlennek tartod, hogy igaz emberek, a köz javát nézve, segítséget nyújtanak, lehetőséget teremtenek és egy hasznos, igazságos intézményt működtessenek?
Tényleg ennyire pesszimisták vagytok?

Vagy én vagyok túl optimista?

Tökéletes egyház nem létezhetik mivel tökéletes ember sem
2010. április 17. szombat, 12:39 | Névtelen (útkereső)   Előzmény

Tökéletes egyház nem létezhetik mivel tökéletes ember sem létezik. És ugye az egyházakat sem az angyalok irányítják, hanem esendő emberek. De arra jók hogy egy közösséget hozzanak létre, hogy egyfajta űrt betöltsenek az emberek lelkében vagy hogy akár segítséget nyújtsanak, ha pont erre van szükség.

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Szerintem meg létezik tökéletes ember
2010. április 17. szombat, 22:23 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Szerintem meg létezik tökéletes ember, legfeljebb nem sok, ezért nincs róla közvetlen tapasztalatunk!

De ahogyan a Biblia Jézust is tökéletesnek állította be, úgy a többi vallásban is vannak olyan tökéletesek, akik nem eleve azok (mint az Istenek), hanem a földi létük alatt érték ezt el.

Semmilyennek
2010. április 14. szerda, 12:28 | Névtelen (útkereső)

Mert nincs rá szükség. Szerintem.
Mi a tökéletes? Ez hit kérdése. Erre a hitre alapíthatsz egyházat és kutathatjátok ennek keretében a tökéletes egyházat és a hozzá tartozó tökéletes vallást. Csak hogy a tökéletes ember már nem hisz. A hit illúzión alapszik és a tudat fejlődésével állandóan változik.
Véleményem szerint minden egyház a maga tökéletességének igazolására jött létre és ez nem is lehet másként. Találkozik pár ember, hisznek egy bizonyos igazságban, tökéletességben. Azért, hogy még csak véletlenül se következhessen be az, hogy nem az a tökéletes amit ők hirdetnek, elkezdik meggyőzni az emberekett. És máris kialakul a hittérítés.
Amikor az ember átlátja ezt, már nincs szüksége hit-társakra, adott esetben ceremóniákra sem ahhoz, hogy tudja magát hova tenni. Egyszerűen van, létezik és tudomásul veszi hogy vannak akiknek szükségük van a hordában keresésre és van akinek nincs.
Egyébként szerintem minden egyház ezt követi és ezt csinálja, csak mindig a megfelelő szintű lelkek találnak be és teszik az adott egyházat olyanná amilyen. Hiszen ezeket mind mi hozzuk létre.
Mi a célod egy ilyen egyházzal ha lenne? Mások segítése? Mint tudjuk, amikor az ember másokon akar segíteni, akkor a saját háza táján kellene körülnéznie, hogy vajon miből ez az érzés.

Üdv!
Hédi

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Nem is gondoltam, hogy ilyen nehéz fába vágom a fejszémet!
2010. április 15. csütörtök, 13:25 | Huszti Sándor -...

Húha! Nem is gondoltam, hogy ilyen nehéz fába vágom a fejszémet!
Képzeljük el, hogy van egy tökéletes egyház, és írjuk ide, milyen is lenne az? - ennyi lett volna a kérdésem, de Ti már azon fennakadtok, hogy egyáltalán létezik-e tökéletes, milyenné tennék a tökéletlen tagok a tökéletlen vallásukkal ezt az egyházat, meg hogy nekem mi a célom mindezzel?

Csupán csak játszani szeretnék a fantáziátokkal, megláttatni a képzelőerőtökben, hogy ha Ti teremthetnétek egy egyházat és igyekeznétek azt tökéletesre alkotni, akkor milyenre alkotnátok azt? Játssz, fantáziálj, képzelj, gondolkozz!

Milyen lenne ennek az egyháznak a célja, hierarchiája, megjelenése, működése... Ilyen válaszokra gondolok.

Az egyházat ember nem teremtheti . Majd egyszer ezt TÖKÉLETESEN
2010. április 15. csütörtök, 14:07 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Az egyházat ember nem teremtheti .
Majd egyszer ezt TÖKÉLETESEN meg fogod érteni !

Mindegy , hogy milyen paragrafusok által és milyen
módon , milyen emberi " fantázia " által jegyeznek be egy - egy adott társadalomba
" egyház " néven egyesületeket ....

Nem emberi a TERV és nem emberi a KIVITELEZÉS sem ...

Ajánlom neked a jezsuita.hu oldalon a rádióhallgatást ...
ott sokat megérthetsz ezzel a témával kapcsolatban .

úá

de most mit csináljak,
2010. április 15. csütörtök, 14:21 | csaesz   Előzmény

ha egyszer olyan tökéletlen vagyok, hogy nem tudok egy számomra tökéletes egyházat elképzelni?? Fontos a szabadságom. Akármilyen egyházat is képzelek el, csak úgy tudom elképzelni, hogy tagjaként keretek közé szorulna a szabadságom.

Ó, legyen: elképzeltem egy egyházat, aminek Isten az alapítója, Univerzális törvények uralkodnak benne, és a Föld nevű bolygó a temploma, a földlakók pedig mind az egyház tagjai. Ezek így már elég tág keretek számomra... Így megfelel, vagy még élesíteni szeretnéd a fejszédet? :)

 

Pont ez kell ! úá :-)
2010. április 15. csütörtök, 17:59 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Pont ez kell !

úá :-)

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
A saját korlátozottságod miatt nem látod a korlátlanságot!
2010. április 16. péntek, 10:08 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Annyira negatív példáid vannak az egyházakról, hogy ha csak rájuk gondolsz, máris a beszűkülés, a korlátozás, a szabadságod elvesztése jut eszedbe?

Pedig egy jól szervezett intézmény nem csak ilyen csonkító hatással lehet tagjaira nézve, hanem az ellenkezőjét is nyújthatja: kitárulkozást, út-mutatást, célra tartást, tanítást, eszközöket, lehetőségeket, stb. Gondolkozz pozitívan és vedd észre, mi az amire a tömegeknek szükségük lehet a lelki fejlődésük megtámogatásához?

"Megtámogatásához", hiszen az egyház nem fog fejlődni helyettük, de azon kívül még számos dolog van, amivel a fejlődést lehet segíteni, gyorsítani, az utat egyengetni. Ha mindezt szervezett formában teszik és jó szándékkal, akkor máris van rálátásunk egy ilyen egyház működésére.

Olyanokra gondolok, mint hogy:

1. Jót tesz a fejlődésnek, ha van külső tanítás, ahhoz tanító, a tanításhoz pedig helyiség és rendszeresség.

2. A tanítás mellett a gyakorlás is rendkívül fontos, annak szintén kell egy segítő, helyiség és rendszeresség.

3. Sokat épülhetünk, ha van egy közösség, ahol megoszthatjuk a tapasztalatainkat és nem csak a tanító tanít minket, hanem a többiektől is magunkba szívunk információt.
A közösség más dolgokban is a segítségünkre lehet, védelmet, bátorítást,erőt adhat kölcsön az út elején, de egyszer ezeket majd Önmagunknak kell megvalósítanunk!

4. Máskor viszont pont az a jó, ha nincs közösség, csak magány és befelé fordulás. Ehhez jó ha van egy hely, ahova elvonulhatunk, és közben a közösség gondoskodik az ott maradt életed fenntartásáról, például vigyáz a gyermekeidre, megöntözi a virágaidat, megnyugtatja a férjedet.

Én ezekben nem korlátozást látok, hanem támogató lehetőségeket, amelyek sokkal jobban szervezhetők egy intézmény keretein belül, mint ha neked egyedül kellene mindezt biztosítanod önmagad számára!

Egyetértesz? Akkor folytasd a sort, mire lenne még szükség, mit biztosíthatna egy egyház a tagjainak úgy, hogy közben nem korlátoz?

Értelek
2010. április 16. péntek, 15:38 | csaesz   Előzmény

és így egyet is értek, bár egy férjet sokféleképpen lehet megnyugtatni, bármelyik verzióba azért még nem mennék bele...:)

Továbbra is fenntartanám a korlátozott hitrendszeremet arra vonatkozóan, hogy egy nagy, országokat átívelő egyház sok taggal már nem lehet számomra túl tiszta intézmény, inkább beszéljünk csak egy kis gyülekezetről.

A legfontosabb számomra a pap tisztasága lenne (a külső sem megvetendő, de én most inkább lelki tisztaságra gondolok), és az, hogy ne csak saját vagy másoktól megtanult véleményt magyarázzon, hanem legyen egy élő kapcsolata Istennel. Számomra az a hiteles tanító, aki tud csatornaként működni Isten és a többi embertársa között.

Ezenkívül talán még az fontos, hogy a csoporton belül is teljesen meglegyen az egyén szabadsága, azaz magas szinten járjon elfogadásban. Tehát a pap bácsi egója legyen kellőképpen kiterjesztve, meggyógyítva.  Talán ezzel függ össze az is, hogy a csoport feje is maradjon nyitott más véleményekre és a változásra, ne kifejezetten  egyirányú tanítás legyen a gyülekezeten belül, hanem helyet kapjon eszmecserés beszélgetés is, ahol képes egyenrangú félként szerepelni maga a pap is. 

Mivel kisebb közösségekben úgyis mindig a fejtől bűzlik a hal, ezért csak a pappal kapcsolatban vannak elvárásaim, minden más dolog ebből adódik, és ha a fej megfelel az elvárásaimnak, a többi rész is jó lesz.

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Van a tisztaságnak valamiféle korlátja?
2010. április 17. szombat, 1:28 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Teljesen egyetértek Veled! A vezetőtől indul ki minden, így rajta múlik, milyen szervezet jön létre a keze alatt!

Ha Ő OTT VAN, akkor csak jó dolgok épülnek rá, csak tiszta tanítások és megvalósulások veszik majd körbe.

Azonban ha van egy ilyen hiteles, "megvilágosult" vezető, akkor azt miért tartod elképzelhetetlennek, hogy a hatása akár országokat átívelő mértékű legyen?
Van a tisztaságnak valamiféle korlátja, hogy mondjuk 100 km-nél messzebbre már nem hat?

Hiszen egy ilyen tiszta vezető feltehetőleg megválogatja, hogy kiket kér fel a rendszer működtetésére "alvezéreknek" és ha ebben is a tisztaság, helyén levőség az alapelv, akkor akár egy mamut rendszer is egyensúlyban tartható. Vagy nem?

Gondold végig...
2010. április 17. szombat, 12:34 | csaesz   Előzmény

Te hány hiteles "megvilágosult" vezetőt ismersz? Tudnál minden faluba, minden templom élére ilyen embert állítani? És a világ minden templomába lenne elég tiszta lelkű ember?

Persze, hogy megválogatja az alvezéreit is egy ilyen vezető, de ezek már akkora követelmények a részemről, hogy nem fog sok ilyen emberkét találni a földön. Így- ha már mindenáron egyházat szeretne a tanai köré szervezni- kénytelen lesz a választékkal megelégedni, és abból kiválasztani a lehető legjobbat. Valamelyik faluba sikerül némileg hasonlót választania, valamelyikbe meg nem annyira... és így világi szinten itt is van a tisztaság vége.

Egy ember tisztaságának szerintem ott a vége, ameddig a látóhatára terjed. Azokon a helyeken, ahol ő nincs jelen, nincs jelen a tisztasága sem.

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Igazad van, nem sokat ismerek én sem!
2010. április 17. szombat, 22:16 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Igazad van, nem sokat ismerek én sem és valószínűleg nem sokat találna ez az egyház alapító sem! De mindenesetre megfogalmazódott az igény, hogy mit szeretnénk egy tökéletes egyházba, és ha már van róla elképzelésünk, akkor talán meg is valósul egyszer!

Kirsikka képe
szerintem az Univerzum elég tökéletes EGY HÁZ :)
2010. április 15. csütörtök, 17:45 | Kirsikka   Előzmény

szerintem az Univerzum elég tökéletes EGY HÁZ :)

más más dolgok jelentik a tökéleteset.
2010. április 15. csütörtök, 20:07 | Kassay Noémi   Előzmény

Az a baj Sándor, hogy számodra is számomra is más más dolgok jelentik a tökéleteset.
Én szeretek az erdőben a természetben napokat eltölteni, egy ilyen nyaralás számomra a tökéletes kikapcsolódást jelenti, de sokan vannak akik számára az hogy patak vizében mosakszik, hogy nincs rendes illemhely, hogy sok a bogár, meg a szúnyog, kész kínszenvedés.
Szerintem az egyházakkal is így van. Én ha egy közösségben (legyen az akár egy egyház is)olyan dolgokat hallok vagy tapasztalok, ami számomra építő jellegű, akkor már jól érzem magam, de nem hinném hogy ez mindenkinek elég lenne.
Számomra viszont, a nagy vallásokból hiányzik az a bensőséges kapcsolat, amit egy kisebb közösségben megtalálok, tehát én egy olyan egyházat szeretnék ahol az előadó vagy a pap leül hozzánk beszélgetni, és én kérdéseket tehetek fel neki.
Tudom ma már egyre több helyen van erre is lehetőség, de eddig nem nagyon tapasztaltam, és az emberekbe már berögzült, hogy a pap elmondja a magáét, mi meg meghallgatjuk, és mehetünk haza.
Noa

Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Ez nagyon jó felvetés: személyes kapcsolat a tanítóval.
2010. április 16. péntek, 10:12 | Huszti Sándor -...   Előzmény

Ez nagyon jó felvetés: személyes kapcsolat a tanítóval. Mert ugye a pap az egyfajta tanító.

pinkbutterfly képe
Jó hely
2010. április 16. péntek, 11:49 | pinkbutterfly   Előzmény

Akkor azt hiszem én elég jó helyen vagyok:) Keresztény gyülekezetbe járok és nálunk az a rendszer működik, hogy vannak a bibliaórák, amit vagy a lelkipásztor vagy egy másik tanító tart és vannak házicsoportok, ificsoportok, ahol lehet beszélgetni, kiscsoportban beszélgetés, ahol mindenki kérdezhet és véleményt nyilváníthat, a tanítók és a házicsoportok vezetői kapcsolatban vannak egymással, sok tanító vezet házicsoportot. Persze sok nehézség meg bonyodalom is adódik, de azt hiszem ez elég jó.

Kirsikka képe
látod, Lepke, én ugyanígy érzek itt :) kiscsoport-nagycsoport,
2010. április 16. péntek, 13:41 | Kirsikka   Előzmény

látod, Lepke, én ugyanígy érzek itt :) kiscsoport-nagycsoport, kettecskén, sokan... nagyon jó... csak épp nem egyháznak hívják :) de nem zavar

Szia Rózsaszínpillangó!
2010. április 16. péntek, 13:51 | Egyházas (útkereső)   Előzmény

Keresztény gyülekezetbe jársz és azt egy nagyon jó helynek éled meg. Nagyon örülök annak, hogy rátaláltál egy olyan közösségre, ahol jól érzed magad.

Nekem talán csak egyetlen észrevételem van a hellyel kapcsolatban. Olyan egyértelmű számodra, hogy keresztény gyülekezetbe jársz. Mégis milyen keresztény gyülekezetbe? Ugyanis csak nagy történemi keresztény egyházból Magyarországon van legalább hat. Van a római katolikus egyház, az keresztény egyház, van az orthodox katolikus egyház, szintén keresztény egyház, van a református egyház, ami keresztény egyház, azután van az evangélikus egyház, ami szintén keresztény egyház, meg vég van az unitárius egyház, ami szintén keresztény egyház, és a történelmi nagy egyházakon kívül több tucat kis keresztény egyház működik hazánkban, vannak jezsuiták is, sőt létezik az ezoterikus kereszténység és ősmagyar kereszténység is.