ÁSZF | Önmegvalósítás.hu

ÁSZF

Céginformációk

Főszerkesztő:
Huszti Sándor


Weboldal és Webáruház üzemeltető:
 
Név: Önmegvalósítás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23. 2. em. 1.
Adószám: 12112256-1-09
Közösségi adószám: HU12112256
Cégjegyzékszám: 19 09 519787
Statisztikai számjel:12112256-4791-113-09
Fő tevékenység: 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Ügyvezető: Bordiné Gazsó Anikó

Bankszámlaszám: MagNet Bank Zrt., 16200106-11631729
Nemzetkézi bankszámlaszám IBAN: HU64 1620 0106 1163 1729 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: HBWEHUHB 

Email cím: info@onismeret.hu
NAIH engedélyek: NAIH-117999, NAIH-118000, NAIH-118002 

Kapcsolat

Általános Szolgáltatási Feltételek

A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

Az [onmegvalositas.hu] szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Előfordulhat olykor, hogy az [onmegvalositas.hu] oldalain más cégek, az általuk nyújtott kommunikációs (pl. reklámszervező) szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek a látogatókról saját szolgáltatásaik minőségének javítása céljából. Az ilyen esetekben bárkinek ugyanúgy megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt az [onmegvalositas.hu] által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.Naplóállományok elemzése során.

A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt- a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Linkek

Az [onmegvalositas.hu] oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ezen más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Jelen Szabályzat csak az [onmegvalositas.hu] szolgáltatásegyüttesbe tartozó oldalakra érvényes.
Közösségi fórumok

A közösségi kommunikációs szolgáltatások - társalgószobák (chat-ek), fórumok és üzenőtáblák - igénybe vételéhez regisztráció szükséges. Az [onmegvalositas.hu] Fórumra történő regisztráció során biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a regisztrációt végző személy eldönthesse, nyilvánosságra kívánja-e hozni az általa megadott e-mail címet vagy sem. Amennyiben ezt nem kéri, akkor a Fórumos adatlapján nem tesszük közzé ezt az információt

Előfordul, hogy az [onmegvalositas.hu] lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait, konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait - előre kialakított profilcsoportokba rendezve - magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

Gyerekek személyes adatainak kezelése

Bár az [onmegvalositas.hu] jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Speciális ajánlatok küldése

Regisztrált ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, a regisztrációjuk megszüntetésével lemondhatják azokat.

Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az [onmegvalositas.hu] vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe.

Webáruház

A weboldalon található webáruházon keresztül történő megrendelésed feladásával kifejezetten hozzájárulásodat adod nekünk, illetve a velünk partnerként együttműködő, a csomagküldést végző személy(ek)nek, vagy szervezet(ek)nek, hogy a megrendelés során megadott adataidat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével kezeljük és kizárólag a megrendelt termékek postázása céljából felhasználjuk.
A felhasználó kérésére történő adatmódosítás, e-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az [onmegvalositas.hu] kérheti, hogy a felhasználó

* a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
* vagy azt, hogy küldje el az [onmegvalositas.hu] részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
* vagy személyazonosságát egyéb, az [onmegvalositas.hu] által elfogadott módon bizonyítsa

Fizetési módok

  • Utánvét – Ebben az esetben a Magyar Posta kézbesítőjének fizet készpénzben a csomag átvételekor.

  • PayPal – ebben az esetben a webáruházunk átirányítja a PayPal biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol kifizeti a terméket.

  • Online bankkártyás fizetés – Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
    Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártya adatai webáruházunkhoz nem jutnak el.
Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express 

Felhasználási feltételek

A felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat valótlan adatokat, képeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényállításokat, bűncselekményre való felbujtást, illetve nem valósíthat meg semmilyen bűncselekményt.

A felhasználó nem tölthet fel továbbá olyan adatokat, amelyek mások személyhez fűződő jogát sértenék, nem tüntethet fel valós tényeket hamis színben. Az oldal üzemeltetői kizárhatják azokat a felhasználókat, akik üzleti céllal, illetve a többi tagot zaklatva használják a rendszert.
Az oldal üzemeltetői bármikor indoklás nélkül megváltoztathatják vagy eltávolíthatják a felhasználó által feltöltött bármely adatot, legyen az akár személyre vonatkozó adat, kép, vagy üzenet.
Az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget azért, ha harmadik személy jogosulatlanul megszerzi a regisztrált felhasználók nem publikus adatait.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes körű használatához megfelelően beállított böngésző program és alkalmazások szükségesek (pl. java kliens vagy flash player). Ezek használatáért az oldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Az oldal üzemeltetői promóciós tevékenységhez, statisztikai tevékenységhez vagy egyéb tetszőleges célból felhasználhatják a felhasználók adatait, ebbe beletartozik pl. heti egy hírlevél kiküldése is. A felhasználók kapcsolódási adatai a szerveren naplózásra kerülnek.

A felhasználónak tilos:

Az [onmegvalositas.hu] -ra való hivatkozás során úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.
Az [onmegvalositas.hu] -szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az [onmegvalositas.hu] -szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;

Az [onmegvalositas.hu] számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

Az [onmegvalositas.hu] -szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

Megszerzett anyagok publikálása;

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az [onmegvalositas.hu] támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó az onmegvalositas.hu weboldal használatával és a regisztrációjával a fentebbieket elfogadja, betartja és másokkal is betartatja.

Szavatosság

Az oldalon elérhető mindennemű tartalom, szolgáltatás és software önmagában szavatosság, jótállás és felelősség vállalás nélkül áll az Ön rendelkezésére. A weboldalon tévesen szereplő információkból eredő károkért az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. nem vállal felelősséget. A helytelennek vélt tartalomról kérjük, hogy tájékoztasson a megadott elérhetőségeken. Ennek alapján az eset felülvizsgálatra kerül. Téves tájékoztatás esetén a helyreigazítást haladéktalanul megtesszük.

Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra csak a szerződésnek minősülő dokumentumokban foglaltakat tekinti kötelező érvényűnek, melyeket a weboldalon található információk nem befolyásolhatnak. Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. nem garantálja, hogy termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó leírások teljes körűek, nem elavultak és pontosak. A tartalmak frissítéséért és pontosításáért az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. nem vállal kötelezettséget.

Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal tartalmát (elérhetőségek, termékek árai, szolgáltatások, leírások, stb.) bármikor módosíthassa.
Szerzői jogvédelem

Azzal, hogy belép az [onmegvalositas.hu] weboldal bármelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója weboldalunknak.

Az [onmegvalositas.hu] oldalon közzétett információk és adatok az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. szellemi tulajdonát képezik. Ezen tartalmak kizárólag az Önmegvalósítás Kft. beleegyezésével és a forrás megjelölésével, változatlan formában kerülhetnek csak felhasználásra minden online és offline felületre és fórumra vonatkozóan.
Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. fenntart magának minden, a lap bármely részének (kivéve termékleírások, termék fotók) bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (kivéve termékleírások, termékképek felhasználása) feldolgozása, másolása, vagy átfogalmazás után történő felhasználása, valamint értékesítése továbbadása. Ezen szabályok különös tekintettel vonatkoznak arra, hogy a fentiek sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes, vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem segítheti elő.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy honlapunk kialakítása és elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt áll, az sem részben sem egészében nem másolható le. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

Az [onmegvalositas.hu] Önmegvalósítás Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

2018.05.25. Debrecen

Bordiné Gazsó Anikó
ügyvezető
Önmegvalósítás Kft. 

Beküldte: | 2008. jún. 19. csütörtök - 08:13