Érzés, Gondolat, vagy Akarat dominancia? | Önmegvalósítás.hu

Érzés, Gondolat, vagy Akarat dominancia?

E három aspektus valamelyikének erőssége meghatározza azt, hogy valaki érzésorientált (Kapcsolatorientált), megértés/gondolatorientált (Tárgyorientált), vagy akarat (Cselekvésorientált) módon működik az életben és emberi kapcsolataiban… Ami térképet kínál nemcsak a párkapcsolatok, emberi kapcsolatok javításához, de az egyéni életfeladat meghatározásához, pályaválasztáshoz, vagy pályamódosításhoz is. Egymás jobb megértéséhez és elfogadásához.

Ez a hármas felosztás tulajdonképpen egy kevéssé ismert személyiségtípus jellemzés, de hihetetlenül jó rálátást ad mindenféle kapcsolati problémára. Nem is tudom miért nem került már sokkal hamarabb az ezoterikus és önismereti kínálatba…

A fejlődés bármely szintjét járó személyiség ezen három tulajdonsága jellemzi az egyén jelenleg jól működő képességeit, erősségeit, amelyeket feltehetően kihasznál (vagy nem eléggé), és ugyanakkor megmutatja a kibontakozásra váró, rejtett kulcsenergiák irányát is, amerre fejlődnie lehetséges. Ezzel meghatározza a belső értékrendjét, amelyekről ha tud, ha nem – késztetése van feléjük törekedni. Ezek a közös vagy ellentétes értékek szabják meg az emberi kapcsolataink sorsát, tudatosításuk segíthet a boldogulásunk, rejtett kreativitásunk felszabadításában, sőt még játszmázásaink felismerésében is. Érdemes utánajárni tehát, hogy a kapcsolat-, a tárgy-, avagy a cselekvésorientált személyiségtípushoz tartozunk e?

Ez a három legalapvetőbb jellemzőnk egyszerre fejlődik bennünk, de nem párhuzamosan. Minden egyes életre jellemző, hogy valamelyik erősségével születünk meg, és törekszünk a következő kibontakoztatására. Életszakaszonként is jellemző a körbejárás a három aspektus fejlődésében, az orientáltság változhat tehát, azonban minden életszakaszban, és jellemzően az önmegvalósításban is dominál valamelyik.

Legkönnyebben egy háromszög csúcsain képzelhetjük el az Érzést (legfelül), a Gondolatot (jobbra lent) és az Akaratot (balra lent). Mindhármat használjuk a tudatos működésünk során – de nem mindegy, hogy milyen sorrendben!

A helyes sorrend az Érzés>Gondolat>Akarat (cselekvés) irány, vagyis a háromszög csúcsától jobbra, körbe indulva. Ha így működünk belül – az fejlődést, kibontakozást, önmegvalósítást eredményez. Ellenkező irányban a folyamat romboló, játszmázáshoz és leépüléshez vezet, az elvakult, egocentrikus viselkedés jellemzője.

Gondoljunk bele: ha egy helyes intuíció nyomán (ami egy érzésben jelentkezik), tudatosítjuk valamely szükségletünket (ami egy gondolatsor - megértjük, felismerjük és megvizsgáljuk a kielégítés lehetőségét), majd eldöntjük, szándékoljuk, megtervezzük az elérését (a cselekvés beindítása lelki Akaratunk irányításával) – ez egy helyes sorrend lenne.

De nem így tesszük! Vagy erős felindulásból cselekszünk és aztán gondolkodunk rajta, vagy az elme szintjén „elmarketingolódva”, mesterségesen beetetett vágyaktól hajtva (érzelemből és nem ráérzésből) kezdünk el cselekedni. Vagyis fordítva, ellenkező irányban haladva a háromszög mentén! S aztán törvényszerűen azon gondolkodik az ember, hogy ezt vajon miért csinálta ilyen bután, és érzi magát rosszul a kialakult szituációban. Rossz állapotból pedig rendszerint újabb rossz döntés születik.

A helyes irány meghatározó a három aspektus egymás után való kibontakoztatásában is. Teszt alapján meg lehet állapítani, hogy valaki jelenleg milyen dominanciával rendelkezik és merre van számára az „előre”. Vagyis milyen értékeket vall jelenleg, és melyek felé vonzódik. Vonzódik, de egyben fél is tőlük, mint nehézséggel járó, megvalósítandó új feladatoktól, ezért kerüli azokat. Jellemző módon, ha abban dicsérsz meg valakit, amelyik jellemvonásában erős, nem fogja értékelni, sőt arra gondol, hogy vajon mit akarhatsz tőle... Míg ha abban dicséred meg, amerre a fejlődési iránya, kibontakozásra váró energiái vannak - szárnyakat kap tőle, motiválttá válik!

Most bevezetőnek ennyi, alább folytatom…

Beküldte: | 2010. jan. 12. kedd - 14:34

Hozzászólások

13 hozzászólás
hermess képe
H: A Kapcsolatorintált típus
2010. január 13. szerda, 21:31 | hermess

A Kapcsolatorientált személyiség számára a kapcsolatokban megélt érzések az a közeg amiben ő jelenleg erős, s ami olyan neki, mint halnak a víz. A kapcsolatépítésben művész, kiterjedt kapcsolati háló révén éri el a céljait, a jelenben megtapasztalt érzések éltetik. Felszínes, röpködő, elbűvölő, könnyen lecseréli a kapcsolatait. Jó színész, művész, politikus, közéleti személyiség. Kapcsolataiból épít hatalmat, fejletlen szintjén hajlamos a manipulációra, a játszmázásra. Beszédét, gesztikulációját, öltözködését a hatáskeltés jellemzi. Mindig arra figyel, vajon milyen hatást keltett másokban. Az érzések vezérlik, gyenge az elemző, mélyre hatoló gondolkodásban. Retteg attól, hogy valami butaságot mond, ezért vagy bájosan hallgat, vagy kipróbált bölcsességeket ismétel.

A számára kívánatos fejlődési irány a megértés, a gondolkodás elmélyítése és rendszerezése lenne. Errefelé vannak számára a vonzó és egyben (kezdetben) rettegett értékek, ebben az irányban tud kiteljesedni és fejlett személyiséggé válni, mert a cselekvésben (ami a haladási irányt tekintve mögötte van, már elég jó). Kapcsolataiban valószínűleg értékrendje mentén vonzódni fog a gondolkodó, Tárgyorientált típushoz. Ha nem fejlődik az önismeret, a megértés irányában, úgy játszmázni és konspirálni fog, vagy visszaesik Cselekvésorientáltba, és belőle lesz a tolakodó Megmentő, aki kéretlenül segíteni akar mindenkinek.

hermess képe
H: A Tárgyorientált típus
2010. január 13. szerda, 21:34 | hermess   Előzmény

A Tárgyorientált típus (tárgyilagos, racionális) számára a múltbéli okok elemzésre, a saját kudarcain való rágódás jellemző. Egyébként a gondolkodás zsonglőre, könnyedén tud fejben modellezni, rendszerben gondolkodni, szintetizálni. Sok neves tudós, kutató, pl Einstein is e típus képviselője. Lezser, flegmatikus, az öltözködésében a sportosan kedveli, sosem elegáns.. Hajlamos a döntések halogatásra, túlelemzi a szituációt, ezalatt elveszti a cselekvési energiáját. Nehezen fog hozzá a kivitelezéshez, gyenge a tervezésben, célkitűzésben, önérvényesítésben, de zseniálisat képes alkotni. Későn érő típus, élete második felére érik be és lesz sikeres.

Hidegen racionálisnak tűnik, de belül mélyen érzékeny is, mert az „Érzések” feladat már mögötte van, de nem képes kimutatni. Nehezen köteleződik el és fejletlen szakaszában a felelősséget is hárítja. Számára a kibontakozás a tudás hiteles megélésében, az elmélet megtapasztalásában és sikerre vitelében van. Akaratát, döntésképességét, mozgékonyságát kell erősítenie. Értékrendje az önérvényesítésre képes, energikus, sikeres emberek felé vonzza, tehát szívesen választ társnak Cselekvésorientált típust. Ha nem képes az értékrendje kulcsenergiáit kibontakoztatni, akkor a kellő lehetőségek elmulasztásával, lassúságával, figyelmetlenségével kritika tárgyává – Áldozattá válik, vagy visszacsúszik Megmentőbe, aki önmagát próbálja folyton „mentegetni”, igazolni.

hermess képe
H: A Cselekvésorientált típus
2010. január 13. szerda, 21:38 | hermess   Előzmény

Végül a Cselekvésorientált típus jellemző képviselője az állandóan tervező, jövőnek élő, minden percét beosztó, hiperaktív munkamániás, de lehet pl. nagyon konzervatív, normakövető, despota vezető is a fejletlenebb szakaszaiban. Közös bennük, hogy a cselekvésben érzik jól magukat és próbálnak nyugalmat találni, energikusak, de az állandó tevékenység ellehetetleníti a saját lelki világuk, érzéseik átélését. Rettegnek a kapcsolataikban érzelmileg megnyilvánulni, inkább baráti segítők, mint lelki partnerek. Később, ha érzéseikben, szimpátiában, spontaneitásban ki tudnak teljesedni – nagyszerű, jólelkű segítők, igazi vezér egyéniségekké válhatnak.

Fontos számukra a személyes tekintély, magabiztosság, a hatékony cselekvés, tekintélytisztelők és megkövetelik a tiszteletet. Hajlamosak a konfrontációra, ha szigorú elveik ütköznek valami nem szabályszerű, megfoghatatlan dologgal. Kiváló katonatisztek, köztisztviselők, lojális felsővezetők lesznek, jól érvényesülnek ott, ahol valamilyen rendet be kell tartatni. Nem viselik el a pontatlanságot, a lelkizést gyengeségnek tartják, időnként rendkívül durvák, érzéketlenek tudnak lenni akaratuk érvényesítésében. Jó kríziskezelők. Kibontakozásuk a saját érzelmi világuk megélésében, a játékosság, a szimpátia „megengedése” felé vezet. Értékrendjük vonzódik az érzelmekkel virtuózan bánó Kapcsolatorientáltak felé, de egyben idegesítik is őket azok labilitása. Ha nem fejlődnek ebben az irányban – Üldözőkké válnak, vagy visszacsúsznak Tárgyorientáltba, aki különböző elméletekkel jól megtámogatva játszik valamilyen fanatikus szerepet.

Nos, a három típus nagyon eseti, néhány mondatos elemzését próbáltam felvillantani. A kép valójában sokkal árnyaltabb, és valódi jelentősége a kölcsönhatásokban, a vonzásokban és játszmázásokban, a kibontakozási lehetőségek és a helyes fejlődési irányok felismerésében rejlik.

Majd ezzel folytatom.

Köszönöm szépen, Zoli, hogy megosztod velünk itt is ezt!
2010. január 13. szerda, 22:21 | Szabó_Péter   Előzmény

Köszönöm szépen, Zoli, hogy megosztod velünk itt is ezt! Érdekes! :) És kíváncsi vagyok a folytatásra is!

Köszönöm Zoli, ez aztán az igazi tükőr nekem..
2010. január 14. csütörtök, 7:22 | Buddhanita (útkereső)   Előzmény

Tárgyorientált:
Köszönöm Zoli, ez aztán az igazi tükőr nekem..

jaguar képe
kapcsolatokra nézve
2010. január 14. csütörtök, 0:06 | jaguar

Nagyon komoly, ez a háromszögben elrendezés a Te találmányod?
Viszont, hogyha a kapcsolatokra levetítjük, akkor ez azt is jelenti, hogy minden kapcsolat elsősorban az egyik felet építi, mivel a másik félnek meg pont egy másik "háromszögcsúcs" lenne az előremutató?

hermess képe
H: Kapcsolatok
2010. január 14. csütörtök, 14:14 | hermess   Előzmény

Hát, jó lenne, ha én találtam volna ki, de ennyire még nem vagyok okos...:) Abban viszont jó vagyok, hogy megtaláljam az új és összeillő dolgokat. Nyilván az eddigi írásaimból most kiderült a számotokra, hogy én Tárgyorientált vagyok, és az értékrendem a Cselekvési én kibontakoztatása irányába visz.

Igen érdekesen alakulhatnak a párosítások:

A nagyobb vonzást mindig jobbról a következő típus értékrendje jelenti, ahol a legnagyobb a szintkülönbség. Fejlettlenebb szinten ez hárításban is megnyilvánulhat, amiből játszmázás lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mögötted lévő típus értékeiben már elég "jó vagy", így ha olyan társad van, aki a mögötted lévő értékeket képviseli, tudatosan tudsz vele az ő nyelvén kommunikálni, és adni neki azokat az értékeket, amelyekben feléd törekszik, de az ő saját értékrendje nyelvén.

Ha egy típushoz tartoztok - a közös értékrend miatt valamivel egyszerűbb az összehangolódás, de ekkor a fejlettségi szintek közötti különbségek lépnek előtérbe ugyanabban a tulajdonságban, illetve más (itt nem említett) fejlődési vonalakon tapasztalható eltéréseken kell dolgozni

Minél kiegyenlítettebbek ebben a három alap jellegzetességben a szintek, annál fejlettebb személyiségről beszélhetünk, annál kevésbé állapítható meg, hogy melyik típushoz tartozik. De így van ez bármely más személyiségelemző rendszerrel is - a fejlett ember kinövi a horoszkópját, beazonosíthatatlan lesz. Ami nem azt jelenti, hogy nem jellemző rá jobban valamelyik jegy, csak a többi jegy tulajdonságait is elsajátítja és használja.

Még egy kicsit a kommunikációról, ha már itt tartunk.

Egy Kapcsolatorientált számára (KO) a Cselekvésorientált (CsO) moralizáló, határozott, feladatmegoldásra koncentráló stílusa lekezelő autoritásnak tűnhet, és manipulálásra gyanakszik miatta (holott saját maga hajlamosabb erre). A Tárgyorientált (TO) érzelemszegény nyelvezetéből pedig a lelki melegséget fogja hiányolni, de ugyanakkor vonzódik a gondolkodás irányába.

A TO számára a KO érzelmi kontaktus kialakítására fókuszáló stílusa kritizálásnak, faggatásnak, esetleg bizalmaskodásnak tűnhet, ezért gyanakvással fogadja, félreérti. A CsO határozott, utasítgató stílusát fenyegetésnek, szuverenitása korlátozásának fogja érzékelni, ugyanakkor elismeréssel adózik neki, mert maga is olyan szeretne lenni.

A CsO számára a TO objetív, általánosító és szakszerű előadásmódja hihetetlenül irritáló, mert ő is elég jó a gondolkodásban (ezért konkurrenciaként kezeli), másrészt az értékei a érzések megélése irányába vonzzák. Neki a szimpátia, a barátság, az életöröm fontosak, semmi kedve elemezgetni, értelmezni valamit. A KO-tól kaphatja ezt meg, de fejletlenebb szakaszában visszariad tőle, nem tudja elengedni magát, nem tud spontán lenni. A CsO-k ezért nagyon szeretik az állatokat, a gyerekeket, mert velük ezt a saját tempójukban gyakorolhatják.

Érdekes figyelni a különböző típusok beszédét, ha hosszabban mesélnek valamiről: Mindig a saját erősségeikből kiindulva kezdik a mondanivalót, és a számukra fontos, vonzást jelentő értékrendhez tartozó dolgok hangsúlyozásával, kiemelésével, és ezek "elérésével" fejeződik be a történetük.

Tanulság: kapcsolatteremtésnél, valaminek az elintézésekor mindig a "másik" nyelvén érdemes beszélni, persze ehhez fel kell tudni őt típusában ismerni. Még fontosabb az értékrendek tudatos összehangolása, ha tartós kapcsolatépítésről van szó - ezen bukhat, vagy kivirágozhat egy párkapcsolat. Sajnos, csak akkor működik, ha mindkét fél ismeri a térképet és tudatosan alkalmazza.

Az utsó bekezdlsedre reagálva: erre való az NLP, nem? ott van
2010. január 14. csütörtök, 14:50 | Szabó_Péter   Előzmény

Az utsó bekezdlsedre reagálva: erre való az NLP, nem? ott van valami olyasmi, hogy felmérve a másik milyen szavakat használ milyen formában(auditív, kinesztetikus, vizuális, stb) és valahogy úgy olyan "úton" beszélni vele!

hermess képe
H: Amit most említesz...
2010. január 14. csütörtök, 15:12 | hermess   Előzmény

az egy közlési forma.

Amiről én írtam, az meg a tartalma. Értékrendszer, ami fontos a számára, ami vezérli a tudati reagálásokat és törekvéseket.

Ezért lehet a KO-t Megértésvezéreltnek, a TO-t Sikervezéreltnek, a CSO-t pedig Szimpátiavezéreltnek nevezni, mert számukra ezek a hívó értékek.

Amiben saját maguk már jók, az nem jelent olyan nagy értéket. Ha már megszereztél, birtokolsz, elsajátítottál valamit - az kevésbé lesz fontos, vagy értékes. Csak ha elveszítjük, de a pszichikai képességekkel ez nem nagyon fordul elő.

Típusgyakorlat
2010. január 14. csütörtök, 10:02 | Karmatörlő (útkereső)

A cselekvő típus, amikor a Plútó a második házban tartózkodik, akkor széthányja a zokniját, de ha a horoszkópban negyedik házba ér, akkor nehezére esik a zabkása jobbról balra kavarása.

Ellenben és következésképpen, ha az ikrekben kvadrátban áll a Szaturnusz a burnusszal, a szószátyár kapcsolatépítők is logikusan érvelnek, és tartózkodnak a nyilvános pukizástól és a rögtönítélő lantművészkedéstől is.

A kapcsolatépítő típus találkozik az időmániással, akkor megáll az idő, és azt képzelhetik, hogy ők tojták Kolumbusz tojását. Ám, ha aznap a 11-kor ébredünk a delíriumból, nincs más hátra, mint a kreativitást ötvözni a pofátlansággal és csak délután 3-ra beérni a munkahelyre. Ha kérdezik mi történt, a válasz szokatlanul logikus lesz és tömör, szakadás az idő folytonosságában.

Ha a tárgyorientált típus a mérlegben szemben áll a bikával reggel 6-kor, akkor még 8-ra sem tudja eldönteni a nyakkendője vagy a szoknyája színét. Ám, ha helyes sorrendben nyitja ki a szemeit balról jobbra, akkor nem fordulhat elő, hogy a cicifix masni lesz a jobb bokán.

:)

hermess képe
H:))
2010. január 14. csütörtök, 15:04 | hermess   Előzmény

Hát, igeen...

Hahahaha, majdnem lefejeletem a gépet, annyira nevettem hát ez
2010. január 14. csütörtök, 15:53 | Buddhanita (útkereső)   Előzmény

Hahahaha, majdnem lefejeletem a gépet, annyira nevettem

hát ez fenomenális . :D

HajduM képe
Elképesztőek, ezek az elemzési módszerek. Tökéletesen magamra
2010. május 18. kedd, 12:00 | HajduM

Elképesztőek, ezek az elemzési módszerek. Tökéletesen magamra ismerek, és az asszonyomra. Nem ideális :))) kapcsolat.

És az öcsém egyértelműen a kapcsolatorientáltság.

Hihetetlen dolgok ezek.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Feliratkozás Hírlevélre