Mi a csudát tudunk a világról? | Önmegvalósítás.hu

Mi a csudát tudunk a világról?

What do bleep do we know.jpg

A FILM ALAPESZMÉJÉRŐL: Radikális, akár Einstein, istentagadó, mint Bruno, és eretnek, akár Galileo...
A "Mi a csudát tudunk a világról?! a konvencióktól való radikális eltávolodás. Egyetlen eddigi filmhez sem hasonlítható mozis élmény. Olyan tág látókört és szárnyaló gondolkodást feltételez, amelyről Kopernikusz óta még csak nem is álmodott senki.

Új művészeti forma egy új világnézetről, egy új közönség számára...

A film olyan világba sodorja a nézőt, amely létével bizonyítja a kvantum bizonytalanságát, ahol a főszereplő figyelemmel kísér és átél minden egyes bemutatott neurológiai folyamatot, az érzékelés minden módosulását; egy olyan világba, ahol minden él, és a valóságot megváltoztatja minden gondolat.

A "Mi a csudát tudunk a világról?!" egy nagyobb valóságot mutat meg az általunk realitásnak elfogadottnál, ahol az embernek lehetősége van, hogy gondolatai erejével bármit megteremtsen.
Ez nem sci-fi. Ez valóság!

Valóság, melyet napról-napra bizonyítanak a hozzájuk hasonló elmék. A középkorban úgy tartották, hogy a Föld lapos - Kopernikuszig, Galileóig és Giordano Brunóig. A modern időkben azt hitték, hogy a világ működése egy géphez hasonló, és hogy az anyag szilárd - míg Einstein meg nem cáfolta.

A Mi a csudát tudunk a világról?! napjaink radikális tudósainak zseniális eszméit juttatja el a nézők millióihoz. Ezek a nonkonformista gondolkodók, szakterületeik kiválóságai egy új paradigmaváltás küszöbén állnak - a változás pedig olyan jelentős lesz, mint a korábbiak, vagy még annál is gyökeresebb. És ez a váltás azt a hatalmas területet érinti, amely mindmáig feltérképezetlen - az emberi tudatot.

A Mi a csudát tudunk a világról?! azt állítja, hogy a tudomány és a spiritualitás nem két különböző gondolkodásmód, hanem tulajdonképpen ugyanazt a jelenséget kutatja és írja le. Visszaadja a férfi és női individuum erejébe vetett hitet, hiszen a teremtés képességét mutatja be, a minden egyénben ott rejtőző isteni tulajdonságként.

Beküldte: | 2008. szep. 28. vasárnap - 09:12

Hozzászólások

3 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre