A világ fejedelme. | Önmegvalósítás.hu

A világ fejedelme.

Húsvét közeleg, , és bár úgy gondolom, hogy az emberiség számára egyáltalán nem Jézus halála a fontos, hanem sokkal inkább az élete, de ilyenkor ,, nagyhéten”mégis csak ez a szomorú esemény kerül az emberek fókuszába. Persze sokan vannak, akiknek csak a nyuszikák, a locsolkodás és a finom falatok jutnak eszébe, de ha figyelmesen olvassuk a bibliát , nagy titkok tárulhatnak elénk.
Elképzelem azokat az utolsó áldott napokat, amikor Jézus még itt járt közöttünk
A tanítványok köré ülnek, és ő mélységes szeretettel néz rájuk, aztán nemesen szép arcán nemsokára egy könnyű felhő jelenik meg . Szavaiban is érződik a szomorúság, amikor ezt mondja:
-_Nem szólok ezután sokat véletek, mert eljött e világ fejedelme, de én ellenem semmi hatalma nincsen (Ján 14: 30 )
A tanítványok a késő délutáni alkonyat csendjében rajongó szeretettel figyelik mesterüket, és kérdezgetik. Nem értik, miért nem akar ezután szólni hozzájuk.
Aztán később Jézus megsajnálja és meg is vigasztalja őket. Elmondja nekik, hogy ha Ő már nem lesz itt a földön, akkor is küld maga helyett egy vigasztalót, s ez a vigasztaló Isten lelkének leáradása lesz, a Szent Lélek, aki erőt ad majd mindenkinek a sötét hatalmakkal szemben
Gyermekként sosem értettem, hogy mi is akar az a Szent Lélek lenni. Istent eltudtam képzelni egy jóságos öreg bácsiként, és Jézust is egy fiatalabb, de ugyanolyan szerető emberként, a Szent Lélekről viszont sosem tudtam mit is gondoljak.
Megmondom őszintén ma sem értem ezt pontosan, pedig a mester elmondja hogy ez a Szent Lélek egykor megfedi majd a világot, mivelhogy e világnak fejedelme megítéltetett (Ján 16: 11). Nem értem ezt a hármasságot, de elfogadom, hiszen attól hogy én nem értem még igaz lehet. Amin most elgondolkoztam az,, e világ fejedelme”.
Ki vagy mi lehet e világ fejedelme?
Ján . jel.12. részében szó van egy harcról, ahol Mihály és az ő angyalai viaskodnak egy sárkánnyal, de mint a mesében, a sárkány itt sem győzhet, hanem vesztenie kell.
,,de nem vehetének diadalmat és az ő helyek is többé nem találtaték a mennyben, hanem vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének”
-,,Jaj a Föld és tenger lakosainak! Mert leszállott az ördög tihozzátok”
Ha ma olvassuk ezeket a sorokat, tényleg olyan mintha gyermekkorom meséit olvasnám, egy kedvesen naív történetet, pedig bizony, egy szomorú mély titok rejlik e sorok mögött.
Ma olyan felkapott lett a Secret, de minden ami abban áll, már kétezer év óta le van írva. Igaz egy kicsit meseszerűen, egy kicsit naívan, de ott volt már nagyon régen az emberek kezében.
Nem szükséges a világ fejedelmét nevén neveznünk. Tudjuk, bár nem látja senki, mégis él és működik.
Meglesi a lelket amikor egyedül van és terveket szövöget. A nagyravágyást, a hiúságot, a hatalom vágyat elhinti körülötte. Ha tele vagy kétségekkel ,és úgy tűnik minden reménytelen a füledbe súgja hogy nincs Isten. Ki neveti fájdalmad, majd oda ül az ágyad mellé és hív.
Ha hallgatsz rá az életed könnyűvé válik. Gazdag és híres lehetsz. Megtanít arra is hogy hogyan élhetsz gond nélkül, de ha az igazság útját választod a szegénység, a nehézségek, a bánat szegődik melléd, mert eltipornak az ő fiai, az élni tudás mesterei.
Nincs élet ami kikerülhetné az ő érintését . Sokan kétségbeesett küzdelembe kezdünk, hogy a hitünket és a világ anyagisságát valahogy összeegyeztetni tudjuk, de nagyon sokszor kényszerülünk arra, hogy engedményeket tegyünk, hogy megalkudjunk. Ilyenkor aztán lelkiismeret furdalásunk van, és ebben a kétségbeesett harcban gyakran a nemesebb vágyak maradnak alul, mert élnünk kell.
Ki kell fizetnünk a számlákat, enni kell adni a gyerekeknek, és ruházni is kell őket. Nem kell nevén neveznünk, mert tudjuk, hogy ki ő.
De Jézus legyőzte e világot. A testét veszni hagyta, hogy a lelkét magasba emelhesse.
És lehet e szebben megfogalmazni azt a titkot (amit mi olyan sokszor keresünk), mint azt Jézus tette utolsó imájában.
,,…Én dicsőítettelek tégedet e Földön, elvégeztem a dolgot, amelyet reám bíztál volt, hogy elvégezzem.
….Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket adtál nékem e világ közül: tiéid valának, és nékem adtad azokat. és a te beszédedet megtartották.
….Én a te beszédedet nékik adtam és a világ őket gyűlölte: mert nem e világból valók, miképpen hogy én is nem e világból való vagyok.
Nem kérlek arra, hogy e világból kivegyed őket, hanem hogy megőrizd őket a gonosztól….”
Utolsó óráiban is értünk imádkozik, pedig fél. A tanítványok elalszanak, és ő felkölti őket hogy virasszanak vele, de újra elaludnak.
Egyedül van, mint minden ember, és szenved ettől az egyedüliségtől. Hiába ülnek körülötte a tanítványai, hiába van párunk, gyermekünk, szüleink, testvéreink, az utolsó órában egyedül vagyunk.
Amikor meghal, a Föld beleremeg. Az egész Földet megrázta annak a diadalnak az öröme, amit a szellem aratott az anyag fölött, az isteni szeretet a Föld fejedelme fölött.

(Gondolataim Domokos László, A szellem életének tovább gondolásai alapján születtek)


Beküldte: | 2010. márc. 30. kedd - 08:41

Hozzászólások

10 hozzászólás
A biblia történetei, analógiái, érvényesek ma is.
2010. április 02. péntek, 18:03 | Kassay Noémi

Nagypéntek van, és ma erről a napról gondolkodva, Pilátuson egy kicsit tovább is elméláztam. Pilátus volt Jézus ítélőbírója, de a császár barátja címet is viselhette. Ez a legnagyobb elismerés volt akkoriban.
Fiatal korában viszont eléggé elítélhető módon élt, és ezt tudták róla a zsidók is, ezért volt kénytelen eleget tenni a zsidó népnek Ha vissza utasítja őket, a hírnevét, a karrierjét kockáztatta volna.
A Jézussal való beszélgetéséből világosan felismerte, hogy az az ember, aki előtte áll semmiben nem bűnös, de sajnos sarokba volt szorítva
Gondoljunk csak bele, hogy Jézus nem félt, akkor már nem. Nem reszketett, nem könyörgött az életéért, hanem csak állt ott összekötözött kezekkel, de mégis fenségesen.
Pilátus meg csak nézte és közben azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne kibújni az igen és a nem elől. Tudta, hogy Jézus halálának következményei lesznek. Jézus ügye bele eszi majd megát a politikai, és a társadalmi életbe is. Sőt mi több, már a családjában is ott van, hiszen felesége egyfolytában üzenget neki, hogy ne bántsd azt az embert, ne ítéld el. Igen, hiszen most is, ha Jézust választjuk, ha lelki életünkre figyelünk és nem a világ kincseiért küzdünk, akkor az életünk minden területe érintve lesz általa.
Szeretne kibújni a felelősség alól, és mint ahogy mi is mindent megpróbálunk egy kétségbe esett helyzetben, ő is ezt tette.
Először elküldte Heródeshez Jézust, de ő itt egy szót sem szólt. Ez is nagyon érdekes és egy külön téma, hogy vajon miért nem, miért nem méltatta Jézus Heródest egyetlen szóra sem. Viszont most maradjunk Pilátusnál.
Heródes is vissza küldi őt mondván, hogy nem talált benne semmi kivetni valót, és ekkor Pilátus 36 botütésre téli, mert még mindig fél kimondani az igent vagy a nemet. Szeretne semleges maradni, mert nem tudja, hogy Jézus mellett nem lehet semlegesnek lenni. Vagy vele vagy, és meghívod őt az életedbe, vagy nem. Ennyi botütésbe bele lehet halni is, de a zsidók ebbe sem egyeztek bele.
Pilátus még ezek után is próbálkozik. Mindenképpen szeretné megúszni, hogy neki keljen dönteni, ezért felajánlja, hogy mint ahogy mindig húsvétkor elengedtek egy bűnös embert , ez az ember most Jézus legyen, de a nép, a zsidó nép, egyhangúan kiáltja, hogy ne őt, hanem Barabást.
Ekkor hangzik el a híres mondat, hogy, ,,én mosom kezeimet”, de azért Pilátus nagyon mérges, és dühös. Ez abból is kitűnik, hogy Jézus halála után ahol csak tud, a Zsidók orra alá fricskáz.
Megengedi, hogy levegyék a holtestet a keresztről, holott mások napokig ott maradnak, aztán hiába kérik a zsidók, hogy őriztesse a sírt,(úgy látszik mégis tartottak attól, hogy feltámad) nem őriztette.
Majd eltelik hét év ( érdekes, hogy pont hét), és Pilátust száműzik.
Hiába féltette a hírnevét, a karrierjét, a császárral való barátságát, mert ezeket így is elveszítette.
Ugyanakkor elindul egy másik ember élete is a történelemben, akire ugyanolyan rang, hírnév, és gazdagság várt volna, mint Pilátusra, hiszen a császár bizalmasa volt. Olyan ember, akire rá lehetett bízni egy nagyon kényes ügyet, a keresztények üldözését, felszámolását.
Ez az ember Pál, aki tudott nemet és igent is mondani, de az igen most a Jézushoz tartozásról szólt.
Sokszor elgondolkozom, hogy bár kétezer év telt már el azóta, de a biblia történetei, analógiái, mennyire érvényesek ma is. Mindig tud újat adni, újat mondani, hiszen ahogy fejlődök, úgy mindig jobban és jobban megértem.
Ma még csak a mondat egyik fele ragad meg, holnap már a másikat is fel tudom fogni.
Az ezoterikus könyvektől lassan már ,,elegem” lett (mind ugyanazt mondja, csak más- más megközelítésből).

Nagypéntek
2010. április 02. péntek, 21:59 | Kassay Noémi   Előzmény

Nem szeretném, ha most kikiáltanátok valami zsidó gyűlölőnek, de a mai nap történetében bizony ők a főszereplők, és mint tudjuk a későbbiekben viselték is ennek a karmának minden nehézségét.
Egyébként gondolkoztatok már azon, hogy adott esetben egy másik nép hogyan döntött volna? Lehet, hogy ugyanígy? Többször is olvastam már, hogy senkinek a hitrendszerével nem lehet vitázni, mert az meggyőződésből alakul ki. Ők is biztosak voltak a dolgukban.
Hányszor előfordult már velem is, hogy hittem valamiben vagy valakiben, aztán kiderült, hogy kár volt. Az ember nem tévedhetetlen.

hermess képe
H: Jézus az Élet és a Szeretet megtestesítője
2010. április 02. péntek, 22:57 | hermess   Előzmény

Noa, köszönöm, s azt hiszem senki nem bánja, ha mindenki nevében teszem, hogy ezeket leírtad. Kis tanulmánynak is megteszi, és mindenképpen az Ünnephez illő, valóban ünnepélyessé teszi a hétvégét.

A Szentháromság fogalmához szeretném hozzátenni, amit a teozófiából és az indiai energetikáról tanultam: az Univerzumot teremtő három energia a Fohat (vagy tudati, kozmikus energia), a prána (életerő, vitalitás energia) és a kundalini (kígyótűz, földnenergia) - megfeleltethető az Atyai, a Fiúi és a Szentlélek energiának.

Ha emlékeztek, a kundalini energia az, amely ha felébred és a homlokcsakráig hatol - előhozza a paranormális képességeket. Hasonlóképpen a Szentlélek energia az, amiért az újabb kori katolikus irányzatok Jézus szívükbe fogadása, vagyis a Megtérés után imádkoznak, hogy betöltse őket. És valóban, dokumentált esetek sokasága beszél arról, hogy sokan elkezdenek idegen nyelven beszélni, zongorázni, vagy olyan képességeket tanúsítani, amelyeket addigi életükben nem mutattak. A különbség annyi, hogy ez a teremtő energia is már a kezdetektől velünk van, csak a befogadására kell felkészülnünk.

De térjünk vissza a Jézushoz, vagyis a Fiúi energiához, ami nem más mint az életerő, az Élet maga, és az élet mögött mindig a Szeretet található. Ahol nincs vonzás, vagyis szeretet - ott széthullás, pusztulás, halál üti fel a fejét. A szeretet hiánya, az elkülönülés, az önzés, a kíméletlen verseny és a profit harácsolás tehát törvényszerűen pusztításhoz, széthulláshoz, elidegenedéshez, betegséghez vezetnek - ezt sajnos minden szinten tapasztaljuk napjainkban. "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" - mondta Jézus - még a Szeretet hiányzik innen, ami az Élet fogalmában benne van.

Szokás szembe állítani az ezoterikus, megértésen alapuló útkeresést, vonzódást Istenhez és a spiritualitás felé a vallásos, hiten és odaadáson alapuló útkereséssel. Szomorú, hogy az egyház üldözte és ma is üldözi a gnózison, a megértésen keresztül való fejlődést. Az előbbi belülről, saját tudati energiaélményeken keresztül, és közvetítők nélkül keresi a kapcsolatot Istennel. Az utóbbi vallásos megközelítés megszemélyesíti a Szentháromság alakjait, s azt mondja, hogy Isten színe elé csak Jézuson keresztül (értsük inkább a papság közvetítését a gyakorlatban alatta) és a benne való maradéktalan hittel lehet eljutni. És kiátkozza azt, aki nem így teszi, vagy más hit szerint teszi ugyanezt.

A kettő szerintem nem zárja ki egymást. Én is a szívembe fogadtam Jézust, imádkozom hozzá és kérem, hogy vezessen a Szeretet útján. De a történelmi személyen, a Mesteren és Gyógyítón kívül energiát is értek alatta, és nem csak a Megtérésen, hanem a megértésen keresztül is, ezoterikusan gondolkodva haladok az Utamon Isten felé. Legalább is eddig jutottam magamban, és ennyit gondoltam szeretettel hozzátenni ünnepi írásodhoz.

Az örök Élet és Szeretet ereje töltse ki mindannyiunk szívét Jézus feltámadásának tavaszi ünnepén! Aztán jöhet a Szentlélek is, ha eljött az ideje, s ha majd jönnie kell.

jaguar képe
Hát, a Hit már csak ilyen..
2010. április 03. szombat, 5:17 | jaguar   Előzmény

Hát, a Hit már csak ilyen..

Az emberiség történek legdrámaibb találkozása , a hozzánk
2010. április 04. vasárnap, 20:55 | Névtelen Úá (útkereső)

Az emberiség történek legdrámaibb találkozása ,
a hozzánk teljességgel leereszkedő Isten és
a változni nem akaró , Őt el nem fogadó
ember találkozása.

E világ fejedelme , nem volt biztos abban , hogy Jézus
e a messias , aki majd megalapítja itt a Földön
Isten Országát , az Írások Szerint !
Ha igen , akkor az ő hatalmának vége.
Ezért provokálja : ha te vagy Isten fia , akkor tedd ezt , meg azt...
meg akarta tudni ki is ez a Jézus ?

Kajifás IS JÓL TUDTA , -az Írások Szerint ! -
ha Jézus a messiás , akit várnak , akkor neki ,
mint főpapnak ÁT KELL ADNIA a hatalmat ,
mert ezt a törvényt kapta Izrael Istenétől az Írások Szerint !

Az Írásokat ismerték. A tét nagy : Isten Országa itt a Földön.

Ezért mondja Jézus ,:Isten Országa itt van köztetek .

Magára veszi az összes bűnt , amit
az ember , emberi mívoltában elkövethet , el tud
követni és el akar követni inkább , mint Istennek kitárulkozni ,
Isten akaratát keresni és szeretni !

BŰNNÉ TESZI MAGÁT és úgy megy a keresztre .
Mert csak ez az áldozat engesztelhet
értünk a Mennyei Atyánál.

Nem állatáldozatot mutat be , mint addig a papok ,
hanem Ő maga az áldozat és ezzel az áldozattal Örökre PAP ,
Örökre Főpap !
Így teljesíti BE a Törvényt , az Írások szerint .
Új szövetség a Teremtő egy Isten és az ember közt.

Az élettelen anyag is előbb szentelődik meg és érti a Teremtést magát ,
mint a személy ! Ne legyenek illúzióink az embert illetően !

A tudomány kutakodik , turkál kedvére ezerrel ,
igen , mert tudja ! , hogy van Isten , de nem HISZI !
tudja mert bebizonyosodott már sokszor ,
van rendező elv és inteligencia , stb. ,stb. ,
de a HIT ÁLTALI MEGISMERÉST tagadja , nem lépi meg !

Inkább azt mondja szép mese . Holott bebizonyosodott , mint
történelmi tény , minden oldalról .

úá

Áldott Húsvétot Mindenkinek
2010. április 04. vasárnap, 21:04 | Névtelen (útkereső)

Áldott Húsvétot Mindenkinek !

http://www.youtube.com/watch?v=aSZ2QOlpkFg&feature=related

Úá

az ünnepi hangulat
2010. április 05. hétfő, 3:36 | csillaghajnalka

Nagyon köszönöm, Nektek, hogy megéreztettétek velem ennek a csodás ünnepnek a hangulatát! Bevallom őszintén, hogy nem sokat tudtam róla, és főleg nem ilyen könnyen értelmezhető, befogadható és mégis érdekes tényszerű formában! Kora este kezdtem olvasgatni soraitokat, aztán úgy jártam, mint egy jó lexikon lapozgatásakor, újabb és újabb "címszavakhoz" tévedtem, és teljesen belefeledkezve szépen "rámhajnalodott"! De nagyon örülök, mert a szeretetről szóló gondolatok is mind megérintettek, és komoly erőt adott, hogy másokat is foglalkoztatnak ilyen, vagy ehhez hasonló kérdések, tehát nem kell magam csodabogárnak tekintenem, és az önsajnálatot nagyon hamar abba kell hagynom!
Tehát még egyszer köszönöm, hogy valódi ismeretekkel, és érzésekkel, most már méltón tudok békés ünnepeket kívánni mindannyiunknak!

Passió
2010. április 05. hétfő, 17:49 | csaesz   Előzmény

Amikor vetítették ezt a filmet, senki nem bírt rávenni a környezetemből, hogy megnézzem, pedig párszor szembe jött velem a lehetőség. Nem akartam szembenézni vele, hárítottam. Ma megértettem, hogy miért.

ÚÁ ide felrakott videoklipjét sem akartam először megnyitni, pedig nem is tudtam, mi lesz benne.

Aztán egy totál más témán kezdtem dolgozni: a torokcsakrából és a harmadik szem csakrából kellett blokkokat oldanom. ( Mostanában valahogy minden út ehhez a két csakrámhoz vezet...)

Ezután egy hirtelen ötlettől vezérelve - lehet, hogy az oldás miatt? - megnyitottam a videót. Hatalmas adag bűntudatot tárt fel bennem. Hogy ezt tettük Jézussal. Hagytam elszabadulni a poklot. Addig néztem az ehhez hasonló témájú videókat a youtube-on, amíg volt bennem bármilyen érzelmi töltet a történtekkel kapcsolatban.

Most könnyű vagyok és üres. Köszönöm, ÚÁ

"Az emberiség egész történetét végigkísérő szimbólum a
2010. április 06. kedd, 0:25 | Névtelen (útkereső)

"Az emberiség egész történetét végigkísérő szimbólum a kereszt. A barlangfalra festett egyszerű körkeresztektől az értékes egyházi ékszerekig, a dísztelen fakereszttől a királyi jelvények és lobogók hatalmi jellegéig jelentéstartalma páratlan sokféleséget mutat. A kereszt jelét látjuk a keresztutakon, a kálváriadombokon és számos egyéb ábrázolásmódon.

A kereszt a IV. századtól vált egyre hangsúlyozottabban a hívők jelképévé, s kapott egyre lényegesebb tartalmi töltést.
A kereszt szimbolikája és ábrázolásmódja körüli évszázados viták nem egyszer torkollottak egyházszakadásba. A korai keresztények például elutasították a képeket mint a földi gyarlóság jelét. Az elvirai zsinat (303–313) ki is mondta: a templomban nincs helye képeknek, mivel nem lehet falra festeni, amit imádunk.
A görögkeleti egyház ugyanakkor azzal vette védelmébe Krisztus és a szentek ábrázolását, hogy éppen Krisztus emberi volta, az emberi természet ábrázolható jól érzékelhető módon a kereszttel.
V. Constantinus császár szerint viszont Jézus emberi természetének ábrázolása egyenlő lenne isteni lényének a tagadásával.
A kereszt fényében és árnyékában burjánzó nézetkülönbségek Luther Márton fellépésével érték el tetőpontjukat. Luther számára a kereszt jegyében való élet azt jelentette, hogy az ember nem az életidegen „szerzetesi teológia” segítségével léphet be a kereszt követésének titokzatos világába. Úgy mondta: csak a kereszt és a szenvedés jelentheti ki bennünk a megfeszített, a rejtőzködő Istent. Azaz szerinte nem az értelem vezet el a hithez, hanem egyedül éppen maga a hit mutathatja meg az Istenhez vezető utat.

Tehát mi is a kereszt? Szakrális szimbólum vagy megszokott jelkép?
Mára a kereszt jele a szakrális területeken kívül alig-alig fejezi ki a hit mélységét. A kereszt iskolákat, hivatalokat, háló- és lakószobákat díszítő népszerű jellé változott, amit inkább csak jelvénynek tartunk, ám az igazi jelkép megindító, mindent átformáló erejéről már nem veszünk tudomást. A felvilágosodás kora óta a kereszt jórészt elvesztette szakrális, üdvözítő jellegét. Kétezer éves keresztény örökségével a kereszt napjainkra ismét sokféle – olykor a vallás lényegétől idegen – irányzat, megannyi szekta jele lett. Mindez elbizonytalanította a keresztény világot, és elmosta a kereszt – sokáig iránymutató – körvonalait ."

Eddig az idézet egy cikkből!
A kérdés mégis nyitott! Miért pont a kereszt, mint ősi ( talán éppen pogány eredetű ) jelkép lett a fő jelképe egy ideológiának; vallásnak?!
Az ókorban elterjedt kivégzési mód volt a keresztre feszítés! Mi lett volna a "kereszténység" legfőbb ismertető jele, ha éppen valamilyen másik halálnem dívik, és Jézus nem a keresztfán váltja meg az emberiség bűneit? Miként nyerne ábrázolást, és mi lenne a neve a vallásirányzatnak? Furcsa, hogy már az őskorban is használt motívum volt a kereszt!
Ki miként ítéli meg ezt a jelképet?

A teremtett világ és benne az ember üdvösségének
2010. április 10. szombat, 20:01 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

A teremtett világ és benne az ember üdvösségének története
nagy misztérium , minden oldalról.

A Magát kinyilatkoztató Egy Örök Isten , egy olyan történelmi időben
teljesítette be a próféták által , teljes pontossággal megjövendölt
Országot , a messiás által , amikor az ember képes volt magasabb
szinten meghatározni saját voltát , - mint teremtmény -
mégis imádata a teremtett világ dolgaira v valamilyen teremtményre irányult.

Az Ószövetség végig arról szól , hogyan szegi meg az ember azt a
szövetséget amit Isten vele köt.

Ahhoz , hogy az ember értse Isten Szerelmét , a legszebb emberi és
minden ember által ismert vőlegény és az ő jegyese példázatot használja.

Az biblia nagy része szerelemről szól. Így teszi Isten érthetővé az ember
számára mi is az a szeretet , amivel ISTEN SZERET.

A kerszténység ismertető jele a HIT , a bizalom egy nagyobb
szeretetben , mint az emberi természetből adódó szeretet , melynek
van mindíg feltétele.
Ez nem ideológia , ez BIZALMON alapuló
valóságos kapcsolat ember és Isten közt .

A te általad feltett , mi lett volna ha ... , az , ideológia .
Mert nincs valós alapja . Feltételezés .

úá

Feliratkozás Hírlevélre