PÁVA Önismereti Rendszerek Fénymetszetekben | Önmegvalósítás.hu
Program típus
Tantra este Edinával
Budapest
workshop nov. 07. 18:00
szombat

PÁVA Önismereti Rendszerek Fénymetszetekben

2012. márc. 01. 09:00
2012. márc. 01. 09:00
Kezdődik: 2012. márc. 01. csütörtök 09:00
, tanfolyam, ZHÊTA ZAFÍR HOLLÓ EZOTERIKUS TUDATKÉPZŐ ALAP

2012. A Páva Éve

Február

A Beringi Pávaszem

Az Alaszkai FOLYOSÓ

Az Alaszkai Folyosó Rejtélye

AZ ÖNVALÓ

A Tiszta és a Tisztátalan Elme Tükrében

Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye. Ha az ember tiszta elmével szól vagy cselekszik, az öröm úgy követi, mint saját árnyéka.

Ahogy az esővíz keresztülfolyik a rosszul fedett tetőn, úgy hatolnak át a szenvedélyek a vigyázatlan elmén.

Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye. Ha az ember tisztátalan elmével szól vagy cselekszik, a szenvedés úgy követi, mint a kocsiba fogott igás-állatot a kerék.

]
{BUDDHA{

Az Alaszkai Folyosó Rejtélye

AZ ÖNVALÓ

A Tiszta és a Tisztátalan Elme Tükrében

A Pávaszem, amely ezt felfedi

A PÁRTUS KIRÁLYI CSARNOK

Az elfelejtett dinasztia

a Nap és a Hold fivérei

PÁRTUS: Az iráni nyelvű pártusok ókori népének a Kr.e. 247-ben létrejött birodalma közel fél évezreden át létezett az Eufrátesz keleti partjától a másik hatalmas folyóig, az Amu-Darjáig, miközben magába ölelte északon a Kászpi- tenger egész alsó felét, délen pedig a Perzsa-öblöt. A vele északkelet felől szomszédos - velük rokon nyelven beszélő szogdok híres kereskedőállama, valamint a nyugati Dura-Europosz közötti kereskedelmi út birtoklása az említett két értékes tengerrész kitűnő kikötőivel óriási lehetőséget biztosított a pártusok számára a kereskedelemben és a vele együtt járó kulturális érintkezésben. Amíg birodalmuk létezett, békésen fejlődhettek oázisaik, még ősibb gyökerű városaik. Rendkívül érdekes momentum az, hogy a pártus állam vezetői a Kászpi- és az Aral- tenger között élt, daha nevű nomád szaka nép parn nevű törzséből kerültek ki, akik a szeleukidák Partiáját foglalták el, valamint Hyrkániát is hozzácsatolták. Az új államalapítás lefolyása után azonban visszatértek a szeleukida dinasztia hadseregei és azok győzelme nyomán az ország, mint szeleukidák- uralta Pártus Birodalom töretlenül élt tovább, sőt egy ideig terjeszkedve létezett. Maguk a dahák beolvadtak a pártusok közé.

A pártus birodalom az időszámítás előtt 247-től időszámítás után 228-ig létezett a mai Türkmenisztán és Irán területén, a Turáni-alföld közelében. A mai magyarságnak így már bizonyára ismerős. A „turáni átok” kifejezést a széthúzás szinonimájaként szokás emlegetni. A birodalom első dinasztiaalapító királyuk, Nagy Arszak trónra kerülésével jött létre. Az arszakidák dinasztiája körülbelül harminc királyt adott a birodalomnak. Idővel a második legnagyobb ókori hatalomnak nőtte ki magát a római birodalom mellett. Róma egyetlen katonai ellenfele, amelyet soha nem tudott meghódítani. Párthia szertefoszlatta legyőzhetetlenségének illúzióját, a sztyeppei népek hadművészetével harcoló lovashadserege megakadályozta keleti terjeszkedését.

A pártus-hun-(magyar) párhuzamok felsorolása Tábori László, Egy alig ismert ókori világbirodalom: Párthia című könyve alapján:

- A ló fontos szerepe. Szinte egész életüket lóháton töltötték.

- Hasonló fegyverzet és harcművészet. Kiváló lovas íjászok.

- Madár és állatábrázolások.

- A sólyom, mint harci jelvény, koronadísz (ilyen a pártus korona, illetve ordosi hun korona).

- Temetés szemre helyezett éremmel, szemlemezzel, arcmaszkokkal, (a korai hun, hun, avar és magyar sírokban).

- Az íjak szerkezete és használata, (hátrafelé nyilazás).

- A dob és lasszó használata.

- Vérszerződés (szkítákról: Hérodotosz, pártusokról: Tacitus, a magyarokról: Anonymus).

- A Nap tisztelete, (pártusoknál, hunoknál, avaroknál, magyaroknál, a magyar Szentkoronán: nap és hold).

- Azonos írásjegyek, a pártus és hun rovásírás egyaránt arameus írásjeleket használt.

- Az adott szó fontossága.

- Részleges lovas temetkezés hun és magyar sírokban.

- Padmalyos temetkezés
- Az Arszakidák magukat a "Nap és Hold fivéré"-nek tartották. A hun Shanjü: a Nap és Hold a szülei.
- Az ősök tiszteletének fontossága. Hit a halál utáni életben.

- A királyság szakrális jellege.

Az Alaszkai Folyosó Pártus Királyi Csarnoka:

PÁRTUS KIRÁLYOK-AZ ARSAKIDÁK

Az elfelejtett dinasztia

a Nap és a Hold fivérei
Fennhatóságában

Tisztázó-Tisztít

Megérintő-Érint

Mesélő-Figyeltet

Megerősít-Reméltet

a PÁRTUS hit fényében

spirituális utad

szakralitásod és az önvalód

A TISZTA ÉS A TISZTÁTALAN ELME TÜKRÉBEN

PÁRTUS KIRÁLYOK-AZ ARSAKIDÁK

Az elfelejtett dinasztia

a Nap és a Hold fivérei
Fennhatóságában

A 2012-es évre vonatkozóan amivel az Önismereti Képzések-továbbiakban TÁBOROK Foglalkoznak:

1. A Folyosót, mint kommunikációs közeget használjuk arra, hogy az ÖNVALÓT minél közelebbről megélhessük, mélyebb kapcsolatba kerülhessünk vele

2. Az ezt biztosító Energetikai terek a Szakrális Geometria íratlan és írott „törvényei” szerint lesznek megépítve-szoros kapcsolatban a TÁJ adottságaival, működésének funkcionális sajátságával

3. Statikus és Dinamikus léptéket használva,azért mert így- tisztább kép” adódik az ÖNVALÓRÓL-ÖNVALÓSÁGRÓL/Ez azt jelenti, hogy az Önismereti képzésen résztvevő-továbbiakban Táborlakó 1maga „állóképében” és aktív cselekvőként is kipróbálja magát

4. A Résztvevők,Táborlakók - Folyosó járók,tehát az Egyén,a tábor KERESŐ-TALÁLÓ rendszerében/keresek-találok,/megfelelő energetikai háttérrel mindezt megteheti.

5. Minden tábor céltudatossággal bír abból a szempontból, hogy a Folyosók illeszkednek a hónaphoz, annak energetikájához,támogatottságához, a színhely pedig tájenergetikai szempontból tudatosan választott. Minden Tábor hordozza képviseli a pávajegyeket, minthogy a 2012es év a PÁVA ÉVE, mely jelenti-minden olyan dolog felerősödik benne és tápláló jellegű, ami a PÁVASÁGHOZ kapcsolódik. Erősíti,támogatja az embert útján.

6. Az Egyén Célja, mint KERESő: a táborban megadott lehetőségek szerint, minél több dolgot megérteni Önmagával kapcsolatban, minél közelebb kerülni az ÖNVALÓJÁHOZ, minél tudatosabbnak lenni-az ehhez szükséges információkat,meglátni,megélni elsajátítani képességeket, kipróbálni új lehetőségeket, erősíteni: az elfogadás, megbocsátás,remény,stb…HIT, képességét,sajátságait

7. A Tábor/Képzés Célja: Biztosítsa, hogy a résztvevők a saját adottságaikhoz képest, egészséges ütemben haladjanak a saját spirituális útjukon, és segíti csoporthoz rendeződésük.

8. A Tábor feladatának tekinti: A Meglévő Korlátok vizsgálatát és annak feltérképezését, melyek azok, amelyek megléte már nem ajánlott az egyén szempontjából, mert csak hátráltatják,akadályoztatják a jelenében

9. Így Célja: Elmozdítani,feltörni, felfedni ezeket a Folyosó rendszer energetikai tereinek segítségével. Minden Tábornak van egy REJTÉLYE ez a legfontosabb, hogy az Egyén sokszor játékos formában vegyen részt a Rejtély megfejtésében, miközben Ő maga is MEGOLDÓDIK-OLDÓDIK

10. A Képzés és a FOLYOSÓ REJTÉLYE mindezek mondanivalója végül-KIBESZÉLÉSRE kerül, az Egyén OLDÓDÁSÁRÓL, annak minőségéről-milyenségéről is kap felvilágosítást,információt

Jelentkezésre indul minimum 6 főtől, Budapest környékén. Időpont egyeztetés alatt.

további információ: email:fenyhangok@gamil.com

www.fenyhangok.eoldal.hu

Előadó: ZHÊTA ZAFÍR HOLLÓ EZOTERIKUS TUDATKÉPZŐ ALAP


Kezdődik:
2012. márc. 01. csütörtök 09:00
Elérhetőség
Telefon: 
+3630833120
Beküldte: | 2012. febr. 08. szerda - 12:58

Hozzászólások

0 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre