Gyógyító szimbólumok kártya | Önmegvalósítás.hu

Gyógyító szimbólumok kártya

22 szimbólum, mely az emberi traumák oldására szolgál, de emelik a lélek melegét, és kinyitják a szellem ajtaját is, hogy magasabb dimenziókba röpíthessenek.
Tanításokat tudunk értelmezni, lehozni alacsonyabb dimenzió szintekre, hogy minden emelkedni tudjon általuk.

Ezek a jelek kozmikus kapcsolók, ha úgy tetszik jelvények, amelyekkel utazhatunk dimenziók között.

Előszó

2001. április 30-án avattuk a dobomat a hegyekben. A társaim, akikkel a beavatást tartottuk elmesélték nekem, hogy éjszaka a dobon kell nyugtatni a fejem, és amit akkor álmodok, valóra válik.
Álmodtam azon az éjszakán. Különös, számomra akkor még ismeretlen csillagképeket láttam, majd egy táltos paripát az égből alá szállni.
Másnap kedvenc helyemen próbálgattam a dobomat, egy régi, elhagyatott templomrom tetején. Becsuktam a szemem és elkezdtem dobolni. Különös régi rigmusok jöttek fel bensőmből.

Boldog voltam ebben a misztériumban. Szabadon és szárnyalva énekeltem. Az ősök nyugtatták rajtam a kezüket. Énekem odaadó és boldog volt. Amikor kinyitottam a szemem hirtelen meglepődtem, kicsit meg is ijedtem,
mert három embert láttam magam előtt, akikkel előtte soha nem találkoztam. Megilletődötten néztem rájuk, ekkor megszólalt egyikük:
- Bocsánat, hogy megzavartuk, de a táltos dob hangja behívott bennünket, és boldogan hallgattuk végig a dalt, amelyet énekelt. Eljönne-e a múzeumunkba, hamarosan nyílik egy kiállításunk az ősök
emlékére?
- Nekem ez az első nyilvános fellépésem, amit most hallottak. - válaszoltam.
- Nem baj, ez nagyon jó volt, pontosan ilyet szeretnénk.- válaszolták.
Hamarosan megírtam egy verset az ősök tiszteletére és most bemutatom mindenkinek.
Úgy érzem, hogy ezek a gyógyító szimbólumok, a csillagképek és a drágakövek ebből a misztériumból indultak és beteljesítik küldetésüket.

Gyógyító szimbólumok keletkezése

2004. május 1-én indultam zarándokútra a spanyolországi Caminó út felé.
Békésen beszélgettünk az autóban, amikor különös finom érintést éreztem. Lelki szemeim előtt két angyal bontakozott ki. Egy férfi és egy női minőséget mutattak. Mindkettőjük fején egy-egy hosszúkás arany
korona volt látható, amelynek közepében egy-egy óriási méretű ékkő fénylett. Megszólítottak:
„ Üdvözlünk téged. Jelen voltunk fogantatásodkor és születésedkor is. Most elérkezett az idő, hogy újra felkeressünk. Megkérünk arra, hogy vegyél elő papírt és tollat, mert szeretnénk valamit diktálni
neked."
A mellettem ülő Gizikéhez fordultam:
- Most érkezett egy finom erő, két angyalt látok, és beszélnek hozzám. Le kell jegyeznem. Egy ideig nem fogok beszélni hozzátok.
Gizike és Marika, valamint Csaba is megértően néztek rám, mint akik titkon tudják, hogy miről van szó.
Újból az angyalok szóltak hozzám:
„ Szeretnénk általad az embereknek átnyújtani néhány szimbólumot, amelyek különböző traumák oldására alkalmasak. Mindent pontosan jegyezz le! A formát, a színeket, és kérünk, hogy fesd meg a
szimbólumokat!"
Elkezdődött a diktálás. Szorgalmasan lejegyzeteltem mindent.
22 szimbólum érkezett, amelyet a nyár folyamán megfestettem, és folyamatosan kezdtem alkalmazni a gyógyításban.


Ősszel tartottam egy tenyérelemző tanfolyamot, ahol a tanítványaim meglátták a szimbólumokat, és kérték, hogy oktassam őket erre is. Megszakítva az addigi folyamatot elkezdtem beszélni a szimbólumokról.
Az egyik résztvevő, mint kiderült szintén médium és rajta keresztül Gábriel arkangyal szólalt meg. Minden szimbólumhoz egy kis verses üzenetet adott. Ildikó, akin keresztül az üzenet jött megengedte, hogy a
kártyák hátoldalán megjelenjenek a versek.
A további tanításokat erdélyi beavatásom után Saint Germain adta meg.
Saint Germain útmutatása velem volt a Caminó zarándok úton is Spanyolországban, mert utam előtt egy kedves barátnőmtől, Etától kaptam Az ibolya láng meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket c.
könyvet.
A tanítások során ketten voltunk jelen Barnával, aki spirituális csoportomhoz tartozik. Ő segített abban, hogy a felvételek elkészüljenek.
Saint Germain tanításait mellékelem ebben a könyvecskében kivonatos formában. A kinyilatkoztatások teljes anyagát személyes találkozás, és oktatás formájában adom tovább.
A szimbólumok aktivizálva lettek 2005.június végén.
Nem sokkal ezután egy barátom keresett meg Huszti Sándor. Meglátta a szimbólumokat és
azonnal érezte az erejüket. Felajánlotta anyagi támogatását a szimbólumok megjelentetéséhez.
A sors különös játéka, hogy az előszóban említett dob beavatáson Sanyi kísért el bennünket,mondván három nő mégse menjen éjszaka egy hegy tetejére férfi kíséret nélkül.
A csillagképek értelmezésénél Pákozdi Erika adott számomra segítséget Paksi Zoltán tanításai alapján.

A szimbólumok felhasználási lehetőségei

Ezek a szimbólumok az emberi traumák oldására szolgálnak, de emelik a lélek melegét, és kinyitják a szellem ajtaját, hogy magasabb dimenziókba röpíthessenek. Tanításokat tudunk értelmezni, lehozni
alacsonyabb dimenzió szintekre, hogy minden emelkedni tudjon általuk.
Amikor egy tisztánlátó ember, megnézte a szimbólumokat annyit mondott" Ezek a jelek kozmikus kapcsolók, ha úgy tetszik jelvények, amelyekkel utazhatunk dimenziók között."
Minden korosztály nyitott lehet rá, és mindenkinek addig a szintig működik, ameddig az illető ember beavatott. Nem veszélyeztet az, hogy túl lépünk a saját bensőnk határain, mert a szimbólum nem engedi, ha
úgy tetszik értelmes intelligenciakén működik, amely tudja, hogy mire vagyunk képesek, és meddig mehetünk el, mondhatnám úgy is, hogy vigyáz ránk.
Szintenként külön - külön könyveket lehetne hozzá írni, de ez a könyv mindenkiben ott lakik. Próbáljunk kirakni egy-egy sorozatot. Találjuk meg és érezzük meg, hogy mi a saját kirakási modellünk. Ne
várjunk sémákat. Ebben a játékban mindenki szabad. Egy alap szabály van, amit be kell tartani, hallgass a bensődre !
Chi-kung mestereknél tapasztalták, hogy kapnak egy könyvet az égtől, ebben a könyvben képek vannak. Ezen a könyvön meditálnak hónapokig, évekig mígnem megfejtik jelentését, és ekkor kinyílik
számukra a csoda, amely lényükben lakozott.


Ide kívánkozik San Juan De La Cruz: A lélek himnusza c. verséből egy idézet:

"Most, ó lélek, te minden teremtménynek legszebbike,
ki sóvárogva vágysz megtudni, hol lakozik Szeretted,
hogy felkeresd Őt és egyesülj Vele,
ím eláruljuk neked: te magad vagy az Ő lakozóhelye...
Titkos kamrája, rejteke."

Mielőtt úgy döntenél, hogy meg sem próbálkozol vele, előtte szólnék hozzád:

Várj! Döntsd el mit szeretnél! Tested fáj? Kíváncsi vagy mitől? Hát hangolódj rá fájó részedre és kérd meg, hogy üzenjen a kártyák által. Csendesedj el és húzz egy kártyát. Nézd meg a szimbólumot és
próbáld vizualizálni a beteg testrészedre, majd intellektusodat is megkínálva olvasd el Gábriel üzenetét.
Kíváncsi vagy az okokra? Játssz tovább! Kérdezd meg a kiváltó okot? Húzz ismételten egy kártyát! Vizualizáld bensődben a jelet. Ha úgy érzed, hogy vizualizációs képességed még gyenge, akkor csak tedd
magad elé a szimbólumot és nézd 10 percig. Figyeld a hatást és jegyezd le egy naplóba, ha kell minden nap meditálhatsz így a kártyákkal.
A képi információ, amely először beépül a tudatba, úgy, hogy nem is tudsz róla, de mégis működik. Elindít az agyban egy folyamatot, amely a te tisztulásodat, problémamegoldó képességedet aktivizálja. Tölts
minden nap 10-15 percet a kártyákkal.
Ha lelki problémád van, akkor hangolódj rá a problémádra és húzz egy kártyát! Még ne nézd meg a leírást róla, csak az ábrát figyeld kb. 10 percig. Jegyezd le, amit tapasztaltál.
Húzz egy következő kártyát az okokat kutatva. Nézd meg és olvasd el, ha nem minden világos, akkor csendesedj el és figyeld a kártyát. Esti és reggeli órákban érdemes a gyakorlatokat végezni.
Amikor megértél a változásra a kártyák kinyitnak benned kapukat. Ne akard az elméddel megközelíteni őket, csupán engedd el magad. Hallgathatsz közben kellemes zenét, vagy relaxálhatsz, vagy
meditálhatsz. A kártyákhoz rendelt kövek még erősítik a hatást.

Csillagképek

A csillagképek, amelyek egy-egy kártyához tartoznak, az adott csillagkép erejét hívják meg.
Szuperszónikus utazás galaxisok és dimenziók között, hogy végre hazatalálj.
A megadott csillagképek néhány ismert zodiákus jegy, de ezen túl más csillagrendszer is szerepel benne. Az univerzum intelligenciája köszön be rajtuk keresztül.
Tömérdek tudás és ismeret van felhalmozva, amelyhez hozzáférhetsz a szimbólumok által.
De hidd el, a mindennapi, apró gondjaidban is segít.
Ajánlom jó szívvel mindazoknak, akik nyitottak és segítőkészek önmagukkal szemben és másokkal is.

Egy példa

2. Az Isteni fény

Emel ez a lap és tisztít. Emlékeztet arra a helyre, ahonnan jöttünk. A két egymásba csúsztatott háromszög Isten és az ember egységét, találkozását szimbolizálja, középen a szemmel, amely mindent lát.

Fizikai szinten:
A szemet erősíti.

Lelki szinten:
Megnyílás az ég felé. Küldetéstudattal látja el az embert, vagy emlékezteti a küldetésére. A lélek feltöltődhet e fény által. Segítséget jelenthet a lelki bánatból való felgyógyulásra.

Szellemi szinten:
Vannak küldöttek, akik át tudják fordítani az isteni fényt szavak formájába, és ezáltal üzeneteket tudnak közvetíteni mások felé. Ennek a megnyilvánulási formái különbözőek lehetnek. Van, aki médiumként
tevékenykedik, van aki tetteivel segít az embereknek, állatoknak, növényeknek és egyéb létezőnek.
A harmadik szemet megnyithatja és tisztíthatja a belső látást.

Csillagképe: Androméda
Több analógiája van: az összegzés, a befejezés, a lezárás, a belső titok, rend és aratás a lélekben, a minőségi emelkedéshez a befejezés áldozatát kell meghozni. Ez már az Unió Mystica, a Minden Egy
állapota !

Androméda szenved a sziklához láncolva, és arra vár, hogy feláldozzák az iszonyú Cetnek. A bátor Perszeusz nyugatról, érkezik szárnyas lován és elpusztítja a Cetet és elnyeri Androméda kezét. Szimbólikus
ez a kép, hiszen mindannyian, akik ide születtünk a Földre az anyag világába vagyunk leláncolva. Várunk valami segítséget, amely megment bennünket. Ez maga az Isteni fény, amely sok megnyilvánulási
formában jelen van.

Drágakövei: hegyikristály, gyémánt

Már adtál meg címkéket. Saját címkéid:

Beküldte: | 2008. júl. 25. péntek - 14:59

Hozzászólások

1 comment posted
SZABÓ GABRIELLA képe
Köszönet a kártyáért
2008. szeptember 24. szerda, 21:20 | SZABÓ GABRIELLA

Nagyon sokat használtam és használom mióta megvan a kártya.
Nagyon jó blokk oldó, csak ajánlani tudom mindenkinek.