pelgrim teljes hozzászólásai | Önmegvalósítás.hu

pelgrim teljes hozzászólásai

Hozzászólás Edit link Comment Widget
Ne szenvedjük el a halált !
2016. ápr. 27. szerda 12:50
/Ki akar örökké élni? - Halhatatlanság Leonard Orr szerint/

„Ki akar örökké élni?”

Hát például én, de amit már sokszor hallottam, nem úgy mint közülünk nagyon sokan az élet vége felé, betegen görnyedten, embertársaink jóindulatának kiszolgáltatva, a közösség terhére. Nem így nem akarok örökké élni. Lehet életünk vége felé már kívánjuk a halált, hogy legyen már vége a szenvedésnek. Mégis bármennyire is szépítjük a halált, marad egy rút, és emberhez nem méltó esemény életünk végén ami majdnem mindent tönkretesz.

Názáreti Jézust bőség vette körül, az élet felvirult ahol ő megjelent, a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak. Alice Mortley – egy igazi lótnok – a következőképpen nyilatkozik róla:

„Hallgass Jézus Krisztusra, az Isteni Emberre, meglátod, hogy szavainak új értelme van és azok hozzád szólnak. Hogy az életet teljes teliben élheted, hogy a tested tökéletes lehet, hogy megóvódhat balesetektől és sérülésektől, hogy a legnagyobb ellenség, – igen még a halál is legyőzhető, mielőtt a vékony fátyolt eléred amely elválaszt bennünket.”
Alice Mortley: Christ in You

Jézus belátta, hogy a tudaton múlik minden. Ő az emberek tudatának felemelését látta feladatának, Csodálatos gyógyításait úgy vitte végbe, hogy felemelte a beteg tudatát arra a színvonalra, melyen az épnek látta magát, ahogyan Isten is folyton lát bennünket.

A az örök élet nem a halál után, egy bizonytalan jövőben kezdődik, hanem a születéssel. A halál elkerülésének lehetősége a tudat egy bizonyos állapotának természetes következménye mint az, amit a vallások ígérgetnek, a mennyek országa és az is, amivel fenyegetnek, a pokol.

Jézus ezt a saját életével is bemutatta, ismert az a tény hogy már kora ifjóságától kezdve folyton az „Atya dolgaiban” szorgoskodott, mondhatnánk, hogy egy életre szóló lelkigyakorlatra vállakozott, a saját személytelen öntudatának vagy isteni kilétének a Krisztunak kifejezésére, megvalósítására önmagában. Ez a törekvés ez a szorgalom meghozta neki egy magasabb rendű természeti törvány ismeretét és a képességet azt tudatosan alkalmazni, akkor végbevitt olyan dolgokat, melyeket mi csodáknak nevezünk.

Jézus elérte a tudat nak azt a magas színvonalát melyen végbement az, amit az evangélium színeváltozásnak nevez, elérte a számára 'elrendelt isteni ötlet' tökéletességét. Ez alkalommal meggyőződött arról hogy történhet vele bármi, ő tovább fog élni. Akkor képes lett arra, hogy feladata sikerének érdekében vállalja a megalázást, az iszonyatos szenvedést és a halált a kereszten. A tanítványok látták a változást Jézus testén, és látták Mózes és Illés prófétákat is megjelenni, egyikük azt is megjegyezte, hogy azok egymás közt Jézus közeledő szenvedéséről és haláláról beszéltek, de a jelenség lényegét nem értették, és a tény, hogy naponta milliók halnak meg közülük arra enged következtetni, hogy még ma sem értjük.

Nekünk is egy ilyen színeváltozáson kell átmenni, hogy elnyerjük az örök életet. Nem válunk halhatatlanná, mert egy nemes cél érdekében vállalhatjuk a halált mint ahogy Jézus tette, de továbbá nem kényszerülünk elszenvedni. A színeváltozás a halálhoz hasonlóan egy drasztikus változás – az örök élet feltétele ugyanis a változás – de nem olyan kíméletlen mint a halál. Míg a halál majdnem mindent tönkre tesz, a színeváltozás csak azt távolítja el tőlünk, ami nem hozzánk tartozik. Kíméli az életet, tökéletesíti a testet, ami valójában isteni kilétünk kivetítése az anyagi világba.

Ez kizárólag a mi felelősségünk, annak ellenére, hogy a színeváltozás a tudat állapotának természetes követketménye, nem megy végbe a mi szándékos hozzájárulásunk nélkül. Ha nem vállaljuk a felelősságet saját magunkért, ha nem törekszünk a tudat tökéletesítésére, akkor a természet végzi dolgát, arra kényszerülünk, hogy elszenvedjük a halált, testünk hanyatlik, elpusztul.

Igen, minden a tudaton múlik, azon, hogy mennyire tudjuk átadni magunkat a személytelen öntudatunknak vagy isteni kilétünknek. Nem a tudomány, hanem a tudat az örök élet kulcsa, ezzel semmiképpen sem akarom lekicsinyelni a tudományt, hiszen annak köszönhetjük hogy megengedhetjük magunknak a luxust e dolgokkal foglalkozni.

Karma és hit
2016. ápr. 24. vasárnap 07:45
/A karma és a hit kapcsolatáról/

A karmáról nem sokat tudok, de van egy egyszerű elképzelésem.

Szerintem a halál majdnem mindent tönkretesz, a test rövíd időn belül porrá válik, a személyiség, megszűnik létezni, csak emlékezetünkben marad egy ideig, de egy idő után az is elhomályosul. Marad az, amit a vallások léleknek neveznek, az ember személytelen öntudata vagy helyesebben isteni kiléte a megszerzett jellemvonásaival vagy hajlamokkal, a karmával. Azok lesznek az eszközei egy következő megtestesülésben. A karma, a hajlamok azok, amelyek a személytelen öntudatot egy újabb inkarnacióra ösztönzik. Ez ismétlődik mindaddig, míg a lélek eléri a tudatnak azt a színvonalát, melyen a halál elkerülhetővé válik.

A karma és a hit közti közvetlen kapcsolatot őszintén szólva nem látom.

A karma szerintem egy temészeti törvény, ok és okozat törvénye de nem hinném, hogy nagyon szorosan kellene értelmezni.

A hit közelebb áll az utasításhoz, nincs hatása a karma törvényére.

Szó szerint igaz az, hogy a hit segítségével akár egy hegyet odébb tehetünk, de vajon kinek van olyan hite, hogy annak segítségével mondjuk a Gellérthegyet akár egy centiméterrel is odébb tegye? És mégis történnek olyan dolgok melyeket nem vagyunk képesek megmagyarázni. Erre a célra találtuk ki a véletlen kategóriát, de ha egy ilyen véletlen nagyon szembetűnő, akkor a hívők csodáról, természet fölöttiről, isteni beavatkozásról beszélnek, míg a szkeptikusok csűrik-csavarják a dolgot csakhogy ne kelljen elismerni, hogy olyan dolog történt amit nem tudnak megmagyarázni. De vajon mi történt ilyenkor?

Létezik egy kevésbé ismert magasabb rendű természeti törvény, amely alkalomadtán bármely más természeti vagy emberalkotta törvényt felülír, és egy ilyen alkalom lehet az ember utasítása. De mivel az ember nem ismeri ezt a törvényt, ez csak véletlenszerűen érvényesül.

Názáreti Jézus ismerte ezt a törvényt és képes volt tudatosan alkalmazni. Ez a törvény Isten; isteni kilétünk révén módunkban all e törvényt tudatosan munkába állítani. A bizalom, a hit, helyesebben bizonyíték nélkül tudattá vált hit az eszköz mellynek segítségével e törvény érvényesül.

Eredeti, vagy eredendő bűn
2016. ápr. 21. csütörtök 09:46
/Jézus, megváltás, feltámadás/

Kedves Éva

Eredeti, vagy eredendő bűn szerintem nem létezik. A bűnbeesés története szerintem jelképes tanmese, hitrege, nem alaptalan, de nem szó szerint értelmezhető, nem valós esemény, mint ahogy főleg az ószövetség könyveiben több ilyen elbeszélés van.
Ez az elbeszélés a fejlődésnek azt a szakaszát ábrázolja jelképesen, mikor az ember öntudathoz jutott, mikor látni kezdte az összefuggést tettei és azok következményei között, 'evett a tudás fájának gyümölcséből.'
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsenek bűnök, bűnök sajnos vannak és gyakran sokkal sulyosabbak mint némi gyermeteg engedetlenség, mint ahogy a Bibliai elbeszélés ábrázolja. De örökölhető bűn nem létezik, hajlamok azonban igen, az alma nem esik messze a fától mondja a közmondás is.
A zsidó nép a bűntudat terhe alatt görnyedt, a hiedelem szerint ugyanis csak Isten volt az, aki a bűnöket megbocsáthatta. Jézus, aki az emberek, a népek, (ön-)tudatának felemelését, fejlesztését látta feladatának belátta, hogy a bűntudat egy nagy akadály az ember lelki fejlődésének útján, utasította tanítványait, hogy bocsássák meg az emberek bűneit, akik a bűntudat terhe alatt küszködve, hozzájuk fordulnak.

Félelmek
2016. ápr. 19. kedd 17:37
/Te hogyan kezeled a félelmeidet?/

A félelmet kihívásnak tekintem, nem hagyom, hogy folytonos rettegéssé fajuljon. Az én világom túl kicsi ahhoz, hogy a félelem megférjen mellettem, vagy én tűnök el vagy a félelem szűnik meg. Vannak néha aggodalmaim is, azok az idő múlásával vagy megszűnnek, vagy úgy alakulnak, hgy végül elfogadom az elkerülhetetlent. Több alkalommal tapasztaltam azt is, hogy félelmem vagy aggodalmam alaptalan volt.
Ez természetesen nem jelenti azt hogy vakmerő lennék, nem keresem a veszélylt, inkább kerülöm, és előfordul az is, hogy néha megrémülök, de ha olyan helyzetbe kerülök hogy nincs más kiút, akkor szembenszállok vele.
Szerintem nincs olyan félelem ami nem szünik meg, még a halálfélelem se. Volt alkalmam nagyon közel kerülni a halálhoz, félelemre azonban nem emlékszem, pedig jól tudtam, hogy ha nem jön hamarosan segítség, akkor bizony most meghalok. Természetesen nem tudom előre, hogy hogyan fogom átélni ha ismét egy ilyen alkalom adódik, de ha lehet, inkább kíváncsisággal, érdeklődéssel közelítem.

Ezt álmodtam
2016. ápr. 19. kedd 14:20
/Álomfejtés/

Saját álmaimat már többször sikerült helyesen értelmeznem, de másokéval még nem próbálkoztam.
Ezennel azonban mintha eléggé egyszerű lenne a megfejtés.

Egy követ nem lehet megnyúzni, de álmodban neked megmutatta valaki, hogyan kell, méghozzá egy fa vésővel, ami ha lehetne is követ nyúzni, nem a legalkalmasabb eszköz lenne.
Ez szerintem azt jelenti, hogy a tudat megfelelő állapotában végbe lehet vinni dolgokat melyek a természeti törvények mai ismerete szerint lehetetlenek.
Az ismeretlen férfi a te saját isteni kiléted, aki ezt közölni szándékozta veled, a helyszín a te saját fizikai és szellemi környezeted.

Jézus, megváltás, feltámadás
2016. ápr. 17. vasárnap 17:11
/Jézus, megváltás, feltámadás/

Parányit sem kételkedem abban, hogy kb. 2000 évvel ezelőtt élt egy férfi akit mi most Názareti Jézus neven ismerünk, kinek tanitása példamutatása és élete körül létrejött a kereszténység. Tanítása olyannyira eredeti, tettei oly kiemelkedőek, hogy a mai napig nics párja a történelemben.
Jézus szerintem Isten egyszülött fia volt, mint ahogy mi egytől-egyig mindannyian Isten egyszülött fiai, leányai vagyunk, nincs olyan ember aki Isten akarata ellenére jön a világra. A lényeges különbség köztünk szerintem az, hogy Jézus Isteni iklétére ébredve a Krisztust hozta kifejezésre, az isteni kilétét, aki minden emberben jelen van.
A keresztények Jézusban látják a Messiást, a megváltót, akire a zsidók a mai napig várakoznak. A Messiás eljövetelének ígérete a prófétákat illette meg, ők voltak azok akik ezt az ígéretet terejesztették el, és tartották élénken a zsidó nép között. Ez az ígéret a kiválasztott nép és az Istennel kötött szövetség fogalmával együtt egy szilárd tudattá vált a zsidó nép széles köreiben. Ez a tudattá vált hit tette lehetővé, hogy valóra váljon a próféták jövendőlése.
Jézus, aki már kora ifjuságától kezdve nagy érdeklődéssel az "Atya Dolgaiban" szorgoskodott, a népek, az emberek (ön-)tudatának fejlesztését, felemelését látta feladatának, e nagy feladat sikerének érdekében hajlandó volt a legnagyobb áldozatot hozni. Helytelen, nagyon kificamodott magyarázat az, hogy az emberek bűneiért halt meg, hogy az Atya kiengesztelődjön, méghozzá saját fiának iszonyatos kereszhalálával. Jézus szerintem valóban a nagy megváltó, de nem a bűneinktől, hanem az (ön-)tudat szánalmas állapotából.
Talán eltudjuk képzelni tanítványai lelkiállapotát, mikor meggyőződtek róla hogy a Mesterrel van dolguk, akit néhány nappal korábban a kereszten láttak meghalni (ön-)tudatuk akkor a magasba szökkent egy ember lehetőségeinek láttára, aki isteni kilétére ébredve a Krisztust hozta kifejezésre.
Én hiszem, hogy Jézus feltámadt és még egy ideig tovább támogatta, tanította tanítványait, ha ez nem lenne igaz, akkor ma nem beszélnénk róla. A tanítványok ugyanis bujdostak rettegtek, nem mertek nyiltan beszéni a történtekről, mindaddig mig a Mester által megígért támaszt meg nem kapták, akkor nagy lelki erőre tettek szert és képesek lettek hírdeni azt amit örömhírnek neveznek.