szeszuti teljes hozzászólásai | Önmegvalósítás.hu

szeszuti teljes hozzászólásai

Hozzászólás Edit link Comment Widget
Rokon? Rokon!
2011. aug. 26. péntek 18:39
/Ki teremtette Istent?/

Nos igen, kedves Felacsó! Légy te is udvøzølve! Ha elolvasod az Arvisurát, a magyarok igazi tørténelemkønyvét, abból kideríthetø, hogy valaha a magyarok Ataisz szigetén éltek, (ami nem tévesztendø øssze Atlantisszal, mert az egy másik tørténet) . Ennek az elsullyedt kontinensnek volt az északi csucske amit ma Hawaiiként ismerunk. Innen szóródott szét a sullyedø kontinensrøl a magyarság øse, a hunok néhány tørzse, a szélrózsa minden irányába Kr.e. 5038-cal bezárólag, amikor is Ataisz teljesen lesullyedt az óceánba.
Vagyis sokfelé elmehetunk, ha a gyøkereinket keressuk és rokonságot mindenfelé kønnyu lesz találni.

Fertøzés
2011. aug. 25. csütörtök 13:07
/Ki teremtette Istent?/

Kedves Barátom Szeges! '

Lehetséges, søt ugye valószínu is, hogy valahol køzøs øseink léteztek, de ezek egészen biztosan nem a fáról másztak le. Ezt a butaságot jobb a elfelejted a saját intelligenciád érdekében is. Ha csak kicsit is utánanyomozol kiderulhet még számodra is, hogy ezt a tézist a kommunista materialista "tudósok" állították fel és te, eminens tanulóként még mindig ezt hajtogatod. Nagyságrendekkel tøbb olyan forrást lehet találni, amely Isten létezését igazolják és teszik ezt nem bibliai szinten. Nem ártana nekilátni gondolkodni, az érdeklødési horizontodat minimum három dimenzióba kitágítani, hogy ne csak azt észled, ami a csøvøn befér.
Ugyanitt hívnám fel rá a figyelmed, hogy a materializmus is megbukott már. Épp ezek a tudósok állapították meg, akik oly bøszen vizsgálták az anyag szerkezetét, hogy ha egész mélyen az anyag felépítését vizsgálod, a végén nem találsz mást csak fényt. Vagyis az anyag nem létezik. Az elektronhéj csak egy idøvisszacsatolási paradoxon miatt válik megfoghatóvá.

barátsággal

T.

Az ember?
2011. aug. 25. csütörtök 08:12
/Ki teremtette Istent?/

Akkor valószínu te az ún. Darwin-elméletet køveted (amelynek Darwinhoz semmi køze sincs) és az øseid a fáról másztak le és lettek emberré lassan a majmokból.
Mert én vallom az én øseim emberek voltak, már évtízezredekkel ezeløtt is.

A kulcs: a fejlødés
2011. aug. 24. szerda 21:20
/Ki teremtette Istent?/

Igen, a kulcs a fejlødésben rejtøzik. De kérdezem én. hogyan kivánunk fejlødni és evvel Isten tudását gyarapítani és magunk is bølccsé válni, valamint végcélként kituzni azt, hogy eggyé válhassunk vele, ha nem tørekszunk arra, hogy mi is minél jobban megértsuk øt és a munkáját a TEREMTÉST? Hacsak szépelgunk a szeretetrøl, fényrøl meg minden evvel járó jóról, és ezt nem fordítjuk le a gyakorlat szavára, attól még sokkal messzebb nem jutunk a megértésben és Istennek meggyøzødésem szerint olyan emberekre van szuksége akiknek a gondolkodásával eløbbre jut ø is a teremtésben. Mindemellet jó dolog meditálni és természetes dolog az is, hogy a maximális jóságra és szeretre tørekvés pozitív dolog. Mégis tapasztalatom alapján állíthatom, hogy ez utóbbiak egy idø után jønnek maguktól.

A teremtés
2011. aug. 22. hétfő 09:39
/Ki teremtette Istent?/

Mindig is kíváncsi voltam (tudom, így sosem kapok választ semmire), ki teremtette Istent?

Csak keress bátran és találni fogsz válaszokat valamennyi kérdésedre. Viszont tudd azt is: ami késik, az jó helyen van ;) Lehet azt is meg tudnám mondani, egyes kérdésekre miért nem találtál még választ, de EZ IS azok közé tartozik, amire magadnak kell egyszer csak rájönnöd.

Ha hiszem, hogy az idő hátrafelé is végtelen, lehetséges, hogy a Föld már többször is létezett??

Nagyon jó a felvetés!!
Ez, ha jól emlékszem az adatra, már a hatodik Föld. A többi minden teremtési korszak végén elpusztult vagy víz-, vagy tűzözön által. Legalábbis a felszín. Aztán természetesen újra be lett rendezve a megfelelő tértechnológiával. Legtöbb alkalommal, amikor a szomszédos csillagrendszerek bolygóin értesültek arról, hogy készen áll az új Föld a beköltözésre, készséggel szálltak űrhajókra és a Föld újra benépesült. Mi is azok leszármazottjai vagyunk, de azon a szinten űrhajózni sajnos már elfelejtettünk.

Nézzük: ha a tudósoknak hiszünk,akkor valahogy kialakult az első ember? Aztán a második, harmadik,stb.Hány ember kellett ahhoz,hogy létrehozzák gondolataikkal Istent? (Ha tényleg létezik, ezt most fogadjuk el.) Ha viszont Isten teremtett mindent, Ő honnan bújt elő? És másik bolygón élőknek is Ő a főnöke? És miért nem ruház fel valakit közülünk,aki bizonyítékokkal feltárná az igazság egy részét?

Voltak már sokan, többek között Jézus is, Buddha is, Mohamed is ezt tanította, amit most majd elmondok. Ez a jelenlegi fogyasztói tipusú társadalom nem támogatja a valódi tudást. Azokat az embereket könnyű irányítani, akik nem öntudatosak, vagyis nem gondolkodnak. Mai környezetbe helyezve ez annyit jelent:
ne legyen neked tudomásod arról, hogy létezik reinkarnáció, mert akkor az egyszer-élünk-és-most-kell-minden-megvalósítani-és-elérni érzést nem lehet szinten tartani. Viszont erre épül fel a fogyasztói társadalom. Ebben te már nem egyed, nem ember vagy, csupán egy fogyasztó, akire minél több dolgot rá lehet és rá kell sózni, hogy ezzel egy vékony felső réteg kényelmét megteremtsd és kielégítsd!

Legalább a tudósok mással is foglalkozhatnának...Ha Isten energia(rezgés), akkor ez az energia honnan került elő? Semmiből....,de mi a semmi? Egyáltalán van értelme dobálózni az évmilliárdokkal?? Hiszen minden előtt volt valami. Na, nem akarok szkeptikus benyomását kelteni, de próbáljuk már meg józan paraszti ésszel megfejteni, gondolva az egyszerű földi halandókra, mint jómagam.....
Könnyű annak, akinek a szívében már ott van....

Az még édeskevés a tudáshoz, de kezdetnek nem rossz!! :)

Nos, mielött górcső alá vennénk vizsgálatunk tárgyát, tudnunk kellene azt, hogy mi is, ki is az amit/akit vizsgálni akarunk.
Legtöbb világvallás Istent egy bácsinak képzeli, aki miután megteremtette a világot hátradőlt a menyország erekélyén a hintaszékében és azóta semmit sem csinál. Max. szopogatja a daikirit, amihez úgy mellesleg persze, még egy esernyőt is teremtett magának, aztán csak úgy lógatja a lábát, amit mi azóta is hiába próbálunk megfogni.
Nos, van egy rossz hírem: ez nem teljesen így van, és ez az egész dolog a teremtéssel -ellentétben az általános nézettel-, valamint azzal is amit a papok hirdetnek (valószínű tudatlanságuk okán), megérhető és felfogható. És ezzel Ő is, az Isten is egyetért. Annál is inkább, mert ő maga adott le nagyon sok anyagot, prófétákon és médiumokon keresztül, amik segítenek nekünk abban, hogy megértsük a munkáját. Ezenfelül időről időre vannak akiket beenged az ő saját nézőpontjába; ez a megvilágosodás. Ez nem érdem, ez egy megértési fokozat. Na de ez még egy nagyon bolond állapot. Ilyenkor a mindent-tudás állapotába kerülsz, csak aztánt mikor visszajössz ebből az állapotból mindent elfelejtesz és iszonyú butának érzed magad, ahhoz a tudáshoz képest, amivel még az imént simán rendelkeztél.
Mivel Isten teremtett és tart fenn mindent, az ő szemszögébe bekerülve valami őrült élményben is lehet még részed ilyenkor. Te vagy a vadász, aki örül az elejtett szarvasnak. te vagy a puska, a golyó, minden. De ugyanakkor te vagy a szenvedő szarvas is, amelynek a golyó épp az oldalába fúródott. Ez is a megvilágosodás pillanatának része, amit másképp egyhegyüségnek is hívnak.

A teremtés folyamata ma már egy, nem hivatalosan, de aktívan kutatott tudomány. Ezt a kutatást ma leginkább Időfizikának nevezzük. Az időfizikában az Isteni lélek megjelenése, egy már elég jól körbehatárolt, bár meglehetősen bonyolult eseménysorozat eredménye. Megpróbálom felvázolni a folyamatot, ami az Isten megjelenéséhez vezet, amennyire az ismereteim engedik, de ez egy idő után olyan bonyolulttá válik, hogy igen könnyű elveszíteni a fonalat és ez nem föltétlen az olvasó hibája.
Még itt elöljáróban, a kezdetkor fel kell rá hívnom a figyelmet, a teremtés folyamata tele van ellentmondásokkal, de hangsúlyozom, hogy mindezzel együtt mégis megérthető és megismerhető.
A történet ott kezdődik amikor még nem volt sem tér, sem idő, csak a semmi. Ebben a semmiben lebegett és lebeg ma is tíz (más adatok szerint tizenegy) Originális Ősforrás.
Ezek öröktől fogva vannak és mindig is létezni fognak.
Ha egyről beszélek, akkor ez egy pont és ez a pont tartalmazza az összes korábbi teremtés információját és ez dolgozik -megnyilvánulatlan állapotában- a következő teremtés elképzelésén is.
Ahogyan kicsiben, mint nagyban. Ahogyan az emberi lélek is a halál után összegzi a terv-tény mutatóit és elemzi a tapasztalatait majd felkészül a következő életre, ezt teszi a Teremtő is. Ez a keletieknél Brahma éjszakája. Ilyenkor teremtési szünet van. Majd ha kész az elemzéssel és az új tervvel egyszer csak késztetést érez a megnyilvánulásra és elkezd egyfajta rezgést árasztani magából; a létinformációját: VAGYOK. Ez egy gyors pulzálásként/rezgésként nyilvánul meg és gömbhullámként terjed. Ennek a fénysebességgel terjedő gömbhullámnak, ami itt még gyakorlatilag csak információ a síkmetszete az első őselem a VÍZ. Kinézetre, mint mikor egy kavicsot dobsz a vízbe.
Namost, ez a hullám terjedése során, beleütközik több másik originális forrás hullámaiba és meglöki azokat. Ezzel sok-sok víz tipusú hullám jön létre. És ha egyszer két forrás hullámtere lök meg egy harmadikat, az (tér híján) azonnal fénysebesség fölé gyorsul, vagyis gyorsabban fog haladni, mint ahogy terjed, így a víz tipusú hullámai a sebesség okán megnyúlnak kúppá és megjelenik a második őselem a TŰZ. Ez egyébként a tűz lángjára való hasonlatosság miatt neveztetett így. Itt derülhet ki az is, hogy sem ennek, sem a maradék két őselemnek semmi köze a vízhez (H2O), a tűzhöz (a kályhában), vagy épp a levegőhöz (amit belélegzünk). Ezek formai hasonlatok a könnyebb megértés okán. Egyedül a teremtés folyamatában utoljára megjelenő Föld elemet, vagyis az anyagi részecskét lehet valahol azonosítani a földdel, vagyis az anyaggal.
A forrás kinézete teljesen hasonló az univerzuméhoz. Ezt formailag nagyjából az almához lehetne hasonlítani. (Talán nem véletlen a tudáshoz hozzárendelt alma!) Ennek a kiáradási forrása a közepében van fölfelé kiárad és az alsó részénél, ahol az alma virágja volt, ott tér vissza önmagába. Így ez pulzáló, egy zárt rendszer.
A még meg nem nyilvánult Ősforrás a mandu. Mikor eléri azt a készséget, hogy megnyilvánul, elkezd rezegni, kettéválik, ez lesz a bindu. Ennek a síkmetszete a fekvőnyolcas, a végtelen. Majd amikor ez is kettéválik, akkor alakul ki az a kép, amit mi négylevelű lóhereként ismerünk. Valószínű, hogy az azért is hoz szerencsét (azon túl hogy hiszünk benne, mert az is fontos!), mert a Teremtővel formaazonos. Az igazán szakrális templomokat is ilyen és hasonló teremtési szimbólumokkal díszítik, illetve a torony szöge is megegyezik a tűzelem szögével, megidézve ezzel az Atya rezgését. Na ez alatt a torony alatt egy igazán egyedi érzés tartózkodni, nem is bírja sokáig az ember. És persze ez a szög sem véletlenszerű, ennek egy több tizedesre pontos szögnek kell lennie. Ezt régen még tudták a beavatott építészek. Csak meg kell nézni mondjuk a Mátyás templom tornyát, vagy a szegedi Dóm tornyait. Ez utóbbiakon még a teremtési zónák is be vannak fehér sávval jelölve.
És itt a teremtési zónákkal vissza is kanyarodhatunk az eredeti kérdés megválaszolásához.
Említettem, hogy az egész teremtési folyamat kialakulásához szükség van a forgásra is. Namost ha egy balra forgó féfi tipusú tűzforrás beleszalad egy másik jobbra forgó női tipusú tűzforrás kúpjába és a megfelelő helyen ütközik vele, visszafordul és mivel gyorsabban halad, mint ahogy terjed, egyfajta negatív idő jön létre; visszaforduláskor a saját múltjába fut bele és meglátja önmagát. Ez az idöparadoxon hozza létre az első anyagi részecskét a Föld elemet, vagyis az első isteni lelket az Atya Istent. Ez az Atya fogja megteremteni majd a Téridőt, amiben egyáltalán megmarad az anyag és univerzumokat lehet majd létrehozni, és aki majd négy további másolatot hoz létre magából. Ezek majd egymást váltva léteznek és saját univerzum-rendszereket fognak létrehozni és fenntartani.
Most abba nem szeretnék belemenni, hogy alakult ki a mai ember és hogyan, mikor, milyen formában jelent meg az első ember a teremtésben, na és hogy az hogy is nézett ki, mert az nagyon messzire vinne el bennünket, másrészt az egy igen hosszú történet lenne. Elégedjünk tehát meg egyelőre az elmondottakkal, aztán az esetleg felmerülő –érdemi- kérdésekre megpróbálok majd válaszolni.

És akkor itt a végén álljon néhány link. Ezek olyan helyek, amelyek fenntartóitól magam is vettem a tudásomat és ahol tovább tájékozódhatsz ebben a témában.

http://www.friweb.hu/terembura/
http://esemenyhorizont.uw.hu/

Idöfizikai elöadásokkal foglalkozó oldalak:

http://www.soulstorage.org/
http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/14198-Kisfaludy-Gyorgy-Az-i...
http://szeszuti.blogspot.com/

És végul egy cikk az UFO-Magazinból, ami nagyjából szintén idevág:

http://latogatok.hu/print.php?news.2327