Miről ismernél fel egy megvilágosodottat? | Önmegvalósítás.hu

Miről ismernél fel egy megvilágosodottat?

2010. május 07. péntek, 16:12 | Huszti Sándor -...

megvilagosodott.jpg

Sokan vágyunk rá, hogy találkozzunk egy igazi megvilágosodottal. De vajon felismernénk Őt? Ugyan miről?
Miről lehet felismerni egy megvilágosodottat? A viselkedéséről, a tetteiből, a reakcióiból? A szavaiból áradó bölcsességről? Vagy úgyis megelőzné a híre, hogy Ő egy megvilágosodott?
Lehet, hogy nap mint nap találkozol egy megvilágosodottal, de eddig nem vetted Őt észre? Talán a szomszédod az? Vagy együtt élsz vele, csak ilyen jól titkolja? : ))

Mit gondolsz?
Van tapasztalatod erről?

HajduM képe
Nem jó kételkedés nélkül. Holnap majd ennek a témának a
2010. május 12. szerda, 22:31 | HajduM   Előzmény

Nem jó kételkedés nélkül.
Holnap majd ennek a témának a kifejtésére indítok egy blogot. De egyet megtanultam. Mindig kételkedni kell, mindenben.

Minden egyéb tényezőt tegyünk félre, és csak egy kérdésre adj nekem választ légyszíves.

Feltételezzük, hogy igaz a templomos történet.

Jézust mi motiválta, hogy ehhez a lépéshez folyamodjon?

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

kételkedés../H.M./
2010. május 12. szerda, 22:43 | Éva.   Előzmény

EZ !

>Az Úr ,a te Istened megáld téged,amint megígérte,úgyhogy minden népnek kölcsönözhetsz,
neked azonban nem kell kölcsönt kérned,így számos népen uralkodhatsz,ők azonban nem uralkodhatnak rajtad.< (MTörv. 15,6)

újra csak azt tudom mondani,hogy ezeket az ősi törvényeket meg kellett reformálnia
Ő a szeretetet hirdette és nem ezt
ez motiválta,egy más igazságot /szerintem az igazságot,de ez szubjektív/ hirdetett,
és az teljesen szembe ment az ószövetségi törvényekkel,kivéve a 10 parancsolatot,
amit meg akkor már szintén senki sem tartott be...

HajduM képe
A keresztény tanítók, szeretik úgy beállítani, hogy az
2010. május 12. szerda, 23:11 | HajduM   Előzmény

A keresztény tanítók, szeretik úgy beállítani, hogy az újszövetség, folytatása az ó szövetségnek, hogy Jézus megreformálta az ószövetséget.

Ez nem így van

Két teljesen különböző irányzatról van szó, és azért is érdemes kicsit foglalkozni Jézus származásával, mert abból kiderül, hogy egyáltalán volt e bármi köze a zsidó valláshoz.

Nem volt hozzá semmi köze. A zsidók, mint manapság is az uralmukat akarták kiterjeszteni, ehhez kellett volna egy úgynevezett vallástalan, pogány közeg, amelyben a saját vallásukat kiterjesztve a szabályaikat ráerőltethették volna a pogányokra.

Jézus viszont egy teljesen ezzel ellentétes ideát kezdett terjeszteni. Például azt, hogy ti vagytok a szentlélek temploma. A zsidó vallásban szigorú szabályok szerint épített szakrális helyek szolgálnak az Isten lakhelyéül. Hogy képzeli ez, hogy nem egy kő épületet jelöl meg?

Meg az Isteni kegyelmet kiterjesztette minden népre. Holott a zsídóknak még ma is az a legfőbb törekvésük, hogy magukat kiválasztottnak fogadtassák el. A kiválasztottság okán előjogokkal rendelkezőnek gondolják magukat, ez a jézus meg azt terjeszti, hogy Isten előtt nincs személy válogatás

A zsidók folyamatos holocaustot (égő áldozatot) mutatnak be az Istennek engesztelésül, mert az ö Istenük, egy haragvó, bosszúálló, kicsinyes, hatalomvágyó, magát bálványoztató Isten, akinek folyamatosan véráldozatra van szüksége az engeszteléshez.

Ez a Jézus meg azt tanítja, hogy Isten szerető, megbocsájtó, és aki meghatározott szellemi úton jár, azt még fiává is fogadja...

Nem sorolom tovább. Két külön világ.

Az ó és az újszövetségnek a leghalványabb köze sincs egymáshoz.
Bár kétségtelen tény, hogy erős kísérletet tettek, hogy valamiképpen a két világnézetet egybeforrasszák, de aki figyel, az észreveszi, hogy ez nem sikerült.

Ezért találták ki Pált, aki Isteni csoda folytán megtért, és inkvizítorból apostol lett. Kérdés, hogy hogyan lett apostol, mert senki nem választotta meg. Minden előzmény nélkül egyszer csak apostolként jelenik meg...

Korabeli operatív tiszt...

sok sok gond van a mai kereszténységgel (judeokrisztiánizmussal), ami egy Páli ideológia mentén ószövetségesített Jézusi tanok keveréke.

Majd Jézus után kb 200 évvel jelenik meg egy herceg, Máni, aki Jézusi tanokra püspökséget alapít, és a tanrendszerét Manicheizmusnak nevezi el.

Máni püspök nevéből származik a manó kifejezésünk, amit gyerekek ijesztgetésére használtak régen.

Őt állítólag elevenen megnyúzták, és végig hordozták a birodalomban a szalmával kitömött bőrét...

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Persze ,hogy teljesen új tanítás! H. M-nek/
2010. május 12. szerda, 23:55 | Éva.   Előzmény

Teljesen egyetértek,én csak azért fogalmaztam olyan óvatosan,mert egy napra semmiképp nem akartam még egy perpatvart.
Persze ,hogy nem reformálásról van szó,hanem egy teljesen új tanításról,ami totálisan szembe megy a
régivel./mármint az Ószövetséggel/

Engem ugyanúgy irritál ,hogy összemossák és egy kalap alá veszik a kettőt.

Jézus származása a másik örület. Zsidó,pártus,stb.?
Nem baj hogy Isten fia? Maga a megtestesült Isten

Nehéz megérteni a Szentháromságot:Atya ,Fiú,Szentlélek
Egy Isten három személyben
már hogy lenne nemzetisége?-a Krisztusnak?

Mária azért szülte szüzen,mert nem embertől fogant
és Mária azért fogant szeplőtlenül,nem Jézus ,hanem Mária, mert az azt jelenti hogy Ő egyedül mentességet kapott az eredendő bűn alól,hogy Isten fiát,aki egy lényegű az Atyával ,vagyis Isten,
nem tanító bódhiszatva,próféta stb...
Szóval ,hogy Jézus Krisztus általa a világba jöhessen/ehhez mentesnek kellett lennie az eredendő bűntől./
Nagyon sokáig gondolkodott ezen az Egyház,aztán mégiscsak Máriát hivatalosan is a Mennybe emelte

>sok sok gond van a mai kereszténységgel (judeokrisztiánizmussal), ami egy Páli ideológia mentén ószövetségesített Jézusi tanok keveréke.<

nekem is sok bajom van ezzel,ezért szoktam le a templomba járásról ,mert egyre több dolgot nem vett már be ott a gyomrom sajnos.

A Manicheizmust ismerem még rózsakeresztes koromból.
Hát azok a Katolikus egyháznak eretnek tanok. /megint csak sajnos/
és így tovább...

HajduM képe
Annyit még akkor hozzáfűznék, hogy én nem igen hiszem, ezt a
2010. május 13. csütörtök, 8:06 | HajduM   Előzmény

Annyit még akkor hozzáfűznék, hogy én nem igen hiszem, ezt a szűznemzés dolgot. Szerintem az a test testektől született, ahogyan minden test. Sokkal inkább tudom elképzelni, hogy itt szellemi atyaságról és szellemi szeplőtelenségről lehet szó, tehát inkább mondanám, hogy megvilágosodott tiszta erkölcsű emberek nemzették Jézust egy totális szellemi tisztaságban.

Az eredendő bűn létjogosultságát, még maga a teremtéstörténet cáfolja.

A sok tévtanítás közül az egyik. A marketing része, hogy senki ne vonhassa ki magát a megváltás kötelezősége alól. Ez egy inkvizíciós adu ász, hogy aki nem veszi fel a kereszténységet, az bűnös akar maradni nyilván, ezért meg is kell ölni, mert csak tiszta életű emberek maradhatnak meg.

Eredendő bűn híján pedig nem kényszerülünk elfogadni, hogy megint csak valami barbatrükknek köszönhetően fogant meg Mária testében Jézus.

A földi identitása, tehát ha nem is nemzeti hovatartozása, de származása igen fontos, több szempontból is. Valójában a Talmud, mint kiegészítő írása a bibliának, legalább is az ószövetségnek, nagyon szépen leírja a zsidók Jézushoz való viszonyát, Máriát pedig Pogány prostituáltnak nevezi.

Nagyon esélyes, hogy Mária Pártus hercegnő volt, József pedig nem a férje, meg vőlegénye, meg semmi ilyen, hanem a testőre volt, aki a védelmét szolgálta. Ez is arra Utal, hogy Mária nem igen mehetett Jeruzsálembe, ahogyan ezt a biblia nem is bizonyítja. Sőt azt írja, hogy József felmegy a népszámlálásra, ugye azt tudjuk, hogy Augustus Római császár parancsára történik az egész (tehát a történet a Római birodalom fennhatósága alá eső területeken folyik), és bár úgy írják, hogy József is felmegy, ahogyan a zsidóknál szokás, de ez nem bizonyítja azt, hogy József maga zsidó lenne :)) Csak annyit mond, hogy hogy a zsidóknál szokás felmenni, és József is felment, akiről viszont így nem derül ki a származása :))

Viszont keressük Jézus Testi apját, akiről egy szó nem esik, illetve Józsefnek van titulálva a nevelőapai szerep.

Még egy érdekesség, aztán inkább megírom majd a cikkben a többit.

Máté és Lukács evangéliumában van egy-egy nemzetségtáblázat. Ami azt hazudja magáról, hogy Jézus nemzetségtáblázata. Nem elég, hogy nem átallotta Lukács egészen Ádámig visszavezetni, de mindkét nemzetségtáblázat, Józsefbe torkollik, akiről maga a Biblia is írja, hogy pusztán nevelő, nem nemző apa. Ezen túl zsidó kultúrkörben ugye anyai ágon dől el a vérségi kapcsolat: Mégis az úgynevezett nemzettségtáblázatban a férfi vonal van megadva. Érdekes ez is.

Tehát, hogy kapcsolódjunk a témához is. Jézusról nagyon sok minden le van írva, mindenki a világon, elfogadja, mint prófétát, tanítót, mint megvilágosodottat. Még az Iszlám is prófétaként tartja számon.

Mi itt ebbe a nagy keresztény világban, elhisszük, hogy ezek a dolgok úgy igazak ahogy, és nem merünk kételkedni, mert azt tanította a keresztény éra, hogy a központi oktatás, tehát a közoktatás, hiteles, és megkérdőjelezhetetlen. Tele vagyunk nemzeti félelmekkel, meg ugyan ezen okból személyes félelmekkel. És nem felismerjük, a megvilágosodott Jézust, hanem hisszük, hogy ő az, anélkül, hogy kérdéseket fogalmaznánk meg magunknak, hogy jó jó, de akkor milyen is volt ő tulajdonképpen?
Ha ugyan is meg tudjuk alkotni Jézus jellemrajzát, és ezen a ponton válik lényegtelenné, hogy honnan származik és ki szülte és merre járt? Tehát ha megvan a jellemrajza, akkor megtudjuk azt, hogy milyen külső jegyekkel bír, egy megvilágosult ember.

Vagyis azt állítom, hogy azért nem tudjuk felismerni a megvilágosultakat, ha vannak ilyennek a környezetünkben egyáltalán, mert nem is tudjuk eleve, hogy mik a megvilágosultság paraméterei.
És pontosan a bibliában megfigyelhető az, az évezredes aknamunka, aminek éppen az a célja, hogy ne is ismerd fel te magad, hanem mindig szükséged legyen egy tanítóra gyülekezetre, akármire, hogy valaki állandóan, aktualizálva elmagyarázza az embernek, hogy merre hány méter.

De ha nehezen is, felállítható a Jézus profil :)) Még ha hiányosan is, de azért kihámozható, hogy kb milyen irányba kell keresgélni. Ehhez folyamatos kételkedésre van szükség, mégpedig a bibliával szembeni kételkedésre, és a látszat jóságokat ki kell bontani, történelmi, és kulturális környezetbe helyezni, ja ehhez egy csomó mást is kell olvasni. Ismerkedni a Római birodalom vallásával, a kiterjedésével uralmi struktúráival, más vallásokkal, stb stb...

Ezért is nagyon fontos a szempontunkból, hogy legalább egy megvilágosodottról, lássuk, hogy milyen, a fentiek fényében, mert valószínűleg minden megvilágosodottnak közel azonosnak kell lennie vele.
Ennek a tudásnak a birtokában, aztán majd gond nélkül felismerhetjük a megvilágosodottakat.

És mire kihámozzuk, hogy milyen egy megvilágosodott, magunk is elérjük azt a szintet :)))

Egy bölcs tanító, aki után áradt a nép.

Jézus végzett e marketing tevékenységet?

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

válasz
2010. május 13. csütörtök, 8:33 | bazsi13 (útkereső)   Előzmény

Kedves Hajdu M. sok mindenben hasonlóak a nézeteink.
Bár már leírtam a magam álláspontját ,az életfelfogásomat.
De az írásodat olvasva, úgy éreztem pár sort ide is írnom kell.

A hozzászólásomban írtam, a hétköznapi értelemben nem vagyok hívő.
Pont ezekért talán, amiket te kifejtettél.
Nagy mértékben a butítás a cél, mindenféle formában.
A hívők megfélemlítése, hogy egyedül semmik és senkik..na a média agyrohasztó tevékenységéről ne is beszéljünk.

Nem kellenek a felvilágosult gondolkodó emberek. Az a hatalomra nézve veszélyes.
Nekik jó a manipulálható, bólogató tömeg.

Pedig ha a ember a saját kis életében , végre képes Önmagára figyelni..Csuda dolgokat fog tapasztalni.
Nem okvetlen tanulnunk kell...Hanem Emlékezni.!!
A tudás bennünk van!

Eljön a idő, mikor az ember elgondolkodik: Az nem lehet, hogy csak ezért születünk!!
Rohanunk, sokszor félünk. Csak a felszínes dolgokat nézzük.Szép ruha, a házam, egy utazás.

De ha megértjük a lényeget, már tudunk a Most-ban élni. Nem vesztegetünk el az életünkből egy percet sem feleslegesen.
Még ha hiszünk is a reinkarnációban, akkor is ebben a formában most vagyunk itt, a gyermekeinkkel most élhetünk. ez a forma és felállás a kapcsolataink. Ugyanígy nem ismétlődik meg még egyszer.
Az Élet csodálatos és nagyon értékes dolog.
Minden percét, pillanatát..valóban Élni kell.

Misztérium /H. M. /
2010. május 13. csütörtök, 9:16 | Éva.   Előzmény

Rendben van,amiket írsz,de tudod hogy minden vallásnál van valami misztérium.

Erre szükség van,nyilván pszichológiai okokból
Kell a csoda és a misztika,mert ettől nagyobb,és ez vonzza az embereket.

Azért volt ennek ereje!
Hát nézd meg a rómaiak először üldözték a keresztényeket,aztán
nem kellett olyan sok idő és állam vallássá tették a kereszténységet!

Szerintem kellenek ezek a misztériumok.
Aki hívő,annak kimondottan jók ezek a csodák,aki meg nem az pedig gondolkodhat,hogyan is volt.
Szerintem akár igaz is lehetett,minden lehetséges.
Istennel kapcsolatban én nem cáfolnék meg semmit,mert mindenható,
ebből pedig következhetnek simán ezek a dolgok.

Nekem ezzel semmi bajom amiket felvonultatsz.
Ami mondjuk kiakaszt az ,amikor összehozzák Mária Magdolnával,és családot gyerekeket akasztanak a nyakába,
sőt Indiában lett jógi és utána kezdte el hirdetni a kereszténységet.
Biztos,a jógiképzőben a kereszténységet tanították.
Na ,én csak ezeken tudok kiakadni,mert látszik mögötte a szándék és az nem tetszik.

A Te gondolkodásod alapos,utána próbálsz járni a dolgoknak,és gondolkodsz,ütköztetsz
szerintem ez a helyes,ha nem vagy hívő,mert az más állapot,ugye ott elfogadja az ember a dogmákat,merthogy azért hívő/ Itt a vallásról és a vallásos emberről beszélek! /

misztérium II. /H. M ./
2010. május 13. csütörtök, 9:32 | Éva.   Előzmény

A talmuddal kapcsolatban,vissza kell fognom magam,nem a talmud miatt,hanem ha van köztünk olyan
aki ezzel a vallással bír,hát rá gondolván nem sérteném a vallásában.

Viszont amennyit mondanék mégis,hogy nem csak az általad megjelölt személyeket gyalázza,de nézd meg
mit tart a teljesen ártatlan Nimródról.
Hát valamiért Ő a főgonosz ,a sátán maga.
Úgyhogy Mária ott prosti,az még hagyján ehhez képest.
Ez irritált mindig engem a misén,hogy a pap állandóan egybevette a két szögesen ellentétes kultúrkört.
Hát hogy jönnek már be ezek azt ideák egy keresztény templomba.
A megváltó,az nem az, még meg is feszítjük,Mária az prosti,és sorolhatnám...

Na mindegy,illetve nem,de ezt inkább befejezem.

HajduM képe
Nekem csak az a bajom a misztériumokkal, hogy nem lehet utána
2010. május 13. csütörtök, 11:26 | HajduM   Előzmény

Nekem csak az a bajom a misztériumokkal, hogy nem lehet utána járni.
Mert ahogyan a Magyar népi bölcsesség tartja és javasolja minden mese végén, hogy aki nem hiszi, járjon utána.

Bár a belső erő, meg az aura és társai is misztériumok, mindaddig, amíg valaki nem kezd el ismerkedni a témával. De nincs mögötte fenyegetés, örök pusztítással és szenvedéssel való sakkban tartás.

a misztériumok, mondjuk a teremtéstörténet, Noé, vagy éppen Dávid és Góliát története, és még néhány varázslatos történet, az ellenőrizhetetlen múltba vesznek. A hívőnek nincs szüksége ezekre, hanem az adott vallás fenntartóinak van szüksége ezekre, hogy a híveket a hit állapotába rekesztve megtartani tudják, pl biztos jövedelem forrást biztosítva ezzel maguknak, vagy ami a kereszténység legfőbb tanítása, az önfeláldozásra való nevelés, illetve az engedelmességre nevelés. Azért is használja a kereszténység a bárány/birka analógiát a nyájra, hívekre. Pontosan az a cél, hogy egy kételkedés nélküli rettegése által könnyen manipulálható tömeget állítsanak elő.

Ezt teljesen ellene megy a Jézusi tanításoknak.

Nézd csak meg, hogy micsoda média-inkvizíció folyik az ezotéria ellen a mai napig is. Csak ma nem ölnek meg ezért senkit. Mennyi sarlatán ontja a mágiát a tv-ben. drót darabokkal tv-n keresztül operál, műt, azt se tudja ki fia borja, szórja az energiát, csak közelebb kell menni a képernyőhöz.

Vérlázító, és mutatja is, hogy a beépített ügynökök (ezoterikus mesterek) hány féle módszert alkalmaznak.

Kéremszépen. Vannak tisztán-látók, tisztán-hallók, de már van tisztán-érző is, alacsonyabb tudatosságú, csak látó és érző :DDDD
Ez vagyok én is egyébként, látok és érzek :DDD

A misztériumok tehát egy olyan hazugság világot építenek fel maguk körül, aminek majd ez lesz az eredménye. Teljesen mindegy, hogy vallásnak vagy ezotériának, vagy bárminek nevezzük

Misztérium = Hazugság

Bohócmutatványt csinálnak mindenből, ami egy cseppet is az önállóság felé vinné az embert. A tv néző rtl klub agyú tömeg pedig ezt tekinti ezoterikának, és a vidámvasárnapot kereszténységnek.

A hasonlóság alapvető abban, hogy mindkét területen vannak "szakértői, papjai" a témának, akiket meg kell kérdezni, akikre hallgatni kell, akiknek a szava megkérdőjelezhetetlen. Ez mind a jóság és a segítőkészség kvázi a szeretet álruhájában szedi áldozatait, és nyomja sárba a valódi Jézusi tanokat, és a valódi ezotériát.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

MIsztérium III. /H.M. /
2010. május 13. csütörtök, 9:50 | Éva.   Előzmény

>Annyit még akkor hozzáfűznék, hogy én nem igen hiszem, ezt a szűznemzés dolgot. Szerintem az a test testektől született, ahogyan minden test. <

Ha ennyire materialistán állunk a dologhoz,hogy jön össze a feltámadás?
Már pedig az a leglényegibb tanítás.

>Pokolra ment,és harmadnapra feltámadott.<

/Ezt akárki nem csinálja meg,ehhez kellenek azok a misztériumok.
És ebben is teljesen újat hozott,mert azelőtt csak valamiféle alvilág volt,mennyországról szó nem volt./

Ez lenne az út,és minden beavatásnak is ez a lényege.
Meg kell halni és újjá kell születni.
A megvilágosodás is az.
Leteszik a testit ,a régi világot,és újjászületnek Istenben,az Önvalóban,Nirvánában...

HajduM képe
Ha egy tanrendszernek az alapideája, az első gondolat hazugság,
2010. május 13. csütörtök, 11:49 | HajduM   Előzmény

Ha egy tanrendszernek az alapideája, az első gondolat hazugság, akkor lehet-e igaz a tanrendszernek a többi része, amit az alapeszméből fejtenek ki?

Ha valami hazug az elején, akkor nincs is abban igazság. Az ilyen közegben szét válik az igazság a hazugságtól, ahogyan nem keveredik a vas a cseréppel, úgy az igazság sem keveredik a hazugsággal. Hiába írják a hazugság mellé az igazságot, a hazugság attól az marad ami.

A test dolgát, miképpen tudnám nézni, ha nem materialista módon? Egy 3 napos oszlásnak induló tetemről beszélünk. Mennyire látod reálisnak, hogy a felbomlott agya, és belsőszervei és már a külső elváltozások, a háttájékon összegyűlt az érrendszerbe alvadt és kocsonyásodott bomlásnak indult vér (hullafoltok), molekulárisan visszarendeződik, vissza az éteri test, vissza szellem, vissza a lélek, és hüp hüp hüp barba trükk láss csodát, a test él. Vissza inkarnálódik, ugyanabba de már bomlásnak indult állapotú testbe?

Mert az Isten mindenhatóságának misztériuma, elfeledteti az érdeklődővel, hogy először már Jézus kijelenti, hogy Ti vagytok a szent lélek temploma. mindannyian együtt. Mindannyian egy Isten inkarnációi vagyunk különböző formában. Tehát nem egy külső Istent kell keresnünk aki feltámaszt, hanem egy mindenben és mindenkiben jelenlévőt. Tehát az a külső Isten akitől a feltámasztást várjuk, nem is létezik.
Miként támaszthatná fel akkor Jézust?

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

A biblia nyelvezete is egy szimbolikus nyelv, mely nem lehet más
2010. május 13. csütörtök, 15:28 | Kassay Noémi   Előzmény

A biblia nyelvezete is egy szimbolikus nyelv, mely nem lehet más csak szubjektív. Minden ember a saját gondolatai alapján fordítja le azokat az analógiákat, melyet itt felismer
Így aztán nem is lehet objektíven vizsgálni valamit, ami ennyire függ a saját személyiségtől. Természetes tehát, hogy a vélemények is különböznek.
Jó pár évvel ezelőtt én is ilyen hevesen vetettem bele magam a tanulmányozásába.
Mi is illetve az akkori baráti körünk, kiveséztük elejétől a végéig. Volt köztünk teológus, történész és egyszerű útját kereső ember is, de ma már igazat adok Hermessnek , hogy ,, Az agyalást igen nehéz ám elengedni, ha valaki beleragad - sokkal nehezebb, mint kihagyni...:" és hogy a, ,, hiten keresztül már többen világosodtak meg, mint csak a megértésen keresztül > lásd a szentek többsége. Az előbbi a rövidebb út."
Ma már nem gondolom hogy olyan nagyon fontos lenne, hogy mi igaz a bibliából és mi nem.
Számomra az a lényeg, hogy ha bajban vagyok, és kinyitom, mindig kapok választ.

Noa

HajduM képe
Mára eljutottam odáig, hogy nekem se fontos, olyan szempontból,
2010. május 13. csütörtök, 15:39 | HajduM   Előzmény

Mára eljutottam odáig, hogy nekem se fontos, olyan szempontból, hogy nem harcolok az igazságáért. Felmerült a kérdés, illetve dominánsan jelent meg Jézus személye kapcsán, hát elmondtam a saját látásomat a dologról :)) Szubjektív persze, annyiban, amennyiben az ember a saját életére vonatkoztatja, de mivel szimbólumokról, analógiákról tehát koncepciókról beszélünk, még is csak objektív, adott kultúrán belül. Gondolom, hogy az Iszlám egészen másképpen értékeli, de a zsidó is. Tehát ha megkérdezel egy zsidót Jézusról, elmosolyodik, és talán el is mondja, hogy persze, hogy nem zsidó, Mózesről, persze, hogy nem az, Ábrahám szintén nem az.

Sőt utálják Jézust, mert még mindig hatással van az emberiségre, ezért kell a kereszténységgel bajlódniuk, hogy valamiképpen kordában tartsák az emberiséget.

A bibliát együtt tanulmányozva ezoterikus irodalommal, igazi, kis részmegvilágosodásokat eredményez :))

Tehát szubjektív, de mivel az emberiségben ugyan ezek az élethelyzetek fordulnak elő mindenhol, így koncepcionálisan, objektív is egyben.

Egy olyan írás, amiben minden benne van, és annak cáfolata is :))

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Feltámadás..
2010. május 13. csütörtök, 22:12 | Éva.   Előzmény

>Egy 3 napos oszlásnak induló tetemről beszélünk. <

Hmmm... biztos?
Milyen információink vannak erről?

Levették a keresztről,aztán sikerült megszerezni a testet a rómaiaktól,és egy sziklasírba, /gyolcsokba göngyölve/fektették.
A bejáratot lezárták egy bazi nagy kővel,és két római katona őrködött
Ennek ellenére a test eltűnt-szőrén szálán

viszont maradt a lepel ugye, amin ma is kitartóan vitatkoznak,hogy milyen atom robbanáshoz hasonló nyomot hagyó kép van ott Jézusról,az összes sérülésének lenyomatával együtt

Amikor újra látják,már a feltámadott testben,az bizony nem az az oszladozó hús,amit említesz,hanem egészen más,alig ismerik meg,annyira hogy az egyik tanítvány kételkedik is,és csak a sebe győzi meg,de az is már csak egy nyom,pedig ugye az sem gyógyulhatott be 3 nap alatt,mikor a római jó mélyen belemártotta azt a dárdát.

és megint csak hmmm...az én részemről

>Tehát az a külső Isten akitől a feltámasztást várjuk, nem is létezik.
Miként támaszthatná fel akkor Jézust?<

Én a feltámadást analógiába hoztam a megvilágosodással,beavatással,nem külső Istenről volt szó
Jézus támadt fel,Ő Maga, nem feltámasztotta valaki

Szó nincs arról hogy bárkit is külső Isten támasztana fel,vagy ennek a hatására világosodna meg avatódna be...
Éppen az ellenkezője,ez mindig is belülről induló aktus,neked kell megcsinálnod,
bármelyik tanítást nézed,tök mindegy hogy buddhista ,szufi,hindu,keresztény...
Bár a kereszténység kegyelmi vallás,de akkor is neked kell megcsinálnod
Tenned kell érte nagyon sokat,és pont ezt mutatja meg Jézus,hogy mit és hogyan
Mondhatnám Krisnát,Buddhát..stb

Én próbálom a szimbólum rendszerét megérteni,az mond nekem valamit
Mikor még nagyon fiatalon olvastam a Bibliát,persze szóról szóra ,nem mentem vele semmire.
Azért nem zavarnak ezek a dolgok,amiről itt veled beszélgetek,mert ha a szimbólumokat és analógiákat nézem,akkor számomra semmi zavaró nincs benne.
Csak a sztoriba lehet belekötni,de hát nem az a lényeg

Szerintem többféle olvasata van,attól függ mit akarsz látni benne

HajduM képe
Itt válaszoltam a megváltásra. Túl hosszú lett, inkább
2010. május 13. csütörtök, 23:46 | HajduM   Előzmény

Itt válaszoltam a megváltásra.

Túl hosszú lett, inkább indítottam egy új blogot neki.
http://onmegvalositas.hu/blog/hajdu_m/jezus_feltamadasa_nem_egyeb_mint_b...

Néhány egyéb felvetésedre azonban itt is reagálok.

Feltámadás - megvilágosodás

Ebben a helyzetben én nem gondolom analógnak, hiszen fizikai test haláláról beszélünk.

A keresztény vallás, egy-Isten hívő, egy mindenható Istenben hívő vallás. Dualista vallás, tehát vagyok én és ő, tőlem függetlenül. A megváltástanban a feltámadást, nem önmaga végzi Jézus, hanem isten támasztja fel. Az élet istene az, aki életet tud adni. Más módon nem is támadhatna fel.

El is mondod, aztán megcáfolod magadat.

A kereszténység kegyelmi vallás, tehát a megmaradás, valaki kegyelmének tudható be, és a valaki általi megtisztulásnak. Senki önmaga a tanítás szerint nem képes Megigazulni, senki nem tudja megváltani saját magát, hiszen maga isten váltja meg az emberiséget az ördögtől. Az emberiség ára pedig az ördöggel való alkuban, maga az Isten egyszülött fia. A megváltás tehát ezért fókuszál Jézusra, mert mindenki bűnét bűntelenül, ártatlanul hordozta el mint az Isten-ördög alku fizetőeszköze.

Az egész keresztény koncepciónak az a lényege, hogy van egy elérhetetlen Isten, akinek vannak megbízottjai, akik közvetítenek az ember és ő közötte, aki egy vérszomjas büntető, de most még éppen a kegyelem időszaka van, és ha betartod ezeket és ezeket a szabályokat, akkor megmenekülsz az egyik fő szabály, hogy isten fia áldozat, és el kell fogadni az ő áldozatát, akkor Isten nem büntet meg.

A keresztény vallás központi aktusa nem más, mint egy ember-Isten halála. Vagyis a kereszténység nem más, mint egy halál kultusz

Központi témája a halál.
Ez van szeretet vallásnak titulálva.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Válasz a megváltásra
2010. május 14. péntek, 0:23 | Éva.   Előzmény

Ez most így megint nagyon hosszú

Nem tudom,Te hogy csinálod,de én újabban itt töltöm a fél életemet...
Ma már azon gondolkodtam,hogy hogyan is kell MP3-at csinálni,mert 3 perc lenne szóban,de mire leírom,idézetekkel együtt....egy örökkévalóság

Most csak egyetlen mondatod:

...>Istenben hívő vallás. Dualista vallás, tehát vagyok én és ő, tőlem függetlenül.<

Hát Jézus pont azt mondja,hogy :
Isten országát ne valahol/kívül/ keressétek,hanem a szívetekben /van/
most akkor hol van Ő tőlem függetlenül?-ha a szívemben van?
Vagy Te hogy érted ezt ,mit mond itt Jézus,ha nem ezt?

Más:
Nyilvánvaló,hogy a feltámadás,nem a megvilágosodás-persze
Azért hoztam össze így :
Feltámadás,megvilágosodás-felébredés,beavatás,
mert szerintem igenis ,hogy bizonyos értelemben van közük egymáshoz,
és ezt ott meg is indokoltam

Ez nekem mindegyik valahogy az Istenhez való megérkezésről,Isten megtalálásáról,Istenre való ráébredésről szól
Nekem így analógia egymással.

HajduM képe
Nagyon jó irányba gondolkodsz. Pontosan a Jézusi tanrendszerben
2010. május 14. péntek, 7:37 | HajduM   Előzmény

Nagyon jó irányba gondolkodsz.

Pontosan a Jézusi tanrendszerben bennünk van az Isten, tehát nincsen dualitás, hanem EGYség van.
Ellenben amai kereszténység, aminek csak nyomokban van köze Jézushoz, még mindig egy külső Istenhez imádkozik, és még mindig egy külső Istetől kér, meg egy külső Isten megmentéséért könyörög.

Tehát ez a Pálista Júdeokrisztiánizmus, ami a nevéből is kiderül, a Júdaizmusban gyökerezik, továbbra is fenn kívánja tartani, a mindenek felett álló Isten képét, és illúzióját. Hiszen nem építhetné hitre magát az egyház, ha a népnek tárgyi tudása lenne Istenről. Ha pedig azt mondom, hogy bennem van, akkor az tárgyi tudás. Hitnek nincsen szerepe, illetve tovább léptünk azon.

Tehát érezzük megint, hogy két elképzelést próbálnak egybeszerkeszteni, de a Jézusi eszme, nem fér meg a vele teljesen ellentétes Júdaista eszmével.

Én nem tudok, mit kezdeni a feltámadással, mert szerintem nem történik ilyesmi a fizikai világban.

email-ben megírom, hogyan tudsz mp3-at csinálni :))
Nagyon könnyű :))

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Nagyon jó irányban.../H.M. /
2010. május 14. péntek, 11:25 | Éva.   Előzmény

Szerintem ne fárasszuk már ezzel a többieket.
A dogmákban le vannak rakva az igaz dolgok,az egy más kérdés,
hogy aztán a mai egyház hogy csűri csavarja.
Nem akarom itt kifejteni,fenti ok miatt.
Más úton ajánlom megtárgyalni.

A másik felvetésedre annyit,hogy hidd el ,minden lehetséges,még a fizikai törvények > meghazudtolása < is.
Van romolhatatlan test.
Mondtam,hogy voltam rózskeresztes,sok mindent láttam,tapasztaltam ott,nem hinnéd el.
/Ha láttál volna Aranyfejeseket,elcsodálkoztál volna.Már nem igen voltak emberek,pedig éltek,és itt voltak
Na mindegy,ez nem érv,nem voltál benne.
Eszméletlen praxis volt,és működött,pedig ez már egy pszeudó változata volt az eredetinek,ha van egyáltalán olyan,mert erre sincs semmi konkrét bizonyíték.
Titkos társaság, vagy volt,vagy nem.
Aztán végül is bizonyos okok miatt ott hagytam: /hál Istennek,bár ki tudja?/
Nagyon nehéz volt,és lehet hogy ha még várok egy kicsit már lehetetlen lett volna./otthagyni/
A testemben is megkezdődtek átalakulások,és a mai napig nem tudom,hogy az visszarendeződött e.
Utána nagyon beteg lettem,egy évig majdhogy nem béna voltam,szóval iszonyú erő kellett hogy vissza tagozódjak valahogy.Csak erről ugye nem szólt a fáma.
Úgyhogy hidd el minden lehetséges.
Persze,Te gondolkodó ember vagy,hát ki kéne próbálnod ezt azt,hogy minimum a kételyed meg legyen az állításoddal kapcsolatban.

Dr Papp Lajos szívsebész Nem egyszer több órás ! ! !
2010. május 15. szombat, 18:17 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Dr Papp Lajos szívsebész

Nem egyszer több órás ! ! ! újraélesztéseket is csinsált
s nem egy s nem kettő beteg él ma is ...

Ezzel megcáfolta azt az időt- 10perc amig még " érdemes " próbálkozni
a mai orvoslásban elfogadott időintervallumokat illetően ...

úá

HajduM képe
Két dolog van ezzel kapcsolatban. Ha 3 nap után, felébreszthető
2010. május 15. szombat, 18:43 | HajduM   Előzmény

Két dolog van ezzel kapcsolatban.
Ha 3 nap után, felébreszthető egy ember, akkor nem halt meg. 10 perc pedig nem 3 nap.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

jaguar képe
és mi van, ha a fától nem látjátok az erdőt?
2010. május 15. szombat, 18:50 | jaguar   Előzmény

és mi van, ha a fától nem látjátok az erdőt?

HajduM képe
Mire gondolsz? Mi a fa? Mi az erdő? Mindannyian megvagyunk
2010. május 15. szombat, 19:10 | HajduM   Előzmény

Mire gondolsz?
Mi a fa? Mi az erdő? Mindannyian megvagyunk világosulva? :)))

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

jaguar képe
dehogy,
2010. május 16. vasárnap, 12:03 | jaguar   Előzmény

dehogy, aki ilyet mond, hazudik.. viszont amit a napokban tanultam, az az, hogy az elmélkedésnek nincs vége, a végtelenségig lehet fokozni. egy idő után abba kell(ene) hagyni.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt. :)

HajduM képe
Az elmélkedés, magának a létezésnek megnyilvánulása. Az
2010. május 16. vasárnap, 13:35 | HajduM   Előzmény

Az elmélkedés, magának a létezésnek megnyilvánulása. Az elmélkedés, nem egyéb, mint a létezésben létrejövő események jelenségek káoszának a rendszerezése. Ha az elmélkedés megszűnne, megszűnne a létezés.

A szemlélet amivel nem lehet helyre hozni, amit elrontottak vele, az a véges világkép, amit a kereszténység hirdet, aminek te is éppen áldozata vagy, és azt a kívánságodat fogalmazod meg, amire a keresztény ideológiára épített politika, és közoktatás nevelte az embert már óvodás kora óta. Hogy azt tanítják, hogy mindennek van eleje, tartama, és megszűnése.

A létezés viszont nem ebben a három idősíkban határozható meg.
Az idő ugyan is szintén azon megfoghatatlan fogalmak körébe tartozik, ami szintén nem szolgál egyebet, mint hogy az ember be lehessen zárni valami keretbe, amit a múlt emlékei, az éppen megélt pillanat, és a jövő elképzelése valósít meg.

A létezésnek valójában nincs kezdete, és vége sincs. Sem időbeli, sem térbeli kiterjedése nincs :)) Minden van. Kizárólag jelene van, és abban a jelenben van minden ami van. Mi a korlátozott képességeinknél fogva nem érzékeljük a mindent egyszerre, ezért érzékelünk egymásutániságot.

Tudjuk, hogy vannak más országok, ott élnek más emberek. De nem érzékeljük őket. Attól persze még léteznek. Tehát a létezés mikéntjét, nem a mi szubjektív és korlátozott érzékelésünk határozza meg

Az idő nem mást, mint a természeti jelenségek ciklikusságának a leírása. A valóság pedig mindig az a pillanat amit éppen megélsz.

A létezés legfőbb tulajdonsága pedig, hogy gyarapodik, sokasodik szaporodik :))

Az elmélkedés nem állhat meg, hiszen az embernek szerintem éppen az is az egyik fő feladata, hogy a tudást, amit élete során felhalmoz, elemezze rendszerezze. Ennek pedig vége nincsen.
A vég az valaminek a megszűnése. Csak hogy semmi nem tud megszűnni, mert csak a létezés létezik, és ez magába foglal mindent. Vagyis a megszűnést is csak valamiféle létezésként tudjuk értelmezni. Hiszen az anyag, de semmi sem vész el, csak átalakul. Ahogyan mi magunk is. Valahonnan ide születünk, aztán tovább állunk a testünk amit egyedül adhatunk a földnek, vissza kerül, majd egy következő inkarnációban, megint nevel, és éltet és újra magába fogad.

És a létezés nem áll meg.

Bizony -->>
Semmi nem hozható helyre azzal a (júdeokeresztény) szemlélettel, amivel elrontották azt.

Bizony
2010. május 16. vasárnap, 14:15 | Éva.   Előzmény

Bizony,
Köszönöm ezt a hozzászólást...

jaguar képe
és mi van ha tegyük fel most meg a szezont kevered a fazonnal? :
2010. május 16. vasárnap, 14:23 | jaguar   Előzmény

és mi van ha tegyük fel most meg a szezont kevered a fazonnal? :)

Jézus Isten Fia . Valóságos Isten és valóságos Ember . Nem a
2010. május 14. péntek, 11:19 | Névtelen úá (útkereső)   Előzmény

Jézus Isten Fia .
Valóságos Isten és valóságos Ember .

Nem a semmiből pottyat ide az tuti ...

Rengeteg elméletet gyártottak , de mivel egyik sem Isten
Üdvösségtörténetébe helyezi Jézust , vagyis nem
az emberiség messiásának - megváltójának - tekinti ,
hanem mindenki tetszése szerint " valami másnak " ,
ezért ezekkel a megközelítésekkel nem tud - a mindenki
által egységesen gyűlölt egyház - mit kezdeni .

Mitöbb , nem is kell neki mit kezdenie ...
A szentségeket maga Jézus Krisztus alapítja meg az utolsó vacsorán..

A nyájat pedig Péterre bízza ...a Feltámadott ...

Amiért pedig egyáltalán nem kell törődnie az egyháznak ezekkel az
azért van , mert maga Jézus Krisztus az aki fenntartja és működteti , tisztogatja ,
rendezi a szent Lélke a Harmadik Isteni Személy által :) mint FŐPAP ...mindenki csak Utána következik ...

Jézus minden ember üdvösségéért jött , mutatva az ember
útját Teremtőjéhez ...

Izrael Isten kiválasztott népe , ( egyetlen nép volt a történelemben aki
Javhe -nak az Egy Örök Istennek engedelmeskedett ...s ezt az történetírás
is bizonyítja ...+ az Ószöv.-i Írások is mind .

Az első keresztényüldözés szentjei a vallásszabadságért haltak meg ...
mutatva nekünk ma élőknek is az utat , egy normális emberi társadalom felé ...

800 évvel a keresztényüldözések után már Rómában sem lehet
Jézus tanításával együtt a keresztényeket figyelmen kívül hagyni ...

Ma focit nézünk az arénába ...ez hatalmas fejlődés ! ! !

Az Ószövetségi írások pont az ember történetét mutatják meg ...
az ő hűtlenségük Javhehoz , Jézus után minden ember hűtlenségét is
mutatják a Teremtőjükhöz . Személyreszólóan és népek szerint is ...

Az , hogy Isten miért ezt a népet választotta ? ! ez az Ő titka ...
de bármelyik nép képes minden bűnre Isten nélkül és bármelyik ember
is képes BÁRMILYEN BŰNRE ...Isten nélkül ...

Ó és Újszöv.
Igen két külön világ ,de nagyon is összefügg ...
Mégpedig ott , hogy a mindenkori zsidó főpapnak örökre
át kellett volna adnia a főpapi címet a Messiásnak .

Személy szerint minden egyes ember megtérsére szükség van ...
... mert aki nincs Jézussal ellene van , Ellene gyűjt , s nem Vele ...

Jézus tanítja , nem azért jött , hogy új törvényt adjon , hanem a régieket
" beteljesítse és új értelemmel töltse meg " , érthetőbbé téve mindazt , amit már
addig ( az idők teljességéig ) Isten parancsaiban megértetett az emberrel ...

Az ember nem képes az irgalom gyakorlására ...

Isten Irgalmas a az Irgalma maga Szt Fia Jézus Kristus ! ! !
Az Ő Áldozatáért kegyelmezhet Isten az embernek .
Ez az Irgalom tartotta eddig fenn az egész élő egységet ...( s tart mindent MÉG most is ... )

Fausztína nővérnek megjelenik ( a két világégés előtt )
Jézus és mondja :
" ... égetnek az Irgalamam sugarai ! Tégy meg mindent , hogy az emberek kérjék
az irgalmamat , mert ha nem kérik akkor , az Igazságosságom fog beteljesülni
rajtuk .Ha nem akarják az Irgalmamat , akkor csak , mint Igazságos Isten
jöhetek el újra ..."

Isten Igazságossága személyre szóló és globális is ...

Ahogy mindíg is megmondta : a nagyokat lerántja és a kicsiket az ő
titokzatos modján felmagasztalja ...

Ez az emberiség története ...korok jönnek és mennek ...
s nem hiszik , hogy Isten Örök és nem kell érdekeljék emberi szempontok ....

Nem két világnézet forrasztódik eggyé , hanem Isten Üdvüösségtörténete
teljesedik ki és be ... a mai napig és örökre ...

Pál is élő személy volt , nem kellett kitalálni . A görög történetírók is említik ...

... és igen MINDEN EMBER MEGTÉRÉSE ISTEN csodája ! ! !

EMBER EMBERI módon nem képes rá .. pont ez a lényeg ...! ! !

Isten viszi véghez az emberben ...ha az ember is akarja ( szabad akarat )...

... de van olyan is , hogy Isten kényszeríti az embert , mert az annyira ellenáll ....
... amikor ezt az ellenállást Isten megtöri , ott atomjaira hullik MINDEN ...
ezért mondják : amikor egy ember tér meg , egy világ tér meg ...

Isten képes erre csak ... semmilyen diktatúra sem volt képes az Istent
megölni ....mindíg maradtak túlélők , akik tanúskodnak a
szeretetről , hogyan élték túl ...

Jézus is pont ezt mutatja ; az ember megölhető , de Isten SOHA ! ! !

Minden ember MÉLTÓSÁGA EZ ; Isten a saját képére alkotta és a Lelkét
lehelte belé ..., hogy éljen ....
... szabad akaratot is adott neki , mert akkora méltósággal ruházta fel
teremtményét a Teremtő ,hogy VÁLASZTHAT !
Isten nem tesz a fejedhez SEMMILYEN puskát , hogy Engem válassz ! ! !

MINDEN EMBER aki Istenben megigazult módon létezik és hirdeti ezt , az APOSTOL ...
A 12 sem emberi tulajdonságai miatt lett kiválasztva ... , hanem Isteni értés alapján ...

Nem szemlélet az ami működik , hanem a szt Lélek , melyet minden ember megkaphat
aki megigazul Istenben és új emberré válik ...

Igen még mindíg sok gond van a keresztényekkel , ezért írtották őket ,
ezért írtják őket ma is Afrikában és más muszlim országokban ...

A Krisztusi Szolidarítás oldalon olvashatod ...eladják őket rabszolgának
stb ... amit inkább nem írnék itt le ... 12000 ft-ért kiválthatsz közölük
egyet akár te is ...

Nem tudják még mindíg a kínzóik , hogy a vértanúk vére égbe kiált ..

Ugyanúgy , mint az ártatlanok megbotránkoztatása ....
Isten egyiket sem bocsájtja meg ... végük ...

Ezért kell felvilágosítani őket , miket is tesznek ...
Istennek ezek nem tetsző dolgok , de megtisztulhatnak és rádöbbenhetnek
Isten ellen vétkeznek ...

S lehetnek ők is apostolok ...

úá

HajduM képe
Hogy Afrikában mi történik, arról nem tudok, hogy kiket miért,
2010. május 14. péntek, 17:18 | HajduM   Előzmény

Hogy Afrikában mi történik, arról nem tudok, hogy kiket miért, és hogyan kínoznak, nem tudom. Én csak arról tudok beszélni, ami itt van, ami az én környezetemben van. A kereszténység mindenhol a világon, illeszkedett, és alkalmazkodott, az adott kultúrához, ahova beerőszakolták, Afrikában teljesen másmilyen a kereszténység, mint Amerikában, vagy éppen Japánban, netán Magyarországon. Mivel a kereszténység, térítő vallás, tehát térít, nem megkérdezi, hogy akarod-e hanem rád erőszakolja magát. Hogy egy java részt Muszlim Afrikában nem szeretik ezt az erőszakos vallást, ami a zsidó érából nőtte ki magát, az szinte törvényszerű.

Nem akarlak az érzéseidben megsérteni, mert az írásodból sugárzik, hogy komoly kötődésed van ahhoz, amiről írsz, de nem hagyhatom szó nélkül az ó és az újszövetség összemosásának tényét. Két világrendszerről beszélünk, ahogyan Jézus világosan kijelenti: A z új bort nem töltik ó tömlőkbe, mert az kiszakítaná, és az tömlő is elvész, és a bor is kárba vész, hanem az új bort új tömlőkbe töltik.

Jézus nem a Júdaizmust manipulálja, hanem egy teljesen új világnézetet kezd el terjeszteni. Világosan megkülönbözteti a kettőt.

Pált személyét lehet, hogy nem találták ki, nem is azt mondtam. Azt mondtam, hogy Pál nem volt apostol, Az újszövetségben egszer csak megjelenik, mint apostól, holott Jézus nem választotta, és a többi tanítvány sem választotta.

Egyébként sem tudott Jézus megjelenni a 12-őnek, hiszen Júdás felakasztotta magát, Mátyást pedig csak jóval ez után választják a maradék apostolok, sorsvetéssel...

Nem írom tovább, mert felesleges, de maga a biblia cáfolja mindazokat az érveidet amelyeket felsorakoztattál.

Tehát maradj meg a hitedben, én is megmaradok az enyémben.
A kettőnk nézete nem azonos.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Szeretném megköszönni a hozzászólásaim mellett megjelent
2010. május 12. szerda, 21:49 | szeti87 (útkereső)

Szeretném megköszönni a hozzászólásaim mellett megjelent csillagokat. Őszintén szólva, hatalmas inspirációt kaptam ezzel. Már régóta érzem a bensőmben, hogy írnom kellene, megfogalmaznom a gondolataimat, hogy másokban is gondolatokat ébresszek. Azt hiszem, érzékem van hozzá, hogy a tudásanyagot- ami nem tőlem származik- közérthetővé fogalmazzam, de eddig nem bíztam kellően ebben.
Amolyan fordítóként gondolok magamra és próbálom a felülről kapott tudást mások számára érthetővé tenni. Mindemellett határorozottan érzem, hogy bár sok ismeretanyagot én szereztem meg, én falom az ezoterikus könyveket 20 éve, a tudásom lényegi részét átadják-fentről.

HajduM képe
Azok a csillagok, mit jelentenek? Amúgy válaszoltam a másik
2010. május 12. szerda, 22:04 | HajduM   Előzmény

Azok a csillagok, mit jelentenek?

Amúgy válaszoltam a másik fórumba is.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.

Feliratkozás Hírlevélre