A boldogságról és a jövőről | Önmegvalósítás.hu

A boldogságról és a jövőről

2011. január 04. kedd, 16:54 | sankara

Boldogság iránti vágyunk végigkíséri egész életünket. Az elmúlt napokban jó vagy jónak vélt kívánságok milliói keltek útra. Reménykedünk, hogy az új esztendő talán jobb lesz, mint az ó, de sokak szívében makacs érzés a kilátástalanság, az aggodalom, az önző célokért folytatott boldogtalan hajsza. Aggódunk a jövőnkért, a munkánkért, a kenyérért. Külső változásokat sürgetünk, mindenért másokat okolunk, s közben nem vesszük észre, hogy a boldogság benső hovatartozás kérdése, mely nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az önmagunkra és Istenre találás tehet bárkit és bárhol boldoggá. A világ győzelmet arat afölött, aki úgy hiszi, hogy a körülményektől függ boldogsága. A világ győzelme pedig csupa veszteség, háborúság, tülekedés, zsarnokság, hazudozás, gyilkosság, erkölcstelenség.
A lelki hazatalálás, az út valódi öröme szöges ellentétben áll világi győzelemmel, a boldogság káprázatával, csalóka illúzióival. A valódi élet, beteljesülés hitből ered, de hitet alig találni. Vak hiedelmek, dogmák, önzés és a pénzbálvány szelei fújnak, ködbe burkolva saját benső fényünket is. Buddha azt mondja, hogy akik az igazságot tiszta elmével megértik, akik bölcsek és örökké figyelnek, megismerik az éberség örömét. Jézus néhány örökérvényű mondatban bemutatja, hogy kik a boldogok. A szellem tiszta fényét kereső ember egyúttal szigetet is épít magában, melyet nem érnek el az áradások, s melyet nem hordanak el a szelek. A jövő változásai csak felületesen sebezhetik, mert nem rabja a gyűjteni, aggódni, félteni, félni, célok és hatalom és vagyon és becsvágy és jólét és kényelem éhségének. Tudja a szükséges mértékét és élete irányát, és egyre biztosabb benső mérlegén méri le, hogy mi súlytalan s minek van súlya. A jelenben él, de tudja, hogy a jövő lehetőséget hoz és erőt. Erőt a tisztuláshoz, tisztulást a fejlődéshez, fejlődést a lelki gazdagodáshoz, gazdagodást a benső békéhez, benső békét az ember és Isten, ember és ember egymásra találásában.
A jövő Isten álmát hordozza, s mindazok elérik, mindazokat elér, akik a jelent az igazság ösvényén haladva, a szellem fényével töltekezve, szeretetben megélt áldozatnak élik meg.
Ez az út bár keskeny út, de aki jó úton jár, boldog.
Csak rajtunk áll.