Dr. Papp Tímea | Önmegvalósítás.hu

Dr. Papp Tímea

Üdvözlöm Önöket az adatlapomon.
Dr. Papp Tímea pszichiáter szakorvos vagyok Budapesten dolgozom , magánpraxisom is Budán található.
Idegi és lelki za­varok kezelésének széles körével fo­g­lal­ko­zom. Az élet­vi­telünk követ­keztében egyre gya­ko­rib­bak a stressz miatt létrejött za­varok. Számos ember szen­ved a szo­rongás, tel­jesítmény, de­presszió, pánik okoz­ta testi és lelki tüne­tek­ben. Fo­lya­mat­osan nőnek a külső elvárások. Egyre fi­a­ta­labb kor­ban je­lent­kez­nek a pa­na­szok. Gyak­ran feszültek kap­cso­la­ta­ink.

Ren­delése­i­men ho­lisz­ti­kus szemlélet­ben dol­goz­om. A biológi­ai-gyógy­sze­res, il­let­ve a pszi­cho­terápiás kezelések külön-külön és kom­binálva is elérhetők ren­delése­i­men. Min­den kóros lelkiállapotnál fon­tos a megelőzés. Tanácsadással és pszi­cho­terápiás kezelése­im­mel segítek a traumák és krízisek hatásának csökkentésében, megszüntetésében.
Keressenek bizalommal.

Telefon: 
+36705227014
Beküldte: | 2018. jan. 06. szombat - 03:50

Hozzászólások

0 hozzászólás