Párkapcsolati és válási mediátor képzés | Önmegvalósítás.hu
Program típus
Tantra este Edinával
Budapest
workshop okt. 24. 18:00
szombat
Tantra este Edinával
Budapest
workshop nov. 07. 18:00
szombat

Párkapcsolati és válási mediátor képzés

2009. júl. 07. 10:30
2009. aug. 29. 19:30
Kezdődik: 2009. júl. 07. kedd 10:30
, tanfolyam, Burszki Mónika, phd. Dr. Kollár József, Dr. Kollárné Déri Kriszti

Párkapcsolati és válási mediátorképzés

Mi az a mediáció? ->klikk

Az úgynevezett ontológia-alapú mediáció során először feltárjuk a hozzánk fordulok elbeszélései alapján a történeteik mögött meghúzódó – a békés megegyezés gátjaként működő – automatizmusokat, majd pedig olyan közös világokat hozunk létre, amelyek megalkotásáért a teremtők, vagyis a kliensek a felelősek.

Nem az általuk elmondott történetek igazságtartalma érdekel bennünket, hanem a konfliktushelyzetet előidéző és fenntartó rejtett fogalmi struktúrák, azaz ontológiák. Ezek a vélt vagy valódi sérelmeket felnagyító világok a felek szembenállásából nyerik legitimitásukat. Kreatív lerombolásuk során a hozzánk fordulók megtapasztalják, nem szükségszerű, hogy a konfliktusok alapjai fennmaradjanak.

Az egymással szemben álló személyek a mediáció során az átláthatatlan (ú.n. erős ontológiára épülő) konfliktusterekből olyan átlátható (gyenge ontológián alapuló) megoldási tereket (programokat, belakásra váró új életstratégiákat) hoznak létre, melyekben a problémák jól megragadhatókká és kezelhetőkké válnak. A közösen felépített, új életek már nem támogatják a bosszú, a sértettség, a kétségbeesés, a moralizálás, a vádaskodás, a düh stb. beszédmódját és cselekvésrendszerét.

A mediáció során a konfliktusgeneráló ontológiákat tehát leromboljuk, és olyan – a jövőbeli együttműködéseknek teret adó –, narratívák alapjául szolgáló világokat építünk (ez az ú.n. kreatív destrukció), amelyek beépített heurisztikáik (ökölszabályok) révén meghatározzák és hosszútávon is biztosítják a békés megegyezést, valamint a tartós együttműködést.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek (ebben minden segítséget megadunk) és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.

Indulási időpontok:

legközelebbi

3. csoport

Képzési napok: összesen 6 szombat (10-17 óráig)+ 1 összefoglaló és vizsganap

július 4.

július 11.

július 18.

augusztus 1.

augusztus 8.

augusztus 15.

augusztus 29.

Letölthető tananyagok

1. nap előadás diái ->klikk és feladatai ->klikk

2. nap előadás diái ->klikk és feladatai ->klikk

3. nap előadás diái ->klikk és feladatai ->klikk

4. nap előadás diái ->klikk és feladatai ->klikk

5. nap előadás diái ->klikk1., klikk2. és feladatai ->klikk

6. nap előadás diái ->klikk és feladatai ->klikk

segédanyagok ->klikk1., klikk2., klikk3.

A képzés programja

1. nap

· Bevezetés

o a program céljának és módszertanának ismertetése

o „ösztönös” mediációs képességek felmérése –szituációs játék és értékelés

· Mi a konfliktus?- A krízis lélektana

o a konfliktus állomásai

o konfliktusmegoldási módszerek (Thomas-Killman kérdőív és értékelése)

o kommunikációs folyamatok jellemzői a krízishelyzetekben és a mediációban

o a mediáció hatása a felek várható jövőbeni viselkedésére

o mit jelent az ontólógia alapú mediáció?

o miért hatékonyabb az ontológia mediáció minden más mediációs módszernél?

· Mediáció előtt

o mikor indokolt a mediáció? Mikor van lehetőség mediációra?

o a mediátor előfeltevései

o érzelmi viszonyulások felmérése, kezelése

o induló helyzet - mit kezdjünk a rögzült állásfoglalásokkal?

· Hogyan dolgozik az ontológiai alapon kiképzett mediátor? II.

o térbeli elrendeződés

o hogyan kérdez az ontológiai alapon képzett mediátor?

o kommunikációs technikák

o a felek várható magatartásai, kezelésük

o bemutató.

2. nap

· Hogyan dolgozik az ontológiai alapon kiképzett mediátor? I.

o az előkészítő beszélgetés szerepe, levezetése és várható hatása

o a mediátor és a felek közötti megállapodás

o a mediációs tárgyalás szakaszai

o külön tárgyalás módszertana

o páros mediáció lefolytatása

o sétáló mediáció

o gyakorlat

o a gyakorlat megbeszélése, értékelése, összegzés.

3. nap

· Mediáció közös térben egy mediátorral

o előkészítő beszélgetés

o a mediációs ülés első szakasza

o a mediációs ülés második szakasza

o a mediációs ülés befejező szakasza

o gyakorlat

o a gyakorlat megbeszélése, értékelése, összegzés

o mediáció külön térben egy mediátorral

o gyakorlat

o a gyakorlat megbeszélése, értékelése, összegzés.

4. nap

· Sokszereplős mediációs ülés több mediátorral, tanácsadók, szakértők jelenlétében.

· Mediálás és kapcsolattartás az Interneten.

· Ügyvéd, jogi tanácsadó bevonása a mediációba.

· A mediációt érintő jogszabályok.

5. nap

· Mediáció mesterfokon I.

o Grice-i maximák használata

o Tarantino-módszer

o Ontológiai mediáció eszköztára

6. nap

· Mediáció mesterfokon II.

o Jövőképek, szcenáriók felvázolása

o Reziliencia

o Mentalizációs technikák

o Laterális gondolkodás az ontológiai mediáció szolgálatában

Vizsgabemutató

Tanfolyam díja: 80.000 Ft+ÁFA (60 órás ké

Előadó: Burszki Mónika phd. Dr. Kollár József Dr. Kollárné Déri Kriszti


Kezdődik:
2009. júl. 07. kedd 10:30

Vége:
2009. aug. 29. szombat 19:30
Elérhetőség
Telefon: 
+36303311878
Beküldte: | 2009. márc. 26. csütörtök - 17:38

Hozzászólások

0 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre