Márton Veronika - A világ teremtése az ékiratok szerint | Önmegvalósítás.hu

Márton Veronika - A világ teremtése az ékiratok szerint

2013. márc. 13. 18:00
2013. márc. 13. 20:00
Kezdődik: 2013. márc. 13. szerda 18:00
1052 Budapest, előadás, Márton Veronika

Őstörténetkutatás és sumerológia egy kicsit másképp, avagy a naprendszer kialakulásától a vízözönig az ékiratos szövegek újraértelmezésével…

A vetített képes előadások a magyar és a káld-sumir nép lelkületének, szokásainak, művészetének azonosságán és hasonlóságán kívül bemutatják a Naprendszer keletkezéséről, a Vízözönről és a káld-sumir istenkörről szóló az ékiratos szövegekben fellelt ismereteket.
Az ékiratos teremtés-mítosz a Naprendszerünk keletkezéséről szóló csillagászati leírás. A bibliai teremtés-történettől eltérően mutatja be a bolygók keletkezését, továbbá miként került a Föld és a Nap a jelenlegi helyére, miként jött létre a bolygók mai rendje, s mi kapcsolat van a Naprendszer és a Magyar Szent Korona között.
A XIX. sz. közepe óta Magyarországon a tudományos körök a magyar őstörténelemnek a finnugortól eltérő elméleteit, kutatási eredményeit minden eszközzel igyekeznek a hitelességétől megfosztani, hogy az idegenből származó, nem magyar érdekeket szolgáló nyelvi, történelmi stb. téveszméket tudatosíthassák. A hivatalosított magyar történelem- és nyelvtudomány még lehetőségként sem veszi tudomásul, hogy a honfoglaló magyarság egyik része a Kaukázus déli részéről származik, és a nyomok a pártusokon keresztül egészen Mezopotámiáig, a káld-sumirokig vezetnek.

A Kr. e. 5000 évvel a Tigris és az Eufrátesz vidékén élt káld-sumirokról hosszas nemzetközi és magyar tudományos viták során bebizonyosodott, hogy az egyik egyenesági leszármazottja a mai magyar nép. A hozzánk hasonló ragozó nyelven beszélő nép tárgyi és szellemi műveltségének emlékei továbbéltek, és mindmáig megmaradtak a Kárpát-medencei magyarság hagyományaiban. E réges-régi nép számos buktatón, népirtáson, a hazájából való kényszerű el- és kiköltözés után más vidéken, más néven de megmaradt, s átvészelt minden vihart. A sorsa annyira hasonló a mai magyarságéhoz, hogy a küzdelmeikből, a bukásukból a megmaradásunkhoz és a továbbélésünkhöz erőt lehet és kell meríteni.

Márton Veronika

Magyar-könyvtár szakos tanár. Több, mint 25 éve foglalkozik az ókori népek történetével, mitológiájával. 1990-es évek végén a Miskolci Bölcsész Egyesület keretén belül, az akkor még Argentinában élő Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor vezette Sumerológia Tanszéken három és fél évig oktatatta Mezopotámia történelmét, mitológiáját és az ékírást. Azóta több ékírás-tanfolyamot tartott, hogy megszerettesse és megismertesse az ékírást, és ezzel is bizonyítsa a magyar és a káld-sumir nyelv közti több, mint egyszerű hasonlatosságát.
Eddig nyolc könyve jelent meg: A sumir kultúra története; A káldeai teremtés-mítosz; Az ékírás története; A napkeleti pecsételők és pecséthengerek; A somogyi rovásírásos kövek; Az I. András király korabeli imák, A pártusok a sivatag lovagjai, Világkatasztrófák.
Meghívott előadóként a sumir történelmi, mitológiai, továbbá a magyar elődökről szóló előadásokat tart. Az említett témákban 18 előadása van. Különféle folyóiratokban, továbbá a honlapomon (martonveronika.freeblog.hu) publikál.
Vallja, hogy minden magyar embernek, bármivel is foglalkozik, bármi is a kutatási területe, a népe, hazája javát kell szolgálnia. Enélkül minden tevékenység érdemtelen.

Helyszín:

1052 Budapest, Semmelweis utca 3. MAGYAROK HÁZA

Időpont: (előadásaink 2x50 percesek)

2013. március 13. szerda 18 órától

Belépő:

Elővételben (e-mailes jegyrendelés) az előadás napjáig 1.000,- Ft
Helyszínen 1.500,- Ft

Helyet előzetes regisztrációval biztosítunk!

Regisztráció, jegyrendelés:

a helyszínen vagy matine@matine.hu; rendezveny@matine.hu (név, jegy darabszám)

Információ: 70/ 622-8894

Előadó: Márton Veronika

Helyszín:
MAGYAROK HÁZA
1052 Budapest, Semmelweis utca 3.
Térkép

Kezdődik:
2013. márc. 13. szerda 18:00

Vége:
2013. márc. 13. szerda 20:00

Helyszín:

MAGYAROK HÁZA
Semmelweis utca 3.
1052 Budapest
Elérhetőség
Telefon: 
+3670
Beküldte: | 2013. febr. 26. kedd - 04:43

Hozzászólások

0 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre