Hellinger féle családfelállítás, rendszerfelállítás | Önmegvalósítás.hu

Hellinger féle családfelállítás, rendszerfelállítás

2009. szep. 19. 10:00
2009. szep. 19. 18:00
Kezdődik: 2009. szep. 19. szombat 10:00
, tanfolyam, Rudnicai Margit

A családfelállítás egyik alapigazsága, hogy különféle bajaink kialakulását nem lehet csak saját életünk eseményeivel magyarázni. Sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik családunk sorsával. Sokszor az a viselkedés, lelki állapot, amely helyesnek tűnik a rendszer egyensúlya szempontjából, az egyéni élet szintjén érthetetlen és rengeteg szenvedést hoz.
Hellinger módszerét követve a problémák vizsgálata során arra keressük a választ, hogy az egyén sorsa mely ősével, milyen családi történettel került összefonódásba, hol van a családi tudatmezőben a zavar. Az összefonódás felismerése (tudatosulás) és a tiszteletadás után az ember leteheti ezt a terhet, így megindul a szeretet áramlása a családi lélek ezen sérült pontjában. Sok esetben már a kezdőkép is megmutatja a rendszer zavarát, minden innen való elmozdulás pedig elősegíti egy új egyensúly létrejöttét, egy olyan egyensúlyét, melyben minden érintett el tudja foglalni az őt megillető helyet. Ez az új rend teszi lehetővé, hogy az utód (az állítást kérő) egy teljesen új nézőponttal megáldottan elindulhasson jó sorsa, egészsége, boldogsága irányába.
Minden megtisztelt és kibékített ős erőforrásként áll az utódok rendelkezésére, minden kibékítetlen, kitagadott ős akadályozza az életenergiák szabad áramlását az utódok életében.

A családfelállítás módszerének a lényege, hogy az egyén által magában hordozott tudattalan mintázatokat a rendszer tagjainak térbeli elhelyezésével jelenítjük meg. Egy adott család, illetve rendszer szellemi mezejére, azaz a tagok kapcsolódásaira nyerhetünk rátekintést a képviselők testi érzetei, észlelései, mozdulatai alapján. Ez lehetővé teszi az elakadt vagy kiegyenlítetlen energiák rendezését azzal, hogy az egyén rálát a családjához tartozók életének egy-egy fontos történésére, tehát felismeri a valóságot. A képviselők helyzetének megváltoztatása, megtett mozdulataik és elhangzott szavaik feltárják a változás lehetőségeit is. Az egyén életében a változás lehetősége azzal kezdődik, hogy a feltárt múltat elfogadja, s ezáltal nyitottá válik a jövő felé, így képessé válik maga alakítani az életét.

Előadó: Rudnicai Margit


Kezdődik:
2009. szep. 19. szombat 10:00

Vége:
2009. szep. 19. szombat 18:00
Elérhetőség
Telefon: 
+36206628741
Telefon: 
+36305686614
Beküldte: | 2009. júl. 01. szerda - 13:31

Hozzászólások

0 hozzászólás

Feliratkozás Hírlevélre