Harmonikus Párkapcsolat szeminárium Kecskeméten | Önmegvalósítás.hu

Harmonikus Párkapcsolat szeminárium Kecskeméten

2013. nov. 10. 09:30
2013. nov. 10. 17:30
Kezdődik: 2013. nov. 10. vasárnap 09:30
Kecskemét, előadás, Kerner Tibor

Egy ember éle­té­ben kevés nagy­szerűbb dolog léte­zik, mint egy kivá­lóan működő pár­kap­cso­lat. Mégis, ha meg­néz­zük a sta­tisz­ti­ká­kat, Magyar­or­szá­gon a válá­sok ará­nya 67%, tehát három házas­ságra két válás jut.
A válá­sok leg­alább fele­rész­ben meg­előz­hetőek len­né­nek, ha a házas­ság­kö­tés előtt a vőle­gény és a meny­asszony rendelkezne hasz­ná­lati uta­sí­tás­sal leendő házas­tár­sá­val kap­cso­lat­ban.
A Har­mo­ni­kus Pár­kap­cso­lat sze­mi­ná­rium beüzemelési-, keze­lési– és kar­ban­tar­tási útmu­ta­tót ad a kezedbe ahhoz a személy­hez, aki a leg­fon­to­sabb ember az éle­ted­ben. Hogy az örökkön-örökké való­ban örökké tart­son.

A szemináriumot Kerner Tibor tartja.
http://kernertraining.hu/szeminarium/harmonikus-parkapcsolat-hetvege/

Érdeklődni és jegyet venni Szabolcsi Juditnál lehet: 20/802-63-65

Előadó: Kerner Tibor

Helyszín:
Kecskemét
Kecskemét, Szolnoki út 23.
Térkép

Kezdődik:
2013. nov. 10. vasárnap 09:30

Vége:
2013. nov. 10. vasárnap 17:30

Helyszín:

Kecskemét
Szolnoki út 23.
Kecskemét
Elérhetőség
Telefon: 
+36208026365
Beküldte: | 2013. okt. 02. szerda - 08:24

Hozzászólások

1 comment posted
Megvan a helyszin is: Hunyadivárosi Inkubátorház, Szolnoki út
2013. október 21. hétfő, 12:29 | szj12

Megvan a helyszin is:

Hunyadivárosi Inkubátorház, Szolnoki út 23.

Feliratkozás Hírlevélre