Az Önmegvalósítás útja | Önmegvalósítás.hu

Az Önmegvalósítás útja

A lélek, a létezés során folyamatosan fejlődik. A teljes nemtudástól halad a mindenttudás felé.
Kezdetben nincsenek képességei, nincs tapasztalata, így nincs mihez viszonyítania sem, ezért tart az út eleje olyan iszonyúan sokáig!
Amikorra összeszedi valamennyire a tapasztalatokat és néhány képességét, az még mindig csak ahhoz elég, hogy téves következtetéseket vonjon le a tapasztaltakból.

Az út folyama

Most kb ott tartunk, hogy a téves következtetéseket szeretnénk kiszűrni és megpróbálunk immár tudatosan fejlődni, vagyis hogy a tanulási folyamatunkat is irányítjuk, nem csak a tapasztalásainkat.

A következő fázis így az lesz, hogy elfogadunk minden tapasztalást, hiszen minden tanítás Nekünk szól, értünk született, és figyelmünket 100%-osan a feldolgozó - tanuló képességünk fejlesztésére fordítjuk!

Így jutunk majd el abba a nagyon tudatos állapotba, ahol teljes nyitottsággal mindent befogadunk és már csak idő kérdése, hogy mikorra járjuk ki a Létezés Iskoláját!

A spirális tanulás

A lélek a tudásával nem tud visszafejlődni! De előfordulhat az, hogy nem jut eszébe olyan tudás, amit már valaha megtanult, mert a születések közben elfelejti azt. Ez éppúgy megtörténik Velünk is, amikor kisiskolás korunkban megtanulunk egy verset, de másnapra elfelejtünk belőle!
Viszont, ha ismételjük, mélyítjük a tanulás során, akkor egyszer csak annyira belénk ivódik, hogy már sohasem felejtjük el azt! Ugyanígy, a lélek is megtanulja egyszer a dolgokat annyira, hogy azt aztán akárhány születés és halál fordulója után is fel tudja idézni, mert gyakorlatilag eggyé vált azzal a tudással!

Emiatt, az ismétlések miatt tapasztaljuk azt, hogy ugyanazzal a problémával újra meg újra találkozunk akkor is, ha korábban már megoldottuk egyszer. Minden újra tanulásnál, újbóli problémamegoldásnál mélyülni fog a tudásunk, jobban magunkévá tesszük a tananyagot, de talán csak körök múlva lesz teljesen a helyén!

Amikor nem látjuk ezt a működést, akkor szoktunk felkiáltani: De én már azt hittem, hogy a múltkor megoldottam ezt a problémámat! Persze, akkor meg, de most még mélyebben bele kell merülnöd!

1. gyakorlat

Lazulj el és képzeld el, ahogyan ezen a spirális fejlődési úton haladsz és újra meg újra ugyanabba a problémádba ütközöl! Nézd meg, hogy hányadik újra tanulással jutsz el a teljes megismeréséig?

A lelki fejlődés

Egy-egy elakadásunk azonban hosszabb időre megakaszthatja a többi szálon folyó fejlődésünket, tudatosodásunkat, ezért célszerű minden irányba egyenletesen fejlődni!
Ne hanyagold el se a fizikai létedet, se az érzelmeidet vagy gondolataidat! Figyelj folyamatosan a kapcsolataidra, mert azok visszajeleznek Neked, mint póknak a hálója, ha zűr van!
És a spirituális éned fejlesztése annyira fontos, mint hadseregnek egy jó hadvezér! Tőle függhet a siker vagy a bukás!

Előfordul, hogy a lélek megpróbál kihagyni egy tananyagot és a sietségben így akar hamarabb a végére érni. Amennyiben tovább tud jutni azon a szakaszon, az nem azt jelenti, hogy tudja! Sőt, később, a következő szintlépése előtt be kell majd pótolnia a hiányosságát!

Ilyenkor élhetjük meg azt, mintha visszaesnénk, egy számunkra méltatlan tudásszintre. Nincs méltatlan tudásszint, hiszen minden lépcsőn végig kell mennünk, mindegyikkel azonosulnunk kell!
Ráadásul a korábban megtett lépéseinkből hiányozhat az elfogadás, így sokszor csak azért visszaesünk, mert bár már képesek vagyunk rá, de még nem fogadtuk el azt, hogy valamikor nem tudtuk azt!
Például: Emiatt a hiányosságunk miatt esik nehezünkre elfogadni azokat, akik ott szerencsétlenkednek, idétlenkednek a fejlődés egy korábbi pontján, amin mi már rég túl vagyunk - legalábbis így szeretnénk hinni!

Már embernek születtél!

Valahogy így lehet elképzelni hosszú, bukdácsoló fejlődésünket, amiben azért mégiscsak jól haladtunk, hiszen már embernek születhettünk!

2. gyakorlat

Képzeld csak el, hogy mennyi fejlődés, küszködés, bukás és siker, felismerések sora született már létezésed során, hogy most itt lehetsz, és ez vagy, aki vagy!
Vajon hányszor születtél kőnek, növénynek, állatnak és mindenféle nem földi lénynek, mire kiérdemelted, hogy embernek születhetsz?!
És vajon, hány emberi születés és mennyi tapasztalás van már mögötted, hogy most képes voltál felismerni, hogy tudatosan kell tanulnod, ha fejlődni akarsz?!
Becsüld meg ezt a nagy utat, nem semmi, amit elértél!

Ha körbenézel, még mindig lények milliárdjai tartanak a kőzet, növény vagy állati születéseknél és az ezeknek megfelelő tudatossági szinteken.

A tempó

De mégis! Nem az számít, hogy most hol tartasz, hanem az, hogy mennyit vagy képes fejlődni adott időn belül! Ha a jelen életedet maximálisan kihasználod, akkor akár az út végére is elérhetsz!
Mára adva van minden tudás, számtalan tanító, sok gyakorlati és filozófiai rendszer, amelyek segítségével hihetetlen módon fejlődhetsz. Csak egy dolgot kell hozzátenned: a magad elszántságát!
Ha kitűzöd, hogy adott időn belül, hova akarsz fejlődni, akkor az úgy lesz!

3. gyakorlat

Gondold át, hogy hol tartasz most a lelki fejlődésedben és hova szeretnél még eljutni? Ragadd meg a figyelmeddel azt a fejlettségi szinte, ami elérhető a meghatározott időn belül!
Tűzd ki, döntsd el, kösd magad a célhoz és akard mindenáron, bármi áron, hogy megvalósuljon, hogy odaérj! A személyiség


Az emberi születés abban más a korábbiaktól, hogy itt, a sok igaz és hamis vélemény-tapasztalás, amit önmagunkról kaptunk vagy kitaláltunk, összeáll egy ÉNKÉPPÉ és elkezdi uralni az egész létfolyamatot, vagy legalábbis megpróbálja!

Ezt, a hamis, téves információkból összeállt illúziót hívjuk személyiségnek.
Mivel a részei tévedésből állnak, így a működése is elég bizonytalan, kb. olyan, mint egy tőzsdeügynökség, ahol mindenki hazudik, de még egy igaz információjuk sincsen! Képzeljük csak el, milyen lehet, amikor 500 kis rész hazudik, nem tud, téved és ráadásul ezt be se vallja magának! Sőt, meg van róla győződve, hogy Ő csinálja jól a dolgokat és a többiek a hülyék!

Nos, ilyen önámításban élünk napról napra, nem csoda, hogy olyan kevésre jutunk a problémáink megoldásában.

A gyökeres változás ebből a kudarcra ítélt rendszerből akkor indul el, amikor a személyiséged elkezdi bevallani magának, hogy téved, nem tud és hazudik. Nem Ő irányít, kudarcai vannak és valószínűleg Ő nem is létezik, csak egy önhatalmúlag kitalált és összeállt tévképzetek halmaza!
Innen kezdve, minden lépés tisztulást fog hozni és eljuthatsz a tévképzeteid teljes felszámolásához, a személyiség megszüntetéséhez.

4. gyakorlat

Gondold át, hogy milyen lenne az életed, ha kidobálnád, elhagynád, felszámolnád az összes téves és hazug dolgot magadban!
Vajon jobb vagy rosszabb lenne az életminőséged?

A személyiség működése

A személyiség, a maga jól felfogott érdekeiből cselekszik úgy ahogy! Semmit sem bíz a véletlenre, az utolsókig küzd azért, hogy fenntartsa a létét, biztonságát és kényelmét!

Ezek fenntartásához képes a végletekig hazudni, önámítani, másokat becsapni, megvezetni, illúziót kelteni és fenntartani.
Igyekszik hatalmat és irányítást szerezni a környezete felett, minden eszközét és képességét beveti, és jól hangzó elméletekkel palástolja a valódi szándékait. Nem könnyű lebuktatni, pláne, ha nem is akarjuk igazán felszámolni a hatalmát!

Amikor pedig hatalomra jutott és biztonságban érzi magát, akkor minden továbbit megtesz azért, hogy még jól is érezze magát ebben a hamis világában! A kényelem, bőség, gazdagság, a lehetőségek és források felhalmozása, mind-mind KELL NEKI, mert ettől érzi olyan jól magát!

Manipulációs képességeit, hatásgyakorlását, a változtatást a végletekig hajlandó használni, akár még a saját magának megszabott határok átlépése árán is! Saját szeretteit, barátait, kedveseit is elárulja, becsapja, manipulálja, csak azért, hogy biztonságban, kényelemben, jó közérzetben tarthassa saját magát!

Ugye, mennyire hasonlít a léte, működése és hazugságai egy diktatórikus kiskirály életére?!
Nos, ezért hívják az ilyen tudatosság nélküli személyiséggel bíró lényt egoistának!

5. gyakorlat

Írd össze, gondold át, hogy Te mint személyiség, mit akarsz elérni az életed során a fentebb felsoroltakból és még azon túl is?!
Milyen eszközöket vetsz be ezért és kikkel szemben?
Mire jutottál eddig ezen az úton? Milyen eredményeid és milyen kudarcaid voltak?

Egoizmus

Az Egoista azt jelenti, hogy egy lélek úgy rendelkezik személyiséggel, hogy el is hiszi annak létét, valódiságát, azonosítja vele magát és mindent el is követ, hogy fenntartsa ezt az állapotot! Ha kell, átgázol mások életén, semmibe veszi a létezés törvényeit és ajánlott szabályait, csak magára gondol, miközben habzsol.

Van egy másik kellemetlen állapot is, amikor valaki megtapasztalja az Egoizmusát és úgy próbálja leküzdeni azt, hogy elnyomja a saját természetét!
Ez még nem egotlan állapot, hanem egy nagyobb hazugság, mint amíg megélte az egoját, személyiségét.
Ilyen állapotban csak hazugság keletkezhet, nem lesz tiszta az önzetlenség, a segítség és előbb-utóbb úgyis szembe kell néznie a lénynek a saját meglévő természetével!

A helyes hozzáállás az egonkhoz, személyiségünkhöz az, amikor megtapasztaljuk, megismerjük és elfogadjuk a létét, mint egy átmeneti állapotot, amitől csak akkor fogunk szabadulni, ha teljesen megértettük, azonosultunk vele és elfogadtuk Őt!
Az ego olyan, mint egy kisgyerek, aki csak akkor engedi el az Anyja szoknyáját, ha érzi, hogy befogadták és elfogadták Őt.

Így jön létre az a folyamat, hogy először fel kell épülnie az egonak, fel kell nőnie, felnőtté kell válnia és csak utána lehet elengedni úgy, hogy megismerjük és elfogadjuk.
Ha bármelyik lépést megpróbálod kihagyni, az nem fog gyorsítani a folyamataidon, hanem csak megrekeszt!

6. gyakorlat

Gondold át, hogy vajon Te melyik fázisban tartasz, hogyan állsz hozzá az egodhoz, mennyire ismered és mennyire fogadod el a saját személyiségedet?

Ne is próbálj küzdeni, harcolni az egoddal, ne akard elnyomni azt, mert Ő sokkal ügyesebb, fondorlatosabb, erősebb és éberebb is! Biztosan megtalálja a módját, hogy feléd kerekedjen és akár elhitesse veled azt is, hogy sikerült megszabadulnod Tőle!

Az egyetlen módja a megszabadulásnak, ha megismered az alapjainál és egyszerűen rájössz, hogy nem is létezik, csak kitaláció, csak álom volt az egész!

7. gyakorlat

Milyen harcokat folytattál eddig az egoddal? Hogyan próbáltad elnyomni azt az akaratos diktátort ott belül?
Kikre vetítetted ki és hogyan ezt az elnyomást?

Az önismeret, mint spirituális út

Így jutunk el a személyiség megismerése és elfogadása útján a lélek mélységeibe és felszámolva a személyiség adta fátylakat és korlátokat, megismerhetjük valódi Énünket: a Lelkünket!

Ez az ÖNMEGVALÓSÍTÁS célja, a létünk célja, a legfontosabb mai napi teendőnk!

Eredményes gyakorlást és lelki fejlődést kívánok Neked! Még ma indulj el az Önmegvalósítás útján!

Beküldte: | 2008. jan. 16. szerda - 09:10

Feliratkozás Hírlevélre