AVE Kiállítóház | Önmegvalósítás.hu

AVE Kiállítóház

Intézményünk az a tér, közös dimenzió, ahol korlátlanul mozoghatunk és tevékenykedhetünk projektjeink során. Alapvető feladatunk közművelődési, ismeretterjesztési és esztétikai céllal időszaki kiállítások szervezése, tudományos valamint kulturális tartalomszolgáltatás. Rendezvényeken, konferenciákon, előadásokon keresztül, szellemi örökségünk javítása, intellektuális szemléletformálás a kor kihívásainak megfelelve. Célunk az „eljáró típusú” tudatos kulturális értelmiségi fogyasztók kiszolgálása, olyan minőségű műsor kínálat megteremtésével, amely része egy a XXI. századi értelmes ember igényes kikapcsolódásának.

Mindezek minőségi szolgáltatójaként további céljaink között szerepel:

a magyar és nemzetközi történelmi örökség minél teljesebb körű bemutatása, feltárásának segítése nem utolsó sorban közérthetővé tétele,
a modern és régi kori tudományok, a klasszikus és kortárs művészetek sokoldalú szemléltetése valamint közvetítése a világ sokféleségét elfogadó, anyanyelvi és kulturális hazafiság támogatásának jegyében úgy az ínyenc, mint a szélesebb közönség számára is befogadható, magas szintű élmény megteremtésével,
a kulturális emlékezet ébrentartása, folyamatos gazdagítása,
a régészet és társtudományai széles körű társadalmi beágyazottságának megvalósítása, nem utolsó sorban egyéb művészetek és hagyományaink közötti párbeszéd személyes és közösségi élményeinek biztosításával.

Tárlatainkon fokozatosan erősíteni kívánjuk az interaktivitás szerepét, a hatékonyabb ismeretátadás érdekében felhasználjuk a technika teremtette lehetőségeket.

Szolgáltatásaink megvalósításához szándékunkban áll együttműködni jelentősebb hazai, és külföldi múzeumokkal, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. A múzeumok megváltozott társadalmi szerepét figyelembe véve, különös hangsúlyt fektetve a kiállítótér kulturális mediátor szerepére. Évente két-három kiállítást kívánunk megalkotni, létrehozni.

Politikai, vallási és társadalmi hovatartozásra független bemutatótérként indulunk, ám azon túlmutatva szándékunkban áll egy újfajta igényes szolgáltató egységgé válni, amely az értelmiségi réteg, tudomány és kultúra fogyasztói valamint alkotói felé egyaránt szolgáltat. Minél szélesebb körben kívánjuk elérhetővé tenni az elgondolkodtató, minőségi tartalmat. Sokoldalú és változatos műsorainkkal (régészeti, néprajzi, történeti és természettudományi kiállításokkal, látogatóbarát kiállítóterekkel, előadásokkal, konferenciákkal, oktatási programokkal, múzeum pedagógiával), a minőségi Művészetek, Tudományok és a Hagyományok támogatójaként kötelezzük el magunkat, így kívánunk megjelenni a köztudatban.

Tevékenységünkkel nagyban hozzá kívánunk járulni, hogy a jövő nemzedékének fiataljai is egyre szélesebb körben váljanak tudatos kultúrafogyasztó felnőttekké. Mindezt inspiráló, párbeszédet generáló, kérdéseket felvető igényes eseményekkel és szolgáltatásokkal, az élményre, kreativitásra és interakcióra építő újszerű programok bemutatásával megtenni.

Tudástárunk örökségének őrzője valamint közvetítője nem utolsó sorban „óvóhelye” kívánunk lenni.

Tapasztalt történészekkel, kulturális szakemberekkel, tudósokkal, művészekkel együttműködve, igényes és színvonalas szellemi értékeket képviselő kiállításokat, programokat kínálunk időszakról időszakra látogatóinknak, visszajáró vendégeinek. Ezen kívül aktív szervezőként és részt vállalóként egyaránt, kívánjuk gazdagítani a jelenlegi szellemi palettát. Törekszünk az egyediségre, új kezdeményezések, elindítására, segítésére, talpon maradására, és az új, alapvetően megváltozott látogatói attitűd és igények kiaknázására a bemutatásban, promotálásban és a kulturális értékek demokratizálásában.

Intézményünket nem pusztán az üzleti és anyagi siker érdekében hoztuk létre, ennél sokkal többet jelent számunkra. Lehetőséget biztosít az önmegvalósításra és ez által személyiségünk kiteljesítésére.

Szolgáltatásainkat és tevékenységeinket önálló brandként kommunikáljuk a piac felé, némelyiküket saját technikai és management teammel kívánjuk működtetni, ám mind intézményünk irányítása alá tartoznak. Közgyűjteményi feladatunk elsősorban tárgyi források feldolgozása, publikálása természettudományi, régészeti, újkortörténeti és néprajzi valamint a képzőművészetek területén.

Kiállítóházunkon túlmutató terveink, tevékenységeink, civil erőforrásokból, segítségekkel, kapcsolatok révén régészeti feltárások, történelmi tudományos munkák segítése. A szakmában fellelhető intézmények, kutatók, tudósok, régészek közös ügyek, munkák érdekében való egységbe szervezése. A velünk együttműködő Múzeumok látogatottságának növelése, szakmai szervezetek segítése. Anyagi támogatások civil szférában való kiaknázása, forráskutatás.

Előadó:

Helyszín:
AVE Kiállítóház
Budapest, 1065, Hajós utca 21.
info@avekiallitohaz.hu
Térkép

Helyszín:

AVE Kiállítóház
Hajós utca 21. info@avekiallitohaz.hu
Budapest 1065
Telefon: 
+36203125925
Beküldte: | 2017. febr. 10. péntek - 04:30

Hozzászólások

0 hozzászólás