Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
Nagyon szívesen! Kos Vértanú--aki egy közösségért él
2009. november 12. csütörtök, 21:52 | Kassay Noémi   Előzmény

Nagyon szívesen!

Kos Vértanú--aki egy közösségért él (Péter apostol), és aki az elveiért mindent vállal.
Vállalkozó--mindenáron megszerzi azt amit megkíván, a fizikai vágyak vezérlik
Erőszakos---ami felkeltette a vágyait azt megszerzi, akár saját pusztulása árán is

Bika Tántoríthatatlan---a hit őrzője
Nyárspolgár----azt gondolja, hogy az anyagi gyarapodás kiemeli a szürkeségből
Élvhajhász---nincs igazi célja, csak a pillanatnak él

Ikrek (fentebb)

Rák Együttérző--a gondoskodó szeretet jellemzi
Meghátráló--nem akar még önmagáért sem felelősséget vállalni
Uszító--,,aranyos ez a Kati,csak kár hogy minden reggel elkésik"

Oroszlán Főpap--szeretettel uralkodik a nyájon
Uralkodó---hatalom mások fölött
Zsarnok---tulajdonaként kezeli a környezetét ( ha kell ütök, de nekem lesz igazam)

Szűz Hittudós--az a feladata, hogy a lényegeset elválassza a lényegtelentől
Tudós--azt gondolja, hogy a fizikai tudáson keresztül megfejtheti a nagy Misztériumot
Félművelt----okoskodik, mindent csak ő csinálhat jól

Mérleg Egyházatya---a mindent kitöltő szeretet
Művész -azt, vagy olyat csinál amit a világ szeret
Feltűnősködő--a lényeg az hogy szeressék, de nincs mögötte tartalom

Skorpió Remete---a lélek kutatása, a lélek gyógyítója
Kutató úgy gondolja, a létezést az anyagon keresztül lehet megérteni
Kéjenc----belekerül a szexualitás,az anyagi lét csapdájába

Nyilas Megvilágosult--A bölcsesség élményét éli át
Politikus-----tudja, hogy a dolgok változtatásra szorulnak
Nagyképű---az embereket a státusuk szerint ítéli meg

Bak Beavatott----a lényeg tudója és ismerője
Karrierista -- mindent a karrier érdekében, mások hátán előre
Könyöklő---- mások hátán előre

Vízöntő Megváltó----az emberiségért élő
Szociológus---megpróbál segíteni, de teljesen reménytelen, mert anyagi szinten nem létezik megváltás
Anarchista---forradalmár, akiben erős az igény a változtatásra

Halak Egyesülés---a világ egy és oszthatatlan
Poéta----megpróbál tudatállapotot váltani
Gyáva--ha én nem bántok senkit, engem sem bántanak