Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
pelgrim képe
Jézus, megváltás, feltámadás
2016. április 17. vasárnap, 17:11 | pelgrim

Parányit sem kételkedem abban, hogy kb. 2000 évvel ezelőtt élt egy férfi akit mi most Názareti Jézus neven ismerünk, kinek tanitása példamutatása és élete körül létrejött a kereszténység. Tanítása olyannyira eredeti, tettei oly kiemelkedőek, hogy a mai napig nics párja a történelemben.
Jézus szerintem Isten egyszülött fia volt, mint ahogy mi egytől-egyig mindannyian Isten egyszülött fiai, leányai vagyunk, nincs olyan ember aki Isten akarata ellenére jön a világra. A lényeges különbség köztünk szerintem az, hogy Jézus Isteni iklétére ébredve a Krisztust hozta kifejezésre, az isteni kilétét, aki minden emberben jelen van.
A keresztények Jézusban látják a Messiást, a megváltót, akire a zsidók a mai napig várakoznak. A Messiás eljövetelének ígérete a prófétákat illette meg, ők voltak azok akik ezt az ígéretet terejesztették el, és tartották élénken a zsidó nép között. Ez az ígéret a kiválasztott nép és az Istennel kötött szövetség fogalmával együtt egy szilárd tudattá vált a zsidó nép széles köreiben. Ez a tudattá vált hit tette lehetővé, hogy valóra váljon a próféták jövendőlése.
Jézus, aki már kora ifjuságától kezdve nagy érdeklődéssel az "Atya Dolgaiban" szorgoskodott, a népek, az emberek (ön-)tudatának fejlesztését, felemelését látta feladatának, e nagy feladat sikerének érdekében hajlandó volt a legnagyobb áldozatot hozni. Helytelen, nagyon kificamodott magyarázat az, hogy az emberek bűneiért halt meg, hogy az Atya kiengesztelődjön, méghozzá saját fiának iszonyatos kereszhalálával. Jézus szerintem valóban a nagy megváltó, de nem a bűneinktől, hanem az (ön-)tudat szánalmas állapotából.
Talán eltudjuk képzelni tanítványai lelkiállapotát, mikor meggyőződtek róla hogy a Mesterrel van dolguk, akit néhány nappal korábban a kereszten láttak meghalni (ön-)tudatuk akkor a magasba szökkent egy ember lehetőségeinek láttára, aki isteni kilétére ébredve a Krisztust hozta kifejezésre.
Én hiszem, hogy Jézus feltámadt és még egy ideig tovább támogatta, tanította tanítványait, ha ez nem lenne igaz, akkor ma nem beszélnénk róla. A tanítványok ugyanis bujdostak rettegtek, nem mertek nyiltan beszéni a történtekről, mindaddig mig a Mester által megígért támaszt meg nem kapták, akkor nagy lelki erőre tettek szert és képesek lettek hírdeni azt amit örömhírnek neveznek.