Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
Huszti Sándor - Önismereti tanító képe
Az ego nem gonosz, csupán egy hazugságokból, tévedésekből...
2009. július 21. kedd, 23:12 | Huszti Sándor -...

Sokfélét szóltatok hozzá, hogy szerintetek mi az ego?

A Wikipediában ezt találtam, az érthetőség kedvéért kicsit összeollóztam: 

"Az én (latinul: ego) önmagát leginkább érzelmei révén azonosítja, azzal tartja magát azonosnak, amivel azonosul, vagyis olyan értékekkel, tulajdonságokkal és "képpel", amely rendszerint pozitív tartalmakat takar.

Az én szorosan kapcsolódik a fantáziához, az ego alapvetően nemcsak befelé gazdagodik, de kifelé is hat, a kivetítés, projekció segítségével. Az emberek énje a mások helyzetébe való beleélés, a másokkal való együttérzés révén fejlődik és virágzik, folytonosan
elhatárolja magát saját el nem fogadható tetteitől, gondolataitól és érzéseitől az elnyomás, a felejtés, az öncsalás és önámítás, valamint a megváltozott tudati állapotok segítségével."

 

A saját tömörebb, és remélem még ennél is érthetőbb megfogalmazásom az, hogy az ego nagyjából az, amit hiszünk magunkról, amilyennek látni szeretnénk magunkat, vagyis egyáltalán nem a valódi énünk, csak egy képzet, amit magunkra vetítünk!

Ilyenformán az egohoz ragaszkodni, azt fenntartani, fejleszteni, tanítani teljesen felesleges, sőt káros is lehet! Olyan ez, mintha egy házi macska azzal etetné magát, hogy Ő oroszlán! Ebből a hamis énképből csak hibás döntései lesznek, amelyek idővel a vesztét okozzák!

Az ego nem gonosz, nem rossz, csupán egy hazugságokból, tévedésekből és feltételezésekből álló énkép, amelyet nyugodtan lefejthetünk, feloldhatunk, mert nélküle is képesek leszünk élni. Sőt, igazán az ego nélkül tudunk élni, mert nem korlátoz a félelmeivel és a gátlásaival!

Az ego nem a testhez tartozik, csupán általa él. A test élete ad lehetőséget az elmének, hogy megálmodhassa és fenntarthassa az egot. Ego nélkül is lehet élni, ahogyan az egojuktól megszabadult megvilágosodottak is boldogan élnek!