Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
Domoszlai Katalin képe
A rák
2010. december 21. kedd, 15:16 | Domoszlai Katalin   Előzmény

azt jelenti, hogy Te magad pusztítod el saját magadat. Magad ellen fordulsz, de miért? Mert nem tudsz kilépni a boldogtalan házasságból? Mi az amit megtagadsz és nem fogadsz el magadban? Kellene tudni hogy a rák hol van pontosan. Minden szerv más problémára utal.

Bemásolom ide a Germán Medicina mit mond a rákról:

Minden rák, vagy rákkal egyenértékű betegség DHS-el (Dirk Hamer Szindróma) kezdődik. Amennyiben az egyén elszenvedi a DHS-t, minden esetben elindul egy Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK), nincs alóla kivétel. A DHS kezdetétől az egyén tartós stresszállapotba kerül, hidegek a végtagjai. Éjjel-nappal a konfliktusára gondol, és megpróbálja azt megoldani. Nem tud aludni csak az éjszaka első felében, a második felében gyakran felébred. Nincs étvágya, lefogy.

A Dirk Hamer Szindróma (DHS)

A DHS valójában konfliktus sokk-élmény, egy tulajdonképpeni biológiai konfliktus, amelyet egy számunkra rossz esemény kapcsán élünk meg. Az esemény azonban csak akkor vált ki DHS-t, és indítja el egyidejűleg az Értelmes Biológiai Különprogramot, ha annak minden kritériuma teljesül.

A DHS kritériumai:

* drámai,
* hirtelen, szinte egy pillanat alatt történik meg, nem egy hosszú stresszes időszak,
* az egyént felkészületlenül, váratlanul éri,
* magányosan, elszigetelten éli meg,
* az adott pillanatban sem fizikailag, sem intellektuálisan nem tudja megoldani.

A DHS drámaisága természetesen változó. A mértéke szorosan összefügg a későbbi elváltozás nagyságával. Egy náthát megelőző konfliktus sokkélmény jóval kisebb, mint például egy vastagbél ráké.
Az magányos, elszigetelt megélés nem feltételez magányos, zárkózott embert. Annyit jelent, hogy nem beszél a DHS-t kiváltó eseménnyel kapcsolatos érzéseiről. Sokszor még magáról az eseményről sem.

Nagyon fontos tudni, hogy ha a felsorolt öt kritérium akár csak egyike is hiányzik, már nem indul el az Értelmes Biológiai Különprogram, ezzel együtt nem kezdődik el semmiféle elváltozás a szervezetben.

2. ismérv

Minden konfliktusnak pontosan körülírt, egyértelmű tartalma van, amely a DHS pillanatában eldől. A konfliktus tartalom asszociatív, az az önkéntelen gondolattársítás, amely az egyén tudati szűrőjén keresztül haladva alakul ki. Az egyén személyiségétől függ, hogy az adott esemény milyen konfliktus tartalmat vált ki. Tehát soha nem az a lényeges, hogy mi történik, hanem az annak kapcsán létrejött érzelmi reakció.

Nézzünk egy klasszikus példát:

Az esemény: valakit váratlanul elbocsátanak a munkahelyéről.

*
Optimista, sok önbizalommal rendelkező egyén: nincs konfliktus
*
Önértékelési problémákkal küszködő ember: "Már erre sem vagyok jó!"
*
Aki mindent a birtokának tekint: "Ez az én birodalmam volt, megfosztottak tőle, elvették tőlem."
*
Problémákon rágódó: "Ezt nem tudom lenyelni." "Ezt nem tudom megemészteni."
*
Megélhetésért aggódó: "Éhen hal a családom (én), ha nincs munkám."

Minden egyes konfliktus tartalomhoz pontosan meghatározott szervi betegség, és az agynak egy jól behatárolt területe tartozik.
A váratlan sokk-élmény nyomot hagy az agyban, amit agyi CT-vel le tudunk fényképezni. Ezt a helyet (relét) nevezzük Hameri Gócnak (HG). A HG-ot a CT felvételen koncentrikus körökként (céltábla konfiguráció, vagy mint a vízgyűrűk a vízcsepp lehullása után) figyelhetjük meg.
A DHS megtörténtekor tehát mindhárom szinten (lélek – agy - szerv) egy időben megjelenik az elváltozás:

*
lelki szinten az egyén személyiségének megfelelően megéli a konfliktus élmény sokkot,
*
agyi szinten céltábla szerű körkörös formációt mutató Hameri Góc (HG) képződik az agyban,
*
testi szinten az adott szervnek szövetnek megfelelően sejtszám növekedés, sejtszám csökkenés (fekély vagy elhalás) illetve működés csökkenés vagy működés kiesés indul.

3. Ismérv

A folyamat a DHS-től kezdődően, a konfliktus megoldásán keresztül a gyógyulás lezajlásáig párhozamosan fut a három szinten: LÉLEK – AGY – SZERV.

Forrás:

http://www.ujegeszsegut.hu/torveny.html#a_rak_vastorvenye