Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
A Jézus által Istenről elénk festett atya képről szerettem
2010. december 07. kedd, 8:53 | sankara

A Jézus által Istenről elénk festett atya képről szerettem volna lefújni egy kicsit a port. A történetet alig bonthatom ki jobban, de benne rólunk és az Atyáról van szó, aki mérhetetlen szeretettel és részvéttel van a megtérő bűnös iránt. Jóságos szeretetének sugárzásába kerülni csak gyarlóságaink átvilágításával, megértésével és megbánásával tudunk. Persze az ideje mindenképpen elkövetkezik, hogy elé kell állnunk, de aki ezt bűneivel nem törődve teszi, lelkileg összeroncsolt állapotában képtelen ebben a szeretetfényben megmaradni és önbíráskodásra kényszerül ennek a szeretetnek a felismerése folytán.
De nem óhajtok nagyon előreszaladni. A Mester olyan gondolkodás-átalakítást kér tőlünk már itt a földön, melyet követnie kell egy olyan magatartásnak, ami az általa bemutatott út vállalásával egyenlő. De éppen ez az, amit többnyire nagyon messze elkerülünk, felmenteni igyekezvén magunkat a legkülönbözőbb kifogásokkal. Így aztán Őt nem csak mint Utat, hanem mint Igazságot is kikerüljük, lemondva arról az Életről, mely szívünk békéjének egyedüli hordozója.