Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
Így munkálkodhat mindenki a saját üdvösségén
2009. április 10. péntek, 9:41 | vilagkozepe (útkereső)

B.D. Nr.7781 1960. december 25.

Jézus Krisztus Megváltó Műve

Megváltó munkám lehetővé tette a visszatéréseteket. Egyszer majd nálam tartózkodhat minden szellem, egyszer majd minden tőlem kiindult lényt ismét átsugároz szeretetem - amint kezdetben volt. Mert áldozati halálom a kereszten hidat épített a világosság és boldogság honába. Kereszthalálommal eltörlődött a nagy bűn-adósság, amely elválasztotta tőlem azokat, akik ellenfelemet követték a mélybe. Földre jövetelem előtt áthidalhatatlan szakadék állt köztem és az emberek között. A szakadékot maguk teremtették, de áthidalni már nem tudták, mert gyengék voltak, a bűn terhe a földre nyomta őket, és ellenfelem megakadályozta, hogy bármit is kezdeményezzenek.

Ezért én építettem meg a hidat azáltal, hogy leszálltam a Földre, és adósságukat eltöröltem. Vállaimra vettem a bűnök terhét, és ezzel tettem meg az utat a keresztig. És ami eddig lehetetlen volt - most lehetővé vált: hogy hozzám csatlakozzanak a jóindulatú emberek, és megjárják a keresztutat, hogy csak hozzám igazodjanak, és már soha el ne engedjenek, hogy azokhoz akarjanak tartozni akikért meghaltam a kereszten - és akik most megkapják minden bűnük bocsánatát, és újból visszatérhetnek hozzám a Világosság Birodalmába.

Szükségükben az embereket nem hagytam magukra, segítségükre siettem. Emberi burokba takaróztam, és az ember Jézusban végbevittem a Megváltás munkáját - megmutatva az utat amely a mélyből a magasba vezet. Földi utam egészen halálomig a szeretetben való élés példája volt - mert az emberekből hiányzott a szeretet, és ezért éltem így előttük. Mert egyedül a szeretet tud megváltást létrehozni. A szeretet az örök Rend törvénye, és aki vissza akar térni hozzám, annak lényét visszavonhatatlanul át kell változtatnia szeretetté, hogy velem egyesülni tudjon, aki magam vagyok a szeretet. Tehát amikor leszálltam az emberekhez, felépült a Világosság Birodalmából a híd a Földre, és minden embernek ezen az úton kell járni, hogy hozzám jusson. Eddig bűnötök miatt elérhetetlen voltam. De szeretetem nagyobb a bűnötöknél.

Szeretetem kiutat keresett. Szeretetem igyekezett visszaállítani a megszakított kapcsolatot köztem és köztetek. És megtaláltam a kiutat: Maga a szeretetem törölte el a bűnt, és tette szabaddá hozzám az utat. Létrejött a kapcsolat a Világosság Birodalmából a Földre, mert a világosságból egy lélek leszállt a Földre, és benne testet ölthettem. Ez a lélek izom-testet öltött, megszületett az ember Jézus, aki megjárta azt az utat, amelyen járva ti is eléritek a Világosság Birodalmát, és ezzel végbemegy a visszatérésetek. Szeretetem építette ezt a hidat, szeretetem vette magára az emberi burkot, és járta végig értetek az utat a keresztig. Azaz eltörölte a mérhetetlen bűnt, amit a tőlem való elpártolásotok okozott, és amely áthidalhatatlan szakadékot képezett a fény-birodalom és a sötétség között.

Az irántatok érzett szeretetem nem ismer határt, és újra vissza akar nyerni benneteket, teremtményeimet. De igazságosságom nem engedi, hogy a bűnök eltörlése nélkül visszafogadjalak, ezért magamra vettem a bűnök eltörlését. Az engesztelő áldozat egy "ember" volt, és ebben az emberben ÉN MAGAM éltem. Ami lehetetlen volt kereszthalálom előtt - az most lehetővé vált. Ti újból közeledhettek, és visszatérhettek eredeti hazátokba, a Világosság honába. Ott újból fényben, erőben és szabadságban munkálkodhattok - úgy ahogyan kezdetben volt. Szabad lett az út felém, bűneiteket visszahagyhatjátok a kereszt alatt. Átadhatjátok magatokat Jézus szeretetének és kegyelmének. Ő a Megváltótok, mert a boldogság kapuját ő nyitja meg nektek, hogy bemehessetek Birodalmamba.

De ez a megváltás is függ a szabad akaratotoktól. Ha nem így lenne, már minden szellemi ismét a Világosságban lehetne. Ugyanakkor viszont nem éretem volna el célomat, hogy kiképezzelek GYERMEKEIMMÉ. Szabad akaratból kell a kereszt felé venni az utat, szabad akaratból kell bűneitek bocsánatát kérni, szabad akaratból kell a megváltásra vágyódnotok, és Jézus Krisztusban hozzám fordulnotok. Ekkor megkapjátok megváltásotokat, visszatértek, és én örömmel fogadlak - én, az Atyátok, aki maga ment le a Földre, hogy megváltson.

Amen.
http://kozlesek.vilagkozepe.hu/