Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
bubuiszusz képe
Reinkarnáció A reinkarnációval az a probléma, hogy egészen
2010. október 28. csütörtök, 20:58 | bubuiszusz

Reinkarnáció

A reinkarnációval az a probléma, hogy egészen mást értünk reinkarnáció alatt, mint amit az a valóságban. Van inkarnáció, de nem úgy, mint mi azt elgondoljuk. Nem úgy, hogy ennek tudata gyengíthetné a jelen megszentelését. A reinkarnációval kapcsolatban nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert legtöbb ember e téren nagy tévedésben van. Sokan úgy gondolják, hogy ha van reinkarnáció, akkor nem kell a mostani életüket halálosan komolyan venni. Van reinkarnáció, de vágyainkban azt kell megélnünk, hogy bár ne lenne. Éppen úgy, mint van pokol, de bár ne lenne. A reinkarnáció nem könnyítést jelent. Olyan az, mint mikor valaki súlyos betegsége miatt nagy szenvedésekkel járó kezelésre kényszerül egy kórházban. De van olyan is, mikor egy-egy nagy lélek engedélyt kap, hogy közénk jöjjön azzal a küldetéssel, amivel Ő jött közénk. Ilyen volt Illés Keresztelő Jánosban.
Aki tehát újraszületik, az nagyobb szenvedésre születik, mint amit megélt előző életében. A különbség csupán annyi, hogy a nagyobb szenvedést mások kényszerítik rá. Mindenki a jelenlegi életében szenvedéseket okoz magának rossz döntései következtében. A jelenben mások által okozott szenvedéseink előző életünk rossz döntéseinek következményei.
Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktuk használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassuk lelkiismeretünket, hogy fölmentsük magunkat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagyunk.
Van reinkarnáció. De ez nem a mi dolgunk, hanem az Ővé. Ezzel nem kell foglalkoznunk. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magunkra akarjuk irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szeretetünket igyekszünk másokra irányítani. Ha nem ezt tesszük, akkor rövid életű szekta lehet belőlünk, melynek megszűnése csak idő kérdése. Jézus beszélt arról, hogy ugyanaz a lélek - a test halála után - egy másik emberi testben újra megszületik. Általában nem beszélt nekünk arról, hogy Földre jöttünk előtt mi volt velünk. Ennek egyszerű oka az, hogy a múltunk ilyen ismerete nem szokott segíteni a jelen gondok megoldásában.

Lélekvándorlás

Más a lélekvándorlás és más az újraszületés. Aki Hozzá, Jézushoz, akar tartozni, az nem a lélekvándorlásban hisz, hanem abban, hogy Isten lehetővé tudja tenni az újra születést, vagyis azt, hogy újra kezdjen egy emberi életet az, aki így akar megtisztulni. Igen. Erre képes az Atyával és a Szentlélekkel! De senkit nem hajlandó, még az ördögöt sem, szellemi, tehát erkölcsi szint alá aljasítani! Ha ezt nem fogadjuk el, akkor képtelenné tesszük magunkat arra, hogy Vele, Jézussal, élő, boldogítóan élő kapcsolatba kerüljünk! Különbséget kell tenni a reinkarnáció és a keletről származó lélekvándorlás között. A reinkarnáció emberi testben való újraszületést jelent. A lélekvándorlás alatt pedig ugyanazon emberi léleknek az ember, állat és növény létsíkok közötti vándorlását értik azok, akik hisznek ebben. Ez utóbbiról Jézus Krisztus nem beszélt.