Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
,, Az élmények sorrendje a Bar-do Thos-sgrolban – a túlvilágon
2010. június 16. szerda, 20:59 | Éva.   Előzmény

,, Az élmények sorrendje a Bar-do Thos-sgrolban – a túlvilágon lefutó sorsszerű eseményekkel foglalkozó más tanításokhoz képest – egyfajta fordítottságot mutat. Miként már utaltam rá, a tanítások két halálról tesznek említést. Az egyik a testi szervezet halála, míg a másik a lelki és szubtilis elemek egységének egy bizonyos idő elmúltával hirtelenül bekövetkező felbomlása. Ez az egység az emberi individuum öröksége, amellyel az elhunyt bensőleg összekapcsolódik, végül azonban – mint mondtam – ez is feloszlik. E ponton alapvető alternatíva jelentkezik: vagy elhomályosodás lép fel, vagy pedig a tiszta szellemi centrum felszabadulása és Fénnyé való átlényegülése következik be – feltéve, hogy e princípium az életben már valamelyest aktiválódott és megszilárdult, s az egyén létének középpontjává lett. A tibeti szöveg szerint azonban az ájulás egy rövid időszakát (körülbelül három és fél nap), valamint az „elemeken való átkelést” (a benső átélésben: „a Föld belesüllyed a Vízbe, a Víz a Tűzbe, a Tűz a Levegőbe”) követően az elhunyt hirtelen a legvégső próbával szembesül, mégpedig a Valóság tiszta, kristályos ősfényének szemtől szembe való megtapasztalásával, amikor is „minden dolgok olyanok, mint az üres, felhőtlen égboltozat, és a mezítelen, folttalan öntudat hasonlatos az átlátszó ürességhez, amelynek sem kerülete, sem középpontja nincsen”. Ha a lélek képes ezzel azonosulni, mintegy teljesen feláldozva illuzórius önmagát, s elégetve önmagában mindazt, ami „más”, ami „tudatlanság” azonnal elérheti a Végső Megszabadulást. Ha azonban félelem támad benne, valamint felerősödnek azok a gyökérokok, amelyek a véges létezés világát valóságosnak hitették el vele, nem lesz képes erre, s a túlvilág adta legmagasabb lehetőségtől elesik.''
/Julius Evola A megvalósítás és a halál utáni akciók/ ez konkrétan az a rész ,ami a tibeti bardo-t magyarázza,de maga a könyv sokkal tovább megy,viszont itt van ebben a szövegban is:

A Végső Megszabadulást !
ez itt a lényeg,ez túl van minden létesülésen,és jóval magasabbra visz,mint a ,,Mystica Unio''

ezt szerettem volna mondani,tehát nincs analógia csak és kizárólag a hindu ,buddhista,és a tradicionalista létszemlélettel
a többiek,akiket említettél nem mennek el idáig,és ez nagyon nem mindegy...