Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
HajduM képe
Az itt és sok máshol olvasottak alapján a következőre jutottam a
2010. május 09. vasárnap, 17:49 | HajduM   Előzmény

Az itt és sok máshol olvasottak alapján a következőre jutottam a vegetarianizmussal kapcsolatban.

Az a véleményem, hogy gyerekektől semmiféle táplálékot nem szabad megtagadni, valamilyen misztikus idea okán, amihez a gyermeki lét egyáltalán nem képes alkalmazkodni.

Az vegetarianizmus idea mögött a világban hátsószándékot vélek felfedezni, mely szándék inkább üzleti, mintsem lelki célokat tart szem előtt.

A hátsószándék felfedezése pedig igen szükséges, tudniillik azt veszed észre egy idő után, hogy nincs egyenes szándék, hanem minden emberi szándék valamely önös érdeket szolgál, bármennyire is szépbeszédű és szenteskedő is legyen annak az embernek a viselkedése.

Minden olyan dolog, ami nem a másik akarata, de csinálnia kell, erőszaktétel a másikon. Legyen az bármennyire kis dolog.

Vagyis nem hogy nem kell, a rossz szándékot meglátni és keresni, hanem tudatában kell lenni annak, hogy amennyiben szándékról beszélünk, az valakinek a szándéka, a szándék pedig valamilyen cél elérése okából jelenik meg, amely cél elérése érdekében cselekszik mindenki.

Vagyis minden cselekvő ember, kivétel nélkül, hátsószándékok mentén képes elérni a céljait.

Ez a tisztánlátás teszi lehetővé, hogy belássuk azt, hogy ebben az érában, ahol a test dolgainak elérése, megcselekvése a fő mozgató erő, nem is tudnak az emberek mást tenni, minthogy szándékokat fogalmaznak meg és cselekedjenek azokért. Tehát minden szándék hátsószándék, mert mások akaratát kell befolyásolnom ahhoz, hogy saját szándékaim érvényre jussanak.

Ezt jó esetben együttműködésnek lehet nevezni, amennyiben kölcsönös és arányos az egymással szembeni akaratérvényesítés, és a másik akaratának való alárendelődés.

Így jutunk el az Isteni szférába a nem cselekvésen keresztül, ahol minden szándékunkról lemondva, levetjük magunkról a test kívánságait, nem fogalmazunk meg szándékokat és azokért nem cselekszünk.

A léleknek ugyan is testi szinten semmit nem tudunk használni.
A szándék pedig mindig a test dolgait célozza meg.
Semmiféle haszon a léleknek abból nem származik, ha a testtől megtagadjuk a szükségleteit.
Itt kaphat szerepet a prána amelyet egyedül igénybe veszünk testi létünk fenntartásához, és a föld rendszereit nem használjuk többé, mert nem a testnek akarunk már kedvezni, hanem a léleknek, ami így egy hosszú, és végleges meditációban, kilép a testből azt teljesen hátrahagyva.

Ennek a felfogásnak és önismeretnek és egy testiből szellemivé válásnak a folyamatában jelenhet meg a vegetáriánus táplálkozás, amelynek így már alig van köze rezgésekhez főleg nem divatirányzatokhoz, hanem sokkal inkább a testtől való eltávolodást jelzi a maga szintjén.

Így semmiképpen nem egy gyerek szellemi szintjén.
De még egy testi dolgokhoz ragaszkodó felnőttén sem.
A vegetáriánus táplálkozást szellemi fejlődés kell, hogy megelőzze.
A táplálkozási divatirányzatra való rákapcsolódás, nem szellemi fejlődés.

Pillanatnyilag erre jutottam a témában.

Ezt a hozzászólást egy másik fórumon szerkesztettem, itt csak kicsit átfogalmaztam, talán azért nyersebb a fogalmazás, mint az itt szokásos. Remélem senkit nem sértek ezzel. Nem szándékom legalább is.

Semmi nem hozható helyre azzal a szemlélettel, amivel elrontották azt.