Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
A kétféle lelkiismeret I.rész
2010. március 04. csütörtök, 10:58 | szildiko1

Az érzelmeinkben élő lelkiismeret

A lelkiismeretünket jónak vagy rossznak érezzük aszerint, hogy ártatlannak vagy bűnösnek véljük magunkat. Sokan úgy vélik, mindez a jóval és a rosszal áll összefüggésben, de tévednek. A háttérben a családhoz való kötődés - illetve a családhoz tartozás vagy az attól való elszakadás érzése - húzódik. A lelkiismeretünk segítségével ösztönösen tudjuk mindannyian - felnőttek és gyermekek egyaránt - mit kell tennünk ahhoz, hogy a családunkhoz tartozzunk. Amikor ennek megfelelően viselkedünk, akkor jó a lelkiismeretünk. A jó lelkiismeret tehát ezt jelenti: „Érzem, hogy jogom van az odatartozáshoz."
Ha másképpen cselekszünk, akkor - felnőttek és gyermekek - félni kezdünk az esetleges elszakadástól. Ez a félelem úgy jelenik meg, mint rossz lelkiismeret. A rossz lelkiismeret jelentése tehát: „Félek, hogy eljátszottam az odatartozáshoz való jogomat."
Mindezt különböző csoportokban különbözőképpen éljük át, sőt minden egyes személlyel kapcsolatban másként érezzük. Más és más formát ölt a lelkiismeretünk az apával, illetve az anyával szemben, más alakban jelentkezik a munkahelyen és megint máshogyan otthon. Állandóan változik tehát, mert csoportonként és személyenként más elvárásoknak kell megfelelnünk, mert csoportonként és személyenként más az, amit tennünk kell - vagy az, amitől óvakodnunk kell -, hogy odatartozhassunk.
A lelkiismeret abban is segít, hogy megkülönböztessük a hozzánk tartozókat azoktól, akik nem hozzánk tartoznak. Azáltal, hogy a családunkhoz köt, elválaszt bennünket más csoportoktól, illetve más emberektől, és azt kívánja tőlünk, hogy elhatárolódjunk ezektől. Ezért tanúsítunk lelkiismereti okokból gyakran elutasító, sőt ellenséges magatartást másokkal szemben. Ez a viselkedés a valahová tartozás iránti szükségletünkkel áll összefüggésben és kevéssé vagy egyáltalán nem köthető a jó és a rossz fogalmához.
Ez tehát az egyik - az érzelmeinkben élő, személyes lelkiismeret. Ennek segítségével teszünk különbséget jó és rossz között, ami természetesen minden esetben csupán egy bizonyos csoport vonatkozásában érvényes.