Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
bubuiszusz képe
Duálpár
2010. február 02. kedd, 14:26 | bubuiszusz

Bizony nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Sajnos, az általunk hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságunk nem a Vele való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általa vetett alapot, vagyis azt, hogy Ő mindenkit Önmagamra teremtett, és éppen ezért az Isten-szeretőknek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Isten-szeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duálpárja.

Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak bizonyosságát, hogy senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül szeretni nem lehet. Általában mindenkinek arra kellene törekednie, hogy olyan párt találjon magának, aki a mindenkire kiterjedő szeretetre, vagyis a Vele való benső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket ad ővéinek, ezért előfordul olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet valaki úgy tudja lelki békében megélni, hogy nem köti le magát senkihez, hogy így lehessen mindenkinek mindene. De ez a szerep ritka és egyértelmű. Ha az lebeg előttünk, hogy olyan párt találjunk magunk mellé, aki Hozzá, az áldozatos szeretet forrásához jobban tud segíteni minket, akkor emellett kell hűségünket áldozatos szeretetben megélnünk. Ha nem találunk ilyet, akkor nélküle kell Iránta való hűségünket áldozatos szeretetben megélnünk. Tehát nem a duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretetben megélt áldozat. Sok baj és elválás származik abból, hogy a másikra tesszük a hangsúlyt, és nem a mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. Az ilyen élet boldogtalansága nem más, mint az önzésnek szomorú gyümölcse, mely gyümölcsöt mindig mással akarunk megetetni.

Olyan értelemben nincs duál tehát, ahogy legtöbben gondolják. Nincs olyan, hogy van valahol egy duál, s míg azt meg nem találjuk, addig boldogtalanok maradunk, s ha megtaláljuk, akkor megtaláltuk benne és általa a boldogságunkat. Ilyen nincs!
Olyan van, hogy az a duálpárunk, aki Hozzá segít minket közelebb, s addig duálunk, amíg ezt teszi. Nincs olyan, hogy valakit az Isten valakinek teremtett! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ez éppen a legjobb számunkra és minden ember számára. Nincs ember a világon, aki boldoggá tudna tenni akár csak egy kis állatot is. Hát még embert!