Önmegvalósítás.hu | önismeret, meditáció, párkapcsolat
bubuiszusz képe
Álmaink, többek között, két nagy lehetőséggel rendelkeznek. Az
2009. december 18. péntek, 17:33 | bubuiszusz

Álmaink, többek között, két nagy lehetőséggel rendelkeznek. Az egyik az, hogy nagyon mélyen és tartósan be tudja építeni és rendezni tudja lelkünkben az ébrenlétben kapott benyomásokat. A másik lehetőség az, hogy más dimenziók hatással tudnak lenni ránk, amennyiben ez szándékunkkal valamiképpen megegyezik, illetve amennyiben érdeklődést tud kiváltani belőlünk. Mi szinte mérhetetlenül több energiával rendelkezünk, mint amennyit általában ébrenlétben aktualizálunk. Ha szándékunk tiszta, akkor angyalai fel tudják használni az álmunknak e lehetőségét arra, hogy meglendítsék bennünk azokat az energiákat, amelyek előbbre tudnak vinni bennünket a szerető szolgálat kibontakoztatásának útján.

Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban olyan rétegek nyílnak ki bennünk, amelyeket ébrenlétben meg sem tudunk közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlétben be sem tudna fogadni.

A legtöbb álom olyan, amely bizonyos rendező elv működtetését segíti elő bennünk, s így idegileg megerősödve láthatunk hozzá napi teendőink elvégzéséhez.

Az álmok kiváló lehetőségeket adnak az önismeret kibontakozására. Az álomképek sok olyan információt hordozhatnak, amelyek gazdagíthatnak bennünket, ha Vele együtt foglalkozunk ezekkel. De ne akarjuk megspórolni azt a szellemi munkát, amelyet nekünk kell elvégeznünk ennek érdekében.

Az álmokat sem kell misztifikálni! De mindenképpen nagyszerű segédeszközök az önismeret fejlesztésére, és így segítenek átalakítani gondolkodásunkat.
Álmaink egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel!
A te álmod a te világod is! A te tudattalan világod. A saját bezártságod. A bezártságodhoz való ragaszkodásod. Sivár képek, sivár helyszínek, sivár kilátások.
Valójában ilyen a világunk Nélküle! Gondolkodjunk el gyakrabban azon, hogy miért is mondta el Magáról ezt: "Én vagyok a világ világossága" (János 8;12)!

Az álmok világát bizonyos értelemben lehet manipulálni, de meg kell kérdezni magunktól, hogy érdemes-e. Senkinek nem lesz könnyebb az élete azáltal, ha manipulálja az álmait. Legfeljebb felelősségteljesebb lesz. Boldogságunk vagy boldogtalanságunk éber állapotodban dől el. Nem az a döntő, hogy mit tudtunk meg álomban, hanem az, hogy mekkora szeretettel tesszük azt, amit teszünk éber állapotunkban. A hangsúlyt mindenképpen erre kell tennünk!
Azok, akik késztetést kapnak arra, hogy álmaikkal átlagnál jobban, intenzívebben foglalkozzanak, álmaikat manipulálják, ám tegyék! De a hangsúly mindig azon kell legyen, hogy ébrenlétedben mit és hogyan gondolunk, mondunk és cselekszünk!

Vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek felidézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézésén fáradozzunk! Arról legyünk meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni akarnak valamit nekünk, feltétlenül fel fognak merülni bennünk tudatosan is. Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő.

A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó, az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők) befolyásolják ébrenléti állapotunkat. Tudnunk kell, hogy ez számunkra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! „Nem fog ártani nekünk semmi (Lukács 10;19)!” Ezt azért fontos tudnunk, hogy ne nyugtalankodjunk fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni.

Elhunyt hozzátartozóink csak akkor jelenhetnek meg álmunkban érdemlegesen, ha erre engedélyt kapnak, s ilyenkor nem hagyhatnak kétséget afelől, hogy mire kaptak engedélyt.

Feltétlenül kaphatunk utasítást álmunkban. De ez elsősorban a égiek feladata, és nem a miénk. Nekünk számunkra az utasítást az evangéliumaiból és lelkiismeretünkből kell kiolvasnunk. Ha aztán szükségesnek látják, akkor álomban adnak utasításokat.
Olyan nincs, hogy valaki nem ismerve tanítását, pedig ismerhetné, aztán álomban kér és kap Tőle, Jézustól elirányítást. Ha valaki így fordulna hozzá, az nagy lelki, szellemi tunyaságról tenne bizonyosságot, s ezt az égiek semmiképpen sem tudnák díjazni!