Kerner Tibor | Önmegvalósítás.hu

Kerner Tibor

2013. okt. 28. 18:00
2013. okt. 28. 20:00
Kezdődik: 2013. okt. 28. hétfő 18:00
Kecskemét, előadás, Kerner Tibor

Egy ember éle­té­ben kevés nagy­szerűbb dolog léte­zik, mint egy kivá­lóan működő pár­kap­cso­lat. Mégis, ha meg­néz­zük a sta­tisz­ti­ká­kat, Magyar­or­szá­gon a válá­sok ará­nya 67%, tehát három házas­ságra két válás jut.
A válá­sok leg­alább fele­rész­ben meg­előz­hetőek len­né­nek, ha a házas­ság­kö­tés előtt a vőle­gény és a meny­asszony rendelkezne hasz­ná­lati uta­sí­tás­sal leendő házas­tár­sá­val kap­cso­lat­ban.

Helyszín:

Kecskemét
2013. nov. 10. 09:30
2013. nov. 10. 17:30
Kezdődik: 2013. nov. 10. vasárnap 09:30
Kecskemét, előadás, Kerner Tibor

Egy ember éle­té­ben kevés nagy­szerűbb dolog léte­zik, mint egy kivá­lóan működő pár­kap­cso­lat. Mégis, ha meg­néz­zük a sta­tisz­ti­ká­kat, Magyar­or­szá­gon a válá­sok ará­nya 67%, tehát három házas­ságra két válás jut.
A válá­sok leg­alább fele­rész­ben meg­előz­hetőek len­né­nek, ha a házas­ság­kö­tés előtt a vőle­gény és a meny­asszony rendelkezne hasz­ná­lati uta­sí­tás­sal leendő házas­tár­sá­val kap­cso­lat­ban.

Helyszín:

Kecskemét
Szolnoki út 23.
Kecskemét
Tartalom átvétel