Korunk magyarázata: A világkatasztrófa már bekövetkezett/szellemben a történelem elején vagyunk (Hamvas Béla - A vízöntő) | Önmegvalósítás.hu

Korunk magyarázata: A világkatasztrófa már bekövetkezett/szellemben a történelem elején vagyunk (Hamvas Béla - A vízöntő)

man stairs 2 másolata.jpg

(E cikk Hamvas Béla "A vízöntő" című esszéjének összegzése)

„A tömeg tudattalanságára semmi sem jellemzőbb, mint az, hogy e pillanatban a világ urának hiszi magát,
holott a halál torkában van. S még itt is ellenfeleit keresi. Azt hiszi, hogy győzelmét fenyegetik. Nem veszi észre, hogy amennyiben valaki szavát felemeli, azt az ő érdekében teszi. S néma szövetség van a tömeg tagjai között, hogy a veszedelmes lényt szabad és kell irtania. Tapasztalni a társadalom minden területén és teljesen egyöntetűen, hogy a tömeg hogyan nyomja el szisztematikusan, bár ösztönszerűen azt, akikben az újat megszimatolja. Ezt a lényt szabad leütni, szabad és kell kifosztani, elnyomni, megcsalni. Nem szabad szóhoz juttatni. Ehhez a néma szövetséghez való tartozás a tömeg ismertetőjele.”

A modern világkatasztrófa (ami már bekövetkezett)

Hamvas, esszéjét azzal a gondolattal kezdi, hogy a keleti asztrológia szerinti periodikus világidő felfogásra utal. A keletiek szerint kétezer év egy világhónap, 12 világhónap körülbelül 26000 év (tehát nem 24000, az eltérés oka a precesszió nevű csillagásztati jelentség). A keleti asztrológia összefüggést talált a csillagjárás és az emberi sors között. Az egyes világhónapok annyira zártak, hogy az egyikből való átlépés a másikba mindig kritikus, a világévek felénél pedig mindig nagy katasztrófák keletkeznek. Ilyen volt legutóbb Atlantisz elsüllyedése.
Ismét két világhónap közötti átmenet időszakát éljük, ismét életre kel az apokalipszis egy neme. Azonban a katasztrófa most nem egy természeti jelenséghez, hanem az ember szellemi mivoltának átalakulásához köthető, ugyanis az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lép, vagyis a tömegtudat veszi át az irányítást. Ahogy Hamvas írja: „A tömeg uralma azt jelenti, hogy az egyéni, világos, értelmes, józan, tudatos tevékenység helyébe a tömeg zavaros, vak, homályos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész emberi lét elhomályosul és elsüllyed.” Az egyén világos, következetes gondolkodása és tevékenysége helyett, a tömeg zavaros, tudattalan tevékenysége lesz mérvadó. Az egyszerű és értelmes elkezd függeni a vaktól és zavarostól, a magasabb az alacsonyabbtól. A tömeg szempontjából: „egy gondolatnak minél kevesebb világos igazságértéke van, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá”, a tömegben a szenvedély, a vágy, az ösztön felszínre jutása válik lényegessé. A változással az ember pszichológiai helyzete is megfordul: „Ami felül volt, az most lekerül, s ami alul volt, az felmerül. A tudattalan jut fel, a tudat pedig le. Nem az értelem van fent, hanem az ösztön, nem a fény, hanem a homály, nem a paradiso, hanem az inferno, nem a magas, hanem az alacsony, nem a rend és a józanság, hanem a rendetlenség és a szenvedély.” Hamvas a jelenséget az özönvízhez hasonlítja, azzal a módosítással, hogy az most nem kívülről önti el az embert, hanem belülről tör fel és ki, a tudattalan ösztönök formájában. „Vízözön annyi, mint elmerülni a tudattalanban. Ma éljük ezt a belső vízözönt.”
„A tömegben az egyéni tudat megsemmisül.„ A tömeg tudatlansága pedig azt jelenti, hogy: „Izgékony, hiszékeny, egyoldalú, maradi, zsarnok, tompa, sötét, hisztérikus; intelligenciája, ítélete nincs, mérlegelni nem tud, könnyen meggyőzhető, még könnyebben vezethető és becsapható.” „A tömeg nem ítél, nem gondolkozik, nem szeret, nem próbál megérteni, hanem fél, őrjöng, bámul, meghódol.” – de mindenekfelett rombol. A tömeg a kultúrát semmisíti meg. Tömegállapotban az ember már nem maga hisz, hanem olyasvalamit követ, amit általában hisznek. Az ember már nem önálló individuum, hanem „azonosítja magát, nézettel, érzéssel, tettel, esetleg tárggyal, esetleg más emberrel.”
És, hogy mi ennek a következménye: „A kezdődő primitivizálódás kivétel nélkül mindenkit kikezd és aláás. A szellemet kioltja, az ízlést a legalsó vonalra szállítja le, a vallásból babonát csinál, az istenekből bálványt, a világos és józan gondolat helyét zavaros mítosz és bizonytalan reziduum foglalja el.”

Időben a történelem végén, szellemben az elején vagyunk

A tudomány megközelítése szerinti és a köznapi értelemben vett „primitív ember a kultúrember őse, alapja és kezdete.” – írja Hamvas. Kultúrember alatt itt a jelen emberét értjük. A tudomány és a közhiedelem tehát: „összetéveszti a primitívet a primerrel, és a vadat az archaikussal. Azt hiszi, hogy a primitív ember volt a magas ember fiatalkora, egyszerűbb foka, éretlenebb és kezdetlegesebb ideje.” Ugyanakkor a korai ember egyszerűbb, tisztább, világosabb gondolkodása és léte szembeállítható a modern ember bonyolult, zavaros, parttalan és tanácstalan gondolkodásával és létével. Hamvas szerint: „Amit általában mindenki elementárisnak érez és tud, és amiben saját életének igazi elemeit közvetlenül úgy felismeri, hogy azt kell mondania: ez az! – ezt az elementárist és ősit, kezdetet és prímért éppen nem a vadembernél találja meg, hanem a legmagasabb embernél, a géniusznál.” – vagyis a magát géniusznak vélő modern embernél. Azonban a zseniális ember közelebb áll a kezdetekhez, és ahogy időben a kezdeti embertől mind távolabb lépünk az ember léte annál zavarosabb, összetettebb, kétesebb lesz.
Hamvas szerint: „Az értelem nem egyéb, mint az emberi szerv és tehetség, amely a kozmikus rendet felismeri. A logika törvényrendszere a világ ősrendjének az emberi lélekben való jelentkezése. Logikusan gondolkozni nem annyi, mint szárazon, elvontan, mesterkélten, természetellenesen, hanem annyi, mint a világ rendjével összhangban gondolkozni: egyszerűen, következetesen, józanul és világosan.” A tudomány szerint e beállítódás az ősemberre jellemző, Hamvas véleménye alapján viszont a modern ember látlelete. Megállapítja: „A vadember nem az első ember, hanem a kései időkben lemaradt és megrekedt lény.” – „a primitivizálódás nem egyéb, mint a történetutáni lélek lezüllése."„Az ember, akit primitívnek hívnak, nem az idők legelejéről származik, hanem az idők legvégéről. Ez a történetutáni ember. Nem a nép ez, amelyből a történet kifejlődik, hanem a tömeg, amely a történet lezajlása után megreked és visszakorcsosul.”
A tömeg lázadása és kitörése nem egyéb, mint a tudattalan lázadása és kitörése, és így a visszafejlődés kezdete. A személyes, egyéni tudat kialszik, az egyén azonosítja magát valamivel, ami nem ő. A társadalomban észlelhető barbárság pedig csak a lélek világában lejátszódó katasztrófák látható jele.
Ekkor „A tömegnek már csak egyetlen utolsó életlehetősége van, és ez az anyag.” „A legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed, és hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell.” „A legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy primitívvé válik, hogy eldobja magától a tudatos gondolkozást és tudatos gondolkozót, s ezzel a tudattalanság óceánjába merül, így válik csőcselékké, söpredékké züllik…”
A legnagyobb rang, amit egy nép elérhet az, az, ha szellemivé válik, és „A szellem csak akkor aktív, ha magasabb erő, hatalom vagy isten szállja meg, egyébként üres, passzív, tehetetlen és terméketlen.” Az ember értékét függővé tenni attól, hogy milyen tárgyakat halmozott fel, birtokol, vagy alkotott, nem lehet. Csak sorsának tisztasága és az istenitől való megérintettsége lehet a mérce.
Hogyan kerülhet ki győztesen az egyén e helyzetből? Először is a helyzetet meg kell értenie. A leírt szituációt meg- és át kell élnie, majd magában legyőznie, átszűrve magán, pedig felülemelkedni rajta. Nem elrejtőzni előle, nem szemet hunyni felette, hanem megemészteni, átvilágítani s alászállni vele, de megerősödve és teljes tudattal a világosságba visszatérni.
És hogyan lássunk mindehhez hozzá? "Az új helyzetre való tekintettel a dolgok megértését újból kell kezdeni.
Vagy, ami még fontosabb: aki ebben az új helyzetben a dolgokat meg akarja érteni, annak az egészet elölről kell kezdenie.
És ami még ennél is fontosabb: az embernek még sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok megértését újból és elölről kell kezdenie.” – szól a végső konzekvencia.

Hamvas Béla "A vízöntő" című esszéje itt olvasható:
http://hamvasbela.org/szavak/aquarius.html

Beküldte: | 2010. dec. 14. kedd - 15:35

Hozzászólások

38 hozzászólás
Ademon képe
Bár Atlantisz-ban nem nagyon hiszek, az utána lévőkkel nagyrészt
2010. december 14. kedd, 19:47 | Ademon

Bár Atlantisz-ban nem nagyon hiszek, az utána lévőkkel nagyrészt egyetértek. Bár nem vagyok biztos, hogy mindenképpen katasztrófának kéne történnie, mégis okosakat mond a pasas :)

Na és ugye a jó öreg logika, én megmondtam kérem szépen :D

Szia...
2010. december 15. szerda, 0:06 | Szinay Balázs   Előzmény

Szia...

Köszi, hogy olvastad és a véleményt!:)

Annyit pontosítanék, hogy a cikk azt írja: a világkatasztrófa már bekövetkezett.:)

Ademon képe
Én valahogy úgy látom ennek a katasztrófának a kimenetele nem
2010. december 15. szerda, 0:39 | Ademon   Előzmény

Én valahogy úgy látom ennek a katasztrófának a kimenetele nem lesz olyan rossz... sőt.

Kíváncsivá tettél! Mesélj!:)))
2010. december 15. szerda, 2:20 | Szinay Balázs   Előzmény

Kíváncsivá tettél! Mesélj!:)))

Ademon képe
Semmi sincs kőbe vésve :) Általában érzek az emberekben
2010. december 15. szerda, 9:23 | Ademon   Előzmény

Semmi sincs kőbe vésve :) Általában érzek az emberekben változásra való hajlandóságot.

Hát valóban ,.a remény hal meg utoljára'':) Szerintem is
2010. december 15. szerda, 11:20 | Éva.   Előzmény

Hát valóban ,.a remény hal meg utoljára'':)
Szerintem is pislákolnak még azok az egyéni tudatocskák is,bár a lámpaoltogatók nagyon jól végzik a munkájukat.
Én úgy látom,hogy ez az idők rendje, ,,szél ellen nem lehet pisilni'',bár mindent meg kell tenni,hogy az ember ilyen időkben sem veszítse el az emberi mivoltját.
Sőt mivel több figyelmeztetést is kap ,az még esetleg az emelkedését is elősegítheti.

Ademon képe
Hopefish :)
2010. december 15. szerda, 11:25 | Ademon   Előzmény

Hopefish :)

Azt hittem, valami komolyabbról lesz szó...
2010. december 15. szerda, 14:00 | Szinay Balázs   Előzmény

Azt hittem, valami komolyabbról lesz szó.:)

A Védák szerint ilyen a kor természete (ahogy a cikkben is szerepel).
A lényege nem az újbóli felemelkedés keresése. Az majd jön magától, ha az egész összeomlott.
A lényeg azon keveseknek az elhívása még, aki a hívó szót meghallják.
Az ő számukra a megújulásba való átmenet nem lesz olyan szenvedéssel teli, mint a többieknek.

Még nem olvastam el az írást, csak a katasztrófa dolgára
2010. december 15. szerda, 8:38 | Nocsak nocsak

Még nem olvastam el az írást, csak a katasztrófa dolgára szeretnék reagálni egy-két szóban.
Mi a baj a katasztrófával. Legalább mehetünk innen a fenébe. Meg akarjuk úszni? Hogyan? Egy kozmikus katasztrófát? :DDDD
Tényleg a nevetés fog el, ha rágondolok, hogy emberek azon agyalnak, hogy miképpen úszhatnának meg ilyen volumenű történést, vagy változást.

Nem lehet megúszni. Én is félek a haláltól, de közben tudom, hogy tehetetlen vagyok, fölösleges a maradék életemet azzal töltenem, hogy miként építsek magamnak atom biztos bunkert, hogy valahogyan megúszhassam a megúszhatatlant.

Inkább oda megyek, ahol a leggyorsabb és legbiztosabb hogy elhagyhatom ezt a földi létet.

Ámbár igen érdekes és fontos számomra legalább is, hogy a Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy a végidőkben lesz olyan, hogy: keresed a halált, de az elfut előled... Ez bitang dolog. Az utolsó menekülési út is bezáródik előttünk.
Na nem tudom, hogy mi lesz, hogyan lesz, de amit ezek a szent könyvek írnak gyakran igazzá válik.

Majd elolvasom a cikket is persze, csak most túl hosszú....

A végítéletről
2010. december 15. szerda, 14:53 | sankara

Az alábbi szöveg a médium szerint Jézus közlése a közelgő világkatasztrófáról. Én nem kívánom kommentálni, de a témához kapcsolódva érdemesnek tartom, hogy elolvassátok.

„Kiemelten fontosnak tartom, hogy az emberek a várható és mindenképpen bekövetkező végítéletről tudomást szerezzenek. S ennek valódi tartalmát és értelmét felfogják és elfogadják, mert ez az a tudás, amire ma minden embernek fel kell készülnie. Amit ma az Embernek meg kell értenie, az az, hogy a végítélet elkerülhetetlen. Ám mégsem szabad, hogy ezt úgy lássák az emberek, hogy valamiféle rettegés uralkodjon el a lelkükön.
Az általam kétezer éve megígért változások ideje elközelgett. Amiről én ittjártamkor beszéltem, az az a szétválasztás és megítéltetés, aminek azért kell megtörténnie, hogy a már éretteknek, szellemben magasabb fokra érkezett emberszellemeknek, akik a szeretetben és a bölcsességben egy jelentős fokozatot elértek, ne kelljen tovább együtt szenvedniük azokkal, akik a következő földi periódusra, mely már egy tökéletesebb anyagi világ lesz, még éretlenek. Amiről nektek a jóslatok beszéltek, arra vonatkoznak, hogy az én ezeréves uralkodásom ideje érkezik majd el akkor, amikor a végítélet alapján szétválasztódnak a szellemek. A földi paradicsom ideje lesz ez, s nektek meg kell tudnotok, ebbe a paradicsomba nem minden egyes szellem mehet be, csak azok, akik emberi szinten az általunk meghatározott haladási irány szempontjából már eléggé előre jutottak ahhoz, hogy nem lesznek akadályozóivá és szenvedtetőivé a náluk még jobbaknak.
Mert a földi paradicsom egy olyan új típusú emberiség lakhelye és élettere lesz, ahol már nem lesz szükség a szellemek anyagban való továbbfejlődéséhez azokra a végletes ellentétekre és összeütközésekre embercsoportok és emberek között, ami Földetek eddigi történelmét jellemezte. A jobb fokozaton álló emberszellemek tanulási és önmegvalósítási küzdelméhez kedvezőbb feltételek állnak majd rendelkezésre.
Fontos megértenetek, hogy személy szerint mindenki sokat tehet azért, hogy még most, az utolsó időkben feljebb emelkedjen. Mert az isteni kegyelem olyan bőséggel árad ma a földre, hogy lehetővé teszi, hogy a lemaradottak is nagy lépéseket tegyenek meg szellemi fejlődésükben. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy ismervén az elkövetkezendőket, hogyan dönt további életéről, a harcot saját hibáival, sötét késztetéseivel szemben felveszi-e. S azt kell megértenetek: voltaképpen nem is mi leszünk azok, akik meg fogjuk ítélni az embereket. Ti magatok lesztek azok, akik magatokat életetekkel, cselekedeteitekkel, szeretetben való előrehaladottságotok mértékével arányosan megítélitek és minősítitek. Mert az égi törvények nem ismeretlenek a Földön. Ezeket ma már minden embernek éreznie kell lelke mélyén akkor, amikor megszólal lelkiismerete. A szellemvilágból való megszületésekor minden egyes ember tudással érkezik földi testbe, mely lehetőséget biztosít számára, hogy fejlettségéhez mérten egyre tökéletesebben élhessen itt embertestben. Ám az égi törvények ismeretét nemcsak a szellemvilágból hozza magával minden ember. Ez az a tudás, amit prófétáinkon, tanítóinkon és követeinken keresztül évezredek során keresztül a földi valóságba eljuttattunk, s amit minden egyes vallási irányzat köré csoportosuló emberszellemek a maguk fejlettségéhez mérten minden korokban átvehettek.
A legutolsó nagyszabású kinyilatkoztatások, mint például a Korán vagy a Mormon könyve ugyanúgy tartalmazzák a végítéletre vonatkozó figyelmeztetéseket, mint ahogy a Bibliában szerepel. Nektek nincs más dolgotok, minthogy végre átvegyétek és a magatok hasznára fordítsátok ezeket a tanításokat és üzeneteket.
Senkinek nem kell félnie és rettegnie! Még attól sem, hogy az elkövetkezendő események milyen borzalmakat hozhatnak majd az emberiség egy részének. Aki tisztában van azzal, hogy a földi létezés nem a valódi létezés helye, az nem félhet attól, hogy teste elpusztul, mert jól tudja, lelke-szelleme éppen a test halála után szabadul meg, s jut oda, ahol az élet számára sokkal jobb. Aki pedig testét félti a haláltól, holott tudja, a Földön örökké senki nem élhet, s azért nem hajlandó elfogadni, hogy a végítéletnek mindenképpen meg kell történnie, az még nagyon az anyag embere, azaz képtelen felfogni, hogy nem a teste a legfontosabb, hanem az, ami benne örök és elpusztíthatatlan: a szelleme. Aki görcsösen csak a test, az anyag valóságához ragaszkodik, s az isteni hívásból anyagba rögzültsége miatt nem vesz észre továbbra sem semmit, annak szelleme abba az anyagba zárul be egy időre, mely számára egyedüli valóságként az életet jelentette. Az ilyen ember annyira távol létezik az isteni szellemiségtől, hogy ebben a periódusban, melyet hamarosan a végítélet zár le, már nem lesz képes arra, hogy előbbre léphessen. Sajnos Földeteken nem kevesen élnek ilyen emberszellemek. Isten azonban számukra is biztosítani fog olyan helyet és lehetőséget, ahol ismétlőkként alacsonyabb emberfokon tovább fejlődhetnek, mint szellemek. Ők azok, akik – bár félniük éppen nekik kellene – a végítélettől egy kicsit sem rettegnek, mert homályos látásuk miatt nem is képesek felmérni azt, mit veszítenek el azáltal, hogy szavunkat nem értik meg, s hangunkat hallván bedugják füleiket.
Ezzel kapcsolatban még az elkövetkezendő időket is tisztábban kell látnotok, vagyis azt, hogy az emberiség jelenlegi kultúrájának pusztulása éppen hogy a legfenségesebb jövőt alapozza meg. Nektek már a mában arra kell törekednetek, hogy magatokból létrehozzátok, előkészítsétek azt az új emberminőséget, melynek a végítélet után a földön meg kell jelennie. Vagyis az utolsó időkben munkálkodó, Istenhez kapcsolódó szellemeknek két dolgot kell egyszerre véghezvinniük. Egyrészt hirdetniük kell, hogy az idő közel, helyes fogalmakat kell nyújtaniuk arról a többi embernek, hogy végítélet alatt mit is értsenek, s emellett arra kell törekedniük, hogy magukból megszüljék az Újat, az Új Gyermeket, azt az embert, aki – mint típus – a földi paradicsomba már bemehet. Vagyis a kollektív megtisztulás az, aminek be kell következnie.
Gondoljatok bele, véletlen-e, hogy arról a pusztulásról, aminek a végítéletet kell megelőznie, a divatos tanok említést sem tesznek? Ez szintén arra utaló jel, hogy kiszolgálni akarják az emberiség kellemességre és kényelmességre törekvő vágyait, s így elfedik előletek a valódi lényeget, hogy a jövőért meg kell küzdeni, a jövőt a múlt elhagyásának szenvedésteljes folyamata szüli meg. Becsap benneteket mindaz az eszme, ami erre felkészíteni nem hajlandó az egyes embert, s az egész emberiséget. A Biblia ebben a vonatkozásban is eligazíthat benneteket. Hitelesen őrzi az én szavaimat, melyekkel megjövendöltem a végítéletet, s mindazt, aminek el kell jönnie.”

Szia...
2010. december 15. szerda, 15:19 | Szinay Balázs   Előzmény

Szia!

Köszi!:)

Honnan van ez? És milyen médium közlése?

A Mester tanításai
2010. december 15. szerda, 16:10 | sankara   Előzmény

Szia!

A skizofrénia okaira és gyökeres orvoslására kerestem választ úgy 4 évvel ezelőtt, amikor is egy ismerősömnél kinyílt előttem egy könyv és ott volt, amit tudni akartam. A választ azóta más, általam hitelesnek tartott források és a tapasztalataim is megerősítették bennem. (A beteg rövidesen teljesen tünetmentessé vált). Magamhoz vettem a könyvet, melynek elolvasása komoly kihívást jelentett és ebben találkoztam a végítéletről szóló résszel is. Bepötyögtem a gépbe, de sajnos nem jegyeztem meg a könyv szerzőjének nevét, a címe emlékezetem szerint: A Mester tanításai.

Ademon képe
Hááát annyi ilyen médium van már aki ezzel azzal beszélt már.
2010. december 15. szerda, 17:11 | Ademon   Előzmény

Hááát annyi ilyen médium van már aki ezzel azzal beszélt már. Én nem érzem őket annyira hitelesnek...
Szerintem világvége se lesz :)

Ahhoz még médiumnak sem kell lenni, hogy tudjuk...
2010. december 15. szerda, 17:23 | Szinay Balázs   Előzmény

Ahhoz még médiumnak sem kell lenni, hogy tudjuk, hogy ami megszületett, az meg is hal.:)

De lesz új élet, ez inkább változás szerintem. A perm és kréta
2010. december 15. szerda, 17:32 | KatiPotter   Előzmény

De lesz új élet, ez inkább változás szerintem. A perm és kréta korok végi kihalás során sem ért véget az Élet a Földön. Másrészt a lelkünk tovább él. :) De azért fontos tanulság: összhangban kell élnünk az élővilággal, a többi élelőnnyel. Nem sajátíthatjuk ki ennyire a Földünket... Mert most legfőképp emiatt van az egész. Ami most történik, azt a tudósok a perm végi kihaláshoz hasonlítják, olyan mértékű. És nagyon gyors. Csak ezt most az ember környezetátalakító tevékenysége csinálja. Ebből szerintünk érdemes tanulunk. Az Avatar című filmet nem véletlenül csinálták, és nem véletlenül aratott akkora sikert. :)

Persze, senki se mondta...
2010. december 15. szerda, 18:09 | Szinay Balázs   Előzmény

Persze, senki se mondta, hogy nincs élet az élet után, vagy, hogy nincs folytatás, csak azt, hogy a jelenlegi élet mindig véges.:)

Szerintem illik ehhez a témához ez a dal (Vigyázz a
2010. december 17. péntek, 17:52 | KatiPotter   Előzmény

Szerintem illik ehhez a témához ez a dal (Vigyázz a madárra):
http://www.youtube.com/watch?v=y0KTA-L2bcs

Köszi a dalt!:)
2010. december 17. péntek, 18:01 | Szinay Balázs   Előzmény

Köszi a dalt!:)

Ademon képe
Nem biztos, hogy egyszerre. De miért akar a legtöbb spiritiszta
2010. december 15. szerda, 17:47 | Ademon   Előzmény

Nem biztos, hogy egyszerre. De miért akar a legtöbb spiritiszta világvégét? Milyen negatív hozzáállás már? :D

Nem akar. Szükségszerűség, világtörvény.
2010. december 15. szerda, 18:15 | Szinay Balázs   Előzmény

Nem akar. Szükségszerűség, világtörvény.

Ademon képe
Nem hiszek ezekben a világtörvényekben. Mi indokolná?
2010. december 15. szerda, 18:33 | Ademon   Előzmény

Nem hiszek ezekben a világtörvényekben. Mi indokolná?

Az szerintem sem törvényszerű, hogy nem bírunk összhangban élni
2010. december 15. szerda, 18:37 | KatiPotter   Előzmény

Az szerintem sem törvényszerű, hogy nem bírunk összhangban élni az élővilággal, és hogy elrontjuk emiatt földi életünket sok téren. De ebből tanulnunk kell, mindig van esély a fejlődésre, a jobbra. De lehet, hogy hosszú idő kell persze.... De az idő talán nem is lényeg annyira. :)

KatiPotter!
2010. december 15. szerda, 19:14 | Szinay Balázs   Előzmény

"Az szerintem sem törvényszerű, hogy nem bírunk összhangban élni az élővilággal, és hogy elrontjuk emiatt földi életünket sok téren."

Akkor próbáld meg felgöngyölíteni a történelem fonalát és megfigyelni az abban fellelhető tendenciát. Vesd ezt össze a periodicitásról szóló tanításokkal!:)

"De az idő talán nem is lényeg annyira. :)" - mondjuk ezt néhány évtizeddel a föld teljes összeomlása előtt.:))
Kicsit utána kell nézni annak, hogy a föld milyen állapotban van.
Érdemes átnézni a Fenntartható Fejlődéssel kapcsolatos szervezetek konferenciáinak anyagát, a helyzetelemzéseket stb.

Sok ilyet olvastam, ezért is közelítem meg így. Környezettan
2010. december 15. szerda, 19:20 | KatiPotter   Előzmény

Sok ilyet olvastam, ezért is közelítem meg így. Környezettan szakos vagyok, szóval szakmám környezetvédelmi jellegű lesz. :) Ilyen módon megközelítve szerintem logikus, ami történik. De kapcsolom a lélekkel: hiszem, hogy hosszú távon van remény. A Föld képes megújulni, de az a lakókon is múlik nagyrészt, milyenné teszik az itteni életet. Úgy vagyok vele, hogy soha nem szabad feladni. Mindig érdemes hozzátenni, amit tudunk.

Csak ezt nem kizárólagosan az ember irányítja.:)
2010. december 15. szerda, 20:21 | Szinay Balázs   Előzmény

Jólesik azt gondolni, hogy az embernek mindenre van befolyása, mégsem ő az evolúció csúcsa.:)

Szerintem sem mindent mi irányítunk. De most azért sok minden az
2010. december 15. szerda, 22:29 | KatiPotter   Előzmény

Szerintem sem mindent mi irányítunk. De most azért sok minden az emberi tevékenység hatása összesítve. Nem gondolom az embert az evolúció csúcsának. Az evolúció, a testek változása folyamatos. Nekünk az agytérfogatunk nagy, sokféle tevékenységet tesz lehetővé (így nagyobb hatású hülyeségeket is tudunk csinálni persze :D). De nem gondolom, hogy ettől értékesebbek lennénk, vagy több jogunk lenne dolgokhoz, mint a többi élőlénynek. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk 100 millió év múlva hogyan fog festeni az élővilág. Biztos kicsit máshogy fog kinézni az az élőlény, ami majd az emberből evolválódik. :) De ez szerintem nem olyan lényeges abból a szempontból, hogy a lélek tovább él. A test átmeneti lakhelye, egyfajta kifejezőeszköze szerintem, bár persze attól az is fontos. Csak a test elmúlása nem a halál, ahogy összességében a testek folyamatos evolválódása sem halál. Én így fogom fel valahogy. :)

Ha figyelsz és jelen vagy, megtudod!;)
2010. december 15. szerda, 19:16 | Szinay Balázs   Előzmény

Ademon! Ha figyelsz és jelen vagy, megtudod!;)

Ademon képe
Általában ha sikerül teljesen jelen lennem az jön le, hogy a
2010. december 15. szerda, 19:42 | Ademon   Előzmény

Általában ha sikerül teljesen jelen lennem az jön le, hogy a dolgok túl vannak reagálva :) A világvége is :)

Túlreagálás: szerintem a kérdések azért vannak, hogy
2010. december 15. szerda, 19:48 | KatiPotter   Előzmény

Túlreagálás: szerintem a kérdések azért vannak, hogy foglalkozzunk velük. Van, akinek szükséges mélyrehatóan beleásni magát valamibe. Ez nem túlreagálás feltétlen. :) Csak annak az, akit valamiért nem fog meg annyira a kérdés.

A jelenlétben felvetődő túlreagálás abszolút jogos...
2010. december 15. szerda, 20:33 | Szinay Balázs   Előzmény

A jelenlétben felvetődő túlreagálás abszolút jogos, azonban az cseppet sem túlreagálás, hogy ami haldoklik, arról azt mondjuk, hogy előbb utóbb meghal. Sőt, az sem túlreagálás, ha azt mondjuk, hogy ami megszületett, meg is hal. Ezek egyszerű tények.

Feliratkozás Hírlevélre