szeti87 blogja | Önmegvalósítás.hu

Az jutott eszembe, mennyi minden függ a hozzáállásunktól. Ha egy képesség, vagy tudás megszerzéséhez úgy állunk hozzá, hogy az egy hosszadalmas, lassú, nehézkes folyamat lesz, akkor az úgy is lesz számunkra. És még: mennyire fontos a gyakorlatban használni megszerzett (spirituális) tudásunkat. Nem csak tanulni, tanulni, hanem megélni a mindennapokban.

Köszönöm a visszajelzéseket, sokat tanultam belőlük, azt hiszem, megvilágosítottak számomra néhány fontos aspektust. Világképem egységes rendszer, minden információt megvizsgálok természettudományos, energetikai, tanításbeli és saját tapasztalati szempontból, és ha beilleszthető a rendszerembe, elfogadom. Meggyőződésem, hogy kivetített gondolatainkkal, elektromágneses egységekkel mi magunk formáljuk saját valóságrendszerünket, és ez fonódik össze más valóságrendszerekkel. De ha valaki ezt úgy mondja el, hogy mindenki isten álma, tudom, miről beszél.

"Sokféle felfoghatatlan módon összefüggünk egymással. Elemekből, kémiai anyagokból, atomokból állunk, mégis néven szólítjuk egymást. Belső anyagunk köré szervezzük a külső anyagot, amely hússá és csonttá szilárdul. Önvalónk, identitásunk, személyiségünk olyan forrásból származik, amelyről semmit sem tudunk... intuiciókban, a megvilágosodott pillanatokban...a világmindenség szól hozzánk személyesen mindannyiunkhoz. Megszólítanak téged is, engem is.Tanuld meg meghallani a neked szóló üzeneteket, ne torzítsd el, amit hallasz,és ne is próbáld a régi ábécé nyelvére lefordítani. (Jane Roberts, Seth)

" Az "igazságra" nem úgy találhatunk rá, hogy egyik tanítótól a másik tanítóig, egyik egyháztól a másikig, egyik tudománytól a másikig vándorolunk, hanem úgy, ha önmagunkba tekintünk. A tudat rejtett tudása, " a világmindenség titka" tehát nem ezoterikus igazság, amelyeket el kell rejteni az emberek elől.Ez a tudás éppoly természetes az ember számára, mint a levegő, és éppoly hozzáférhető, ha őszintén keressük a belső forrás vidékén." (Jane Roberts, Seth)
Kiegészítő info forrás kalibrációs szintje:470

Vagyok, aki vagyok. Mint Isten önmeghatározása számomra ezt jelenti: Én vagyok a nagy létező, minden létező, a teremtő, tehát önerőmből képes vagyok bámiben- az egész mindenségben abban megnyilvánulni, amiben szándékomban áll.

Spirituális utak a boldogsághoz
1. Intuíció
2. Belső vezetőnk
3. Ima
4. Áldás
5. Hála
6. Invokáció

1. „Az intuíció: sugallat, megérzés. Általában váratlanul jön, de mindig a kellő pillanatban. Lehet egy probléma megoldása, a válasz megtalálása egy nehéz kérdésre.
Minden emberben adott. Mint minden más képességet, az intuíciót is fejleszteni, ápolni kell. "(K: Tepperwein)

A gondolatok teremtő ereje

Amilyen a gondolkodásunk, életünk olyanná válik. Pozitív gondolatok, hitek és elvárások pozitív eseményeket, körülményeket és embereket vonzanak életünkbe, a negatívok pedig negatívokat. Ez a vonzás törvénye.
Mindig az valósul meg számunkra, „amire a legtöbbet gondolunk, amiben a legerősebben hiszünk, amit lényünk legmélyén várunk el és/vagy a legélénkebben képzelünk el.” (Shakti Gawain)

Önismeret és boldogság

Ezeket most ollózások után írtam:
Önmagunk ismerete és a reális önértékelés segít abban, hogy tartalmas, boldog életet teremtsünk magunknak. Fogadjuk el és szeressük magunkat olyannak, amilyenek a jelen pillanatban vagyunk, de legyünk tisztában azzal, mely területeken szeretnénk változni, fejlődni.

Louise L. Hay hasonlította elménket és benne gondolatainkat egy kert megműveléséhez. Először eltávolítjuk a köveket és a gazokat, aztán felássuk és termékennyé tesszük a talajt, utána vetünk, ültetünk. Szellemi szinten ez annak felel meg, hogy felismerjük, eltávolítjuk negatív gondolatainkat, önkorlátozó hiedelmeinket, aztán „mélyebbre ásunk”, megvizsgáljuk a tudatalatti szintet, igaz önvalónkat, majd pozitív gondolatokat, elképzeléseket, hiteket „ültetünk” tudatos és tudatalatti elménkbe. Ez utóbbi megfogalmazásánál álljunk meg egy kicsit!

A tanulmány, amit meg akarok írni és megosztani, a "Légy boldog " címet viseli. Főbb fejezetei:
1. Mi a boldogság? (Lelkiállapot vagy siker feletti öröm?)
2. Önismeret, mint kulcs aboldogsághoz
3. Tűzz ki célokat! (segítenek irányt szabni, motivációt adni)
4. Érzelmi és mentális tisztítás (megbocsátás, a negatív hiedelmek törlése, stb)
5. Egészség (fizikai, mentális)
6. Lelki gyakorlatok (légzés, relaxáció, meditáció)
7. Spirituális utak a boldogsághoz (elfogadás, ima, hála, invokáció)

Mi a boldogság? Mi kell a boldogsághoz? Hozzászólásokat és véleményeket várok. A boldogság az ugyebár egy lelkiállapot, mindenki hasonlóan érzi, de mindenki számára mást jelent.Összefügg olyan dolgokkal, mint testi-lelki egészség, pozitív célok, szeretetteli kapcsolatok, sikerként megélt események, önmegvalósítás, optimizmus.....Vagy mégsem?

Könyvismertető szinte szó szerint idézve: "Jane Roberts "Seth megszólal" című könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó könyve volt az Édesvíz kiadványai közül. ...komoly vitákat váltott ki mindenütt, ahol megjelent. A benne foglaltak nehezen cáfolható bizonyítékát adtak a halál utánni életnek, de nemcsak bizonyítékot:egész összefüggő világképet kínáltak, amely a vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszert rajzolt elénk, ráadásul meglepően sok derűvel, vigasszal, szeretettel.

Tartalom átvétel