Nocsak nocsak blogja | Önmegvalósítás.hu

Sokféle érzelem tör az emberre akár pillanatról pillanatra. Többnyire múló, szertefoszló füst lágyságú örvénylések.
Némelyek azonban dominánsan megmaradnak az ember érzelemvilágában.

Mihez kötődnek az érzelmek? Mi táplálja? Mi jogosítja fel, hogy előjöjjön az emberben, és rögzüljön hozzá?
A kivetítések aszimmetrikus tükörképei az ember saját belső világának.

Pl a féltékenység érzése és a partner ezzel történő zaklatása, belső bizonytalanságra, önértékelési zavarokra, birtokféltésre utalnak.

letút-kicsi.jpg

Kérhet e bocsánatot felnőtt, egy gyerektől?
Valójában nagyobb-e a felnőtt, Ha a lélek kortalan, pusztán a test fizikai világában lehet úgymond nagyobb.

A nagyobb tehát a kicsi szolgája. látszólag irányít, azonban sokkal inkább kiszolgálja a kicsi érdekeit, és szükségleteit.

A szeretet-rend rendszerében, annak van elsőbbsége és szélesebb körű jogrendszere, aki hamarabb érkezik az adott rendszerbe.
Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy aki hamarabb született a családba, annak előjogai vannak azzal szemben aki később született.

Nagy kérdés, hogy mi az igazság?

Amikor azt mondja Jézus, hogy az igazság felszabadít, akkor mire gondol, miféle igazságról beszél? És miféle szabadságról?

Én vagyok az, aki nem jó,
Fellegajtó-nyitogató - jaj!
Nyitogatom a felleget,
Sírok alatta eleget - jaj!

Ifjúságom így telik el
Ezér' a szívem hasad el - jaj!
Ifjúságom gyöngykoszorú,
Ki elveszti, be szomorú - jaj!

Szabad vónék, nem búsulnék,
Vigasságnak helyet adnék - jaj!
Szép hazámnak rabja vagyok,
Idegenbe' búslakodok - jaj!

Ha még egyszer megláthatnám
Apám házát, kopogtatnám - jaj!
Nem lesz többé soha ilyen,
Belészakad árva szívem - jaj!

Sokszor olvasok mindenféle meditációkról, de sehol nincs leírva, vagy legalább is nem találtam, hogy milyenféle technikák útján jut valaki meditatív állapotban a céljához.

Többször olvastam már, hogy le kell menni a belső bölcsességhez, vagy a belső mesterhez, és majd az elvezetgeti az embert.

Erről is szeretnék némi információt kapni, hogy mi, vagy ki ez a belső bölcsesség, és miként lehet kapcsolatba kerülni, illetve hogy ezáltal miként lehet mások ilyen belső dolgaival kapcsolatba kerülni?

Tegnap
Ismét igen tanulságos állításokon sikerült részt-vennem.

A fő probléma-kör, dominánsan a párkapcsolati problémák körül forog, amelyben valakit üldöz a párja a szerelmével, de legalább is a ragaszkodásával, míg más esetben tejes iszonnyal gondol egyedül élő hölgy arra, hogy partnerkapcsolata legyen, miközben érzelmi világát a fia felé fordítja, emiatt a fiú az anyjával való szolidaritás vállalása okán szintén nem tud tartós kapcsolatban maradni.

Mit is írhatnék én itt e sok bölcsesség között?

Még nem tudom, csak gondoltam jelzem a jelenlétem ezzel a pár sorral, látva, hogy itt aztán minden van ami a csövön kifér.
Angyal és ördög, mindenféle fajta.
Elengedés megragadás, egy szakajtónyi technika, mindenféle búbánatra, kisebb és nagyobb bajra.
Az ember csak kapkodja a fejét, melyik is lenne mire is jó, és tényleg jó-e bármi is bármire is?

Na még gondolkodnom kell ezeken.

Tartalom átvétel