Mit adhat Neked az EMF energetikai kezelés? | Önmegvalósítás.hu

Mit adhat Neked az EMF energetikai kezelés?

worldwideUCL270_112x112.jpg

Az EMF /ElectroMagnetic Field =Elektromágneses mező/ energetikai kezelés,kiegyenlítő technika
„Kész vagy a változásra? Teremtsd hát meg magadnak a legemelkedettebb életet!”

Ebben segít neked az EMF (ElectroMagnetic Field Balancing Technique® = az elektro mágneses mező kiegyenlítő technikája ) energetikai kezelés.
Napjaink új energiája a kezelések által, a minket körül ölelő mágneses mezőhöz (UCL = Universal Calibration Lattice® ) és az egyedi rezgésmintáinkhoz szól. Maximális töltésre kalibrálja, rezegteti azokat.

”Mit adhat Neked az EMF energetikai kezelés?”

- Az EMF energetikai kezelés Kryon tanításai révén vált ismertté a világon (már több , mint 70 országban dolgoznak EMF kezelők).
- Napjaink új energiájáról van szó, mely a teremtő forrásból jön.
- Lézer pontosságú, tisztaságú energia. Szóródás nélkül érkezik a pacienshez ugyanabban a minőségben, ahogy a teremtő forrásból elindult.
- Az EMF kezelések a minket körül ölelő mágneses mezőhöz /UCL/ és az egyéni rezgés mintáinkhoz szólnak. Ezekben a maximális feltöltést , kiegyenlítést és maximális rezgés szintet hozzák létre.
- Ennek egyenes következménye, hogy biológiai testünk erre válaszolva, hozzá rezeg a már megerősített mágneses mezőnkhöz és egyéni rezgés mintáinkhoz.
- Harmónia alakul ki!
- Ebben a harmóniában megteremtődött a lehetőségünk arra, hogy a legteljesebb életünket élhessük minden szempontból!

EZ NAPJAINK LEGNAGYOBB AJÁNDÉKA!

- A kezelések, az energetikai alapok megteremtésétől a mesterré gyakorlásig vezetnek a mindennapi életben. A lehető legemelkedettebb életet teremtve meg számunkra.
Az EMF kezelés egy tudatos személyiségfejlesztés!

- Gyengéd, elegáns és elmélyült módja a szeretet energiájának a közvetítésére. Ez a kezelés egy olyan stabil, erős és mindenki számára személyre szabott, egyéni, legmegfelelőbb energiahátteret teremt meg, mely élet utadon , evolúciós fejlődésedben a legbiztosabb támaszt jelenti.
-Az EMF kezelési technika Kryon tanításai ,Lee Carroll közvetítésével, és Peggy Phoenix Dubro a tanár által lett ismert , és alkalmazott a világ ma már több, mint 70 országában. Csodálatos hatásai révén robbanásszerűen terjed!
-Az EMF kezelések egymásra épülnek. A kezelések célja, hogy a minket körülölelő mágneses teret kiegyenlítse, maximálisra kalibrálja, erősítse. Egyéni, egyedi energia mintáinkat a maximálisra felrezegtesse, és ez által életfeladataink felismerésére és legteljesebb megvalósítására tegyen minket képessé . Az egyéni rezgésünk emelésével egyidőben gyógyítjuk Földünket /Gaiát/ is , és emeljük rezgését.
-A szívet és az elmét összehangoljuk , hogy képesek legyünk érezni az elménkkel és tudjunk gondolkodni a szívünkkel.
- Meg tudjunk felelni mindennapi életünk hatalmas kihívásainak.
- Képes kioldani a múlt visszahúzó puttonyként, horgonyként működő szükségtelen energetikai lenyomatait, karmikus feladatainkat.
- Képes feltárni a szunnyadó, rejtett képességeket, bölcsességet.
- Egyensúlyt teremt bennünk, és ez által a mindennapjainkban is.
- A mai világ a sok elektromos berendezésével áthangolja a mágneses hálónkat, erőterünket. Az EMF kezelésekkel helyreállítjuk az egyensúlyt.
- Érzékelni fogjuk minden tevékenységünkben, hogy teljesebbek, erősebbek, stabilabbak vagyunk.
- Kiegyensúlyozottá válunk, céltudatosan élünk és haladunk élet utunkon.
- Nyugodtak és egészségesek leszünk. Stressz mentes élet! Így megteremtettük a feltételeket ahhoz, hogy életünket a lehető legteljesebben élhessük.
- Az EMF kezelés egy tudatos személyiségfejlesztés! Szervezetünket a legmegfelelőbbre hangolja. Mivel egyensúlyt teremt, ezért "mellékhatásként" gyógyulások jöhetnek létre, és a megteremtett harmóniában nincs helye a stressznek, nyugtalanságnak, betegségeknek.

"Arany fényenergiával való spirális energetikai tisztítás, feltöltés"

-A spirális energetikai feltöltés fontos gyakorlata az EMF kiegyenlitő technika rendszerének. Ezzel készítjük elő az energia-testet arra a nagyobb töltés befogadására, amelyre jelenleg lehetőségünk van.

1. -arany csontváz-rendszer ;
2. -arany agy;
3. -belső elválasztású mirigyek;
4. -a lábfej körüli energia
5. -életerő (vitális) központ;
6. -kreatív (szexuális) központ;
7. -napfonat központ;
8. -szív központ és magas szív központ;
9. -torok központ;
10. -harmadik szem;
11. -korona központ;
12. -belégzés- benntartás- kilégzés.

„Megismerkedünk az EMF kezelések I-IV. fázisaival.”
Mit adnak nekünk a mindennapjainkban az I-IV fázis kezelések?

-Megismerjük az energia anatómia rendszerünk / UCL / felépítését.

- Az építkezésünkben, önkiteljesedésünk folyamatában a házunk alapjait rakjuk le. A Föld /Gaia/ energiáihoz való erős, stabil kötés kialakítása.

- Nyugodt, kiegyensúlyozott élet.

- A szív és az elme működésének az egyensúlyát hozzuk létre. / I. fázis kezelés/

- Az önirányítást és öntámogatást erősítjük.
Letesszük, kioldjuk a múlt szükségtelen, visszahúzó terheit .Karmikus oldások. Feltárjuk a még rejtett képességeket, bölcsességet. /II. fázis kezelés/

- Egyensúlyt teremtünk a mindennapi életünkben /az adok-kapok, férfi-női, akarati-érzelmi oldalakon/.
Az életesszenciánkat , magenergiánkat erősítjük . /III. fázis kezelés/

- Az első IV fázis energetikai beteljesítése.
Elvetjük az előttünk álló, jövőbéli, elvégzendő feladataink fénymagjait az energia anatómia rendszerünkbe / IV. fázis kezelés /

- Ezzel leraktuk házunk stabil és erős alapjait ahhoz, hogy felépíthessük rá a felhőkarcolónkat!

Miben mások ezek a kezelések, mint az eddig ismert és használt kezelések?

- Kryon , a Föld /Gaia/ mágneses mezejét áthangolta. Ezáltal a Föld képessé vált az EMF kezeléseknél használt új energia befogadására. Ablak tárult fel lehetőségeink kiteljesítésére.

- Ez az energia, és ezáltal az EMF kezelések lehetővé teszik számunkra, hogy teremtsünk. Teremtsük meg magunkat, önvalónkat a lehető legkiteljesedettebb formában.

-A kezelő folyamatosan adja át az új tudást a paciensének. A szándékok kinyilvánításával , a kliens felsőbbrendű énje, vagy belső bölcsessége oda- és arra irányítja az energiát, ahová és amire a pillanatnyi szükségletei és evolúciós szintje szerint szüksége van.

- Egy áthuzalozást végzünk a páciens energia anatómia rendszerében, és energia magokat ültetünk el , /mint egy számítógépes program / , a megoldandó feladatok tekintetében.

- Egyre magasabb rezgést, és erősebb szinteket hozunk létre magunkban kezelésről kezelésre , ezáltal segítjük Földünket /Gaiát /is gyógyulni , és magasabb rezgés szintre emelkedni.

Miben fog megváltozni az életünk a kezelések hatására?

- Az energia - és biológiai anatómia rendszerünk megerősödve, összerezeg egymással, és harmónia alakul ki bennünk.

- A harmóniában nincsen helye semmilyen negatívnak , alacsonyabb rezgésnek! Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmónikus, stabil életvitelre leszünk képesek.

Miért van mindenkinek szüksége az EMF kezelésekre?

-Akkor tudjuk megélni a legteljesebb életünket, ha a bennünk lévő egyéni-, csak ránk jellemző potenciálokat , multidimenzionális énünket maximálisan kiteljesítjük.

-Erre képesít minket az EMF kezelés.

Miért nevezzük napjaink legújabb ajándékának az EMF kezeléseket?

- Eddig nem adatott meg az emberiség számára , hogy a legteljesebb önvalójában élhessen itt a Földön fizikai létben, de isteni mivoltjában.

-Ezt az önkiteljesedést teszi lehetővé most az emberiség számára ez az új energia, melyet az EMF kezelésekkel kaphatunk meg.

Nyugodtság, béke kiegyensúlyozottság!
,Cs' elmondása szerint,
"Mindig nagyon zavart ,ha olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon leizzadtam. Felvehettem bármilyen ruhát, az izzadtság foltok mindig feltűnően látszottak , és ez nagyon zavart engem. Az EMF kezelések hatására olyan nyugodt lettem, hogy felfogtam a külvilág eseményeit, de nyugodtan vettem róluk tudomást. Szinte magam sem akartam elhinni, de a bennem kialakult nyugodtság eredményeképpen teljesen megszűntek az engem nagyon irritáló izzadásos problémáim. Az életem minden területére kihat ez a belső nyugalom. Megfontoltan, kiegyensúlyozottan vagyok képes élni az életemet. NAGY AJÁNDÉK EZ NEKEM! Köszönöm Kati! "

„Megismerkedünk az EMF kezelések V-VIII fázisaival.”

Az I-IV fázisokban lerakott házunk erős alapjaira felépítjük a felhőkarcolónkat!

-Az I-IV fázisokban lerakott stabil alapokra, fel tudjuk építeni a végtelen magasságokba törő építményünket, a legkiteljesedettebb önvalónkat.

-Az V-VIII fázisokban mesterré képzés folyik.

Mit jelent az, hogy kiteljesítjük magunkat a kezelések által?

- Multidimenzionális szintekre érkezünk , és ezeknek a szinteknek a teljes megélésére tesz minket képessé az EMF kezelés.

Mit jelent az, hogy „Úgy kicsiben, mint nagyban”?

- A DNS szinten kódolt isteni mivoltunk univerzális nagysága, az EMF kezelések által kiteljesedik. A makrokozmosz potenciálja, mikrokozmoszként létezik bennünk, amit ennek az új energiának köszönhetően multidimenzionális, univerzális , egyetemes szinten élhetünk meg, kiteljesítve önvalónkat a legemelkedettebb szintekre.

Ki az a holografikus ember?

-A hologram egy kivetített kép, melyet ha darabokra vágunk, és egy darabkáját lézer sugárral világítunk meg, kiteljesedik az egy kis darabkából a teljes hologram kép.

-Ez történik velünk is emberekkel az EMF kezeléseknél. Az EMF energia, mely lézer pontosságú, tisztaságú és szóródás mentesen irányul ránk a végtelen szeretet aspektusában a kezelések alatt, kiteljesíti belőlünk, mint az Univerzum piciny darabkájából a teljes Univerzum potenciálját. Ezért vagyunk mi holografikus emberek!

Miért leszünk mindannyian mesterek a kezelések végére?

-A kezelések végére a maximális rezgésszintünket, potenciálunkat, kiteljesedésünket érjük el, ami a pillanatnyi fejlettségi szintünknek megfelelően , maximálisan elérhető.

-Mindannyian kiteljesítjük a legteljesebb önvalónkat, ezáltal mind mesterekké válunk.

- 44 mestertulajdonság pont van a testünkön . A kezelő , a páciens által meghatározott sorrendben rezegteti fel ezeket a pontokat.

-Azért mondjuk azt, hogy mindenkinek egyéni a mesterré képzése, mert minden egyes paciens az egyéni evolúciós fejlődésének megfelelően súlyozza a mestertulajdonságok pontjait, így teremtve meg azok sorrendbe állításával, a mester pontok teljes aktivizálását , felrezegtetését személyre szabottan.

,P' egyetemista vagyok,
"Nagyon sokat segítettek nekem az EMF kezelések! Nem izgulok a vizsgáknál! Talán ez a legfontosabb! Az EMF kezelések második felében, azokat a tulajdonságokat erősítik meg a kezelések, amikre a minden napjaimban nagyon nagy szükségem van pld: erő, bátorság, nyugodtság, kreativitás, kitartás, koncentráció, örömteliség, szelídség és még sok más tulajdonság, amikre már pontosan nem emlékszem, de ezeknek a tulajdonságoknak a pozitív hatásait határozottan érzem. Főleg a vizsgáimnál az Egyetemen, de az életem többi területén is. 44 ilyen mestertulajdonság pont van, amin dolgozik a kezelő.
VÉGTELENÜL BOLDOG VAGYOK, HOGY TALÁLKOZHATTAM AZ EMF KEZELÉSEKKEL! "

,A' fóbiás problémái és évekig tartó egy helyben való topogása.
"A rossz házasságom alatt kezdődött, és egyre inkább fokozódott a bezártsági érzés problémám. Még nem is értünk az EMF kezelések végére, de már akkor azon vettem észre magam, hogy megszűntek ezek a nyomasztó érzéseim. Bizonytalan, bátortalan, döntésképtelen voltam. Egy helyben topogtam évekig. Képtelen voltam továbblépni az életemben. Az EMF kezelésekkel nagyon megerősödött a személyiségem. Ez a legpontosabb megfogalmazás. A nehéz döntésekben is erős vagyok és bátor. Képes vagyok rugalmasan kezelni a dolgaimat. A munkámban könnyebben oldom meg a feladataimat. A családom is "szóvá tette " , hogy derűsebb és békésebb vagyok. Teljesen jó irányba alakul az életem. Minden az elképzeléseim szerint halad.
El sem tudom mondani, hogy mennyivel másabb az életem. Mintha új ember lennék! Mindenkinek elmondom, hogy engem az EMF kezelések óta kicseréltek!
MINDEN EMBERNEK SZÜKSÉGE LENNE AZ EMF KEZELÉSEKRE!"

,K' spirituális fejlődése.
"Már évek óta tanulok és fejlesztem a spirituális önvalómat. Az EMF egy olyan hatalmas lökést adott a spirituális fejlődésemben, amire álmomban sem mertem gondolni. Hihetetlenül megnőtt a tudatosságom. A rezgésem emelésével az érzékenységem, érzékeléseim finomodtak. Kiteljesedtem!!! Kryon tanításai csodálatosak, amelyek sokkal világosabbak, érthetőbbek nekem, amióta az EMF-el megismerkedtem. Most már tudom , hogy megerősödve energetikailag, el tudom és be tudom fogadni Kryon hatalmas ajándékait.
A férjem és a gyerekeim már többször is mondták,hogy "Anya sokkal vidámabb és nyugodtabb vagy, mint régebben."
MINDEN SZEMPONTBÓL NAGY LÖKÉST ADOTT NEKEM AZ EMF!
Köszönettel tartozom és hálás vagyok Gábor Katinak, akitől megkaptam az EMF kezeléseket és kezelőm volt. Azóta is folyamatos kapcsolatban vagyunk, és segíti a további fejlődésemet."

Egy e-mail, az egyik kedves páciensemtől:
"Szia Kati!
Köszi, hogy gondoltál rám. Minden rendben velem, egyfolytában hálát érzek
mindenért. Neked is a csodálatos lehetőségért és az EMF megismeréséért. Úgy
látszik, nálam ez a mesterpont aktiválódott a legjobban.
Dolgoznak rajtam egyfolytában az Égiek. Készítenek valamire, nagyon várom, de most a
fizikai síkon is sok az elfoglaltságom. Most ez kell nekem, mert azt üzenték, jó lenne két lábbal a földön állni, hát ez segít benne.
Ismerősöm keresett meg, aki rákos beteg, hogy segítsek neki természetgyógyászt találni, és én rádöbbentem, hogy én nem bízok a régi gyógyítókban, csak aki részt vett az EMF -en.
Nagy változások előtt-alatt állok, de mégis jól érzem magam, mindig megtalálom az egyensúlyt és
tényleg szinte állandóan hála van bennem.
Kicsit értetlen vagyok az emberek előtt, akiknek az EMF-ről beszélek és nem rohannak hozzád, sajnos.Még most sem értik meg, mekkora lehetőség ez nekünk.
És veled minden ok?Nagyon jó szószólója vagy ennek a programnak, nem csoda, hogy Téged választottak erre a feladtra. És aki ilyen hittel és örömmel hirdeti, az el is éri a
sikert.
Hálásak lehetünk Neked innen és a fátyol túl oldaláról is.
Csak így tovább, nagy szükség van rád!!! Szeretettel puszillak Katikám!"

„A IX-XII.fázisok a szabadság és szeretet energiájában”
-Ezek a kezelések önvalónk megjelenítésének kiteljesedésén munkálkodnak a valóságteremtésünkben. Mesterré gyakorlókból , új szintekre lépünk tovább. Fejlődéstörténetünk teremtőivé leszünk.
-Minden egyes kapcsolat energetikai háttere a két, látszólag külön álló erőtér között létrejövő közös, harmadik erőtér, a harmadik háló ( Third Lattice). A Harmadik Hálók rendszere egységes és egyetemes tároló rendszerhez hasonlóan működik és az univerzum keresztkapcsolatos jellegét biztosítja.
-A kezelések segítségével átrendezzük a Harmadik Hálók töltéseit. Menedzseljük valóságteremtő energiamintáink tudatosan kiválasztott aspektusait. Amikor valamelyik Harmadik Hálóra fókuszálunk, mindegyik hálóra hatással vagyunk . A IX-XII. fázisokban a változtatni kívánt kapcsolataink energiatöltéseit vesszük szemügyre, majd rendezzük át a kiteljesedésünk érdekében.
-Az univerzális szülői és partnerkapcsolati, majd az univerzális önvalónk kiteljesítésének elősegítésére irányulnak ezek a fázisok.
-Tudod, hogy képes vagy az energiád és a fejlődéstörténeted alakítására, szervezésére, menedzselésére!
- Peggy kiváltságosnak és felelősségteljesnek nevezi ezt a feladatot.

A kezelőket a világ több mint 70 országában különféle szándékokkal keresik fel, mint béke, nyugalom-érzet, gyógyulás, önismeret, valóságteremtés..
Te is megtapasztalhatod a mai időknek a Szellemtől származó ajándékát.
Részletes információk az EMF kezelésekről és képzésekről: www.emf.hu www.emfworldwide.com oldalakon.

Mindennek tudatában a saját felelősségünk, hogy élünk-e vele! Ez a mai ember nagyszerű kihívása!
Tapasztald meg saját bölcsességed és tudatosságod szerint ezt a hatalmas adományt!
"A teljes egész részei vagyunk. Ha változtatni akarsz a világon, hol kezdenéd a változtatást?"

"Ahogy fent, úgy lent!"
"Ahogy kicsiben, úgy nagyban!"
"Mikrokozmosz a makrokozmoszban!"

Szeretettel várlak a kezeléseken,
Gábor Kati akkreditált I-VIII. fázis EMF kezelő gabor.kati02@gmail.com

http://emf-kryon.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/emfkryon/

Beküldte: | 2009. ápr. 23. csütörtök - 14:45

Hozzászólások

0 hozzászólás