Univerzum? Én? Isten? Ráadásul hogy áll ez össze Egy-séggé? Dimenzió váltás 2012? | Önmegvalósítás.hu

Univerzum? Én? Isten? Ráadásul hogy áll ez össze Egy-séggé? Dimenzió váltás 2012?

Kezdetben vala az ige, mondá a Biblia.
Ige= (én úgy gondolom) hang, vagy inkább gondolat=rezgés az üres térben=külső-, belső- UNIVERZUM.

Tudományos okfejtsét tettem, persze nem vagyok ultra-hiper-szuper biológus, fizikus, csillagász, vagy tudom is én mi. Csak kíváncsi vagyok, mi is igaz. A Bibliai teremtés történet, vagy a tudósok nagy Bummja. Vagy netán az utóbbi alátámasztja az előbbit? Kíváncsi vagyok, hogyan látjátok.
Nagy Bumm előtt léteznie kellett valaminek, ami Bummogot egyet. Szerintem ez volt az Abszolút Őssemmi, Üresség, Isten vagy bárminek nevezhetjük, vallási nézeteinknek megfelelően. Ebben a Semmiben kellett lennie valaminek, ami feszültséget gerjesztett, valamilyen energiának, ami először tágult, tágult a határáig, majd szétvetette önmagát. Kezdetben nem volt idő, sem tér, ezek szerintem a Bumm után jöhettek létre. A Bumm előtti pillanatot jelképesen vegyük úgy, mintha 1 üres papírlap lenne. Az idő és a tér megjelenése tette lehetővé, hogy a részek további részekre hulljanak és egymástól eltávolódjanak. Itt alakul ki a tömeg (ezt meg a gravitáció hozta létre, tartja össze) és a mozgás. Hiszen ezek a részek összeütközve vagy elpusztítják egymást, vagy 1neművé olvadnak. A molekluák is hasonlóan tevődnek össze. Így jöhettek létre a bolygók a csillagok az eredeti Bumm helyszínétől egyre távolabbra. Nos, ha megnézzük, legyen bármi is, ami létrejött azt atomok (elektronok, protonok) alkotják. A "különbözőségüket" a más-más kapcsolódások szablyák meg. Hiszen 1 bolygóhoz lényegesen több atom kapcsolódása szükséges, mint pl.: 1 porszemhez, de lényegében akkor is atomokból tevődik össze, tehát ugyan az. Ez alkotja a külső Univerzumot.
"Por isa hamu vogymuk"-mondták régen elődeink. Por=atom=Univerzum=Én=Minden Létező. Lehet elődeink okosabbak voltak, mint mi magunk most?
De mi is az atom? Azon túl, hogy proton és elektron összekapcsolódik. Meg atom mag, atom köppeny. Mi marad ezek felosztásánál. Semmi. Szó szerint semmi. Azaz üres tér, amiben állandó rezgés van. Érdekes hogy a szerkezete rács. De ha az atom felépítését megnézed, hasonló, ha nem olyan, mint a földrajz leckékben tanult Föld bolygónk felépítése. Ráadásul ez is atomokból, üres térből áll, kvázi=Semmi.
Mi is az Ember?
Szerveink vannak, testrészeink, alkotnak minket szilárd, folyékony, ill. gáz halmazállapotú anyagok, no és még valami +, amit halálunk után csak rejtélyesen 21grammnak hívnak. Ezeket szintén oszthatjuk tovább sejtekké, majd ezeket DNS lánccá, majd ezeket tovább ATOMOKKÁ:hoppá. Tényleg por vagyok? A nagy Semmi vagyok? Egy részem biztosan az, de mi az a plussz?
DNS=szakrális spirál=emberi fejlődéstan=evolúció=Belső Univerzum.
DNS-ünk 2 összefonódott spirál. A törzsfejlődésünk mutatja meg testünk eredetét. Minden születéskor átéljük újra létezéseink fázisait, amit már a reinkarnációs tanok hajtogatnak már évezredek óta. Magzati fejlődésünk sejt (atomok),=egysejtű élőlények, aztán osztódások folyamatában inkább nézünk ki ebihalnak, mint embernek, aztán meg gyíknak nagy fejjel, aztán "eltűnik" a farok részünk (már akinek) és kezdünk hasonlítani valamiféle ember palántának, de csak a majom kinézet után. Hozzáteszem, kezdetben nincsennek nemi különbségek, egyfajta Androgün állapot áll fent, majd ebből először női jellegek alakulnak ki (ezért van a férfiaknak is mellbimbójuk), majd, ha a "sors" úgy akarja (az apától hozott gének), akkor alakulnak ki a férfi nemi jellegek. Ott az egész Darwin folyamat. Vagy az életünk is spirálisan zajlik, mondhatnám, nincs igazi kőrforgás, hiszen a tapasztalataink által fejlődünk, ami kicsit magasabb szintre visz, így zajlik életünk. Ha az alapot nézem, akkor itt is az atom jelenik meg. Ezt hívom én belső Univerzumnak. De ha az alap ugyanaz, akkor mind a külső, mind a belső Univerzum 1 és ugyanaz. Egy vagyok a Földdel, az állatokkal, növényekkel, Veled, s minden Létezővel. TEHÁT ÉN VAGYOK AZ UNIVERZUM.
De mi a határ? Ami külön választ engem a Tudatom szerint a külső Univerzumtól, a világtól.
Ez a határ 1 távoli emlék. A nagy Bumm, a szétszakadás. És ez adja a vágyat az Egy-ség felé. Újból EGY akarok lenni. De mit is tanított Nekem Bátyám, mikor defektett kaptunk a motorral? Ahhoz, hogy összeragaszd, tisztítsd meg, jaj, ne nyúlj oda, ott az újlenyomat miatt nem ragad össze. Hogy jön ez ide? Isten az a valami a nagy Bumm után. Létrejött benne a vágy, Önmagát megtapasztalja, kiteljesedjen, szétterjedjen. De mivel részekre osztódott, valami mindig hiányzot. Ahhoz, hogy újra egyesüljön meg kell tisztulnia, avagy a szennyeződések "negatív gondolatok (maga a széthúzás, szétszakadás vágya)" átformálása szükséges. Fel kell ismernie minden egyes része, Ő maga az Egy. Az Abszolút Semmi.
Itt eszembe jutott a Jin és Jang szimbólum. A Bumm következtében létrejött 1 fekete lyuk, ami részekre esést lehetővé tette. De mind az Abszolút Semmiben ott a pont, ami a szétszakadást eredményezi, illetve a másik oldalra "átesve" ott van a másik pont (a fehér), ami magában hordozza az Egyesülést. Olyan, mint 1 kapu 2 világ között.
Tehát, ha minden Egy, minden kívül is megvan, meg bennem is. Akkor Isten és én Egy vagyok?! Ez az a plussz?
Mi van a dimenziókkal? Az idő síkjával? Ezt hely hiányában egy másik blogban fejtem ki.

Beküldte: | 2009. júl. 06. hétfő - 00:04

Hozzászólások

2 hozzászólás
Semmiből nem lehet valami ?
2011. augusztus 22. hétfő, 17:32 | Bartus Tiborcz (útkereső)

Az univerzum két részre osztható fekete- sötét és világos részre. Mind kettőnek a lényege az, hogy energiákról beszélünk. Még pedig asztrális energiáról, amely energia médiumban nincs idő, csak meghatározott rezonancia, mely energia részecskék -fotonok különböző negatív és pozitív részecskékké töltődtek. Feltöltődés következtében egyesültek, univerzumi nagyságban , és több százezer milliós hőmérséklet keletkezet, ami fúzióhoz vezetett. Mely fúzió feltételeket teremtett a hidrogén - ős anyagi részecske keletkezésére, mely tudatos részecske tovább fuzionált és keletkezet a hélium, alapot adva az ős nap keletkezésére, amelyben lejátszódtak az összes láncreakciók több millió atm nyomás alatt.az ős nap, ugyan úgy mint a mi napunk felületi turbúlenciával, rendelkezett, mely felszabadult energia rotációra késztette ezt a képződményt. Majd a belső energia növekedés folytán, létre jött a nagy bang, meg alkotva a csillag rendszereket, melyek közé tartozik a mi naprendszerünk!

Feltehető az a kérdés, hogy mind ez tudatosan alakult- e vagy a véletlen játéka. Minden értelmiségi, aki fizikát és thermó- dinamikát tanult tudhatja, hogy semmi sem véletlen- ilyesmi nem létezik. Mert minden törvényszerű.

Az asztrális energia energia rácsok meghatározott formáiban alkotják a tudatos univerzumot, mely diferenciálódva az anyagi és biológiai konstalációkra, szintén meghatározott morfogenetikai rács formában, tudatosan alakítják az egész univerzumot és annak flóráját és faunáját- bele értve a szerintünk ismert holt anyagokra is. Mert minden létező energia és anyagi részecske tudatos és annak a központi tudatnak a kapcsolatával morfogenetikai rács a, segítségével épít . Minden energia - ami nem más mint az isteni tudat!

fehercsongor képe
Inkább megsemmisülés
2011. augusztus 24. szerda, 11:48 | fehercsongor   Előzmény

az összeolvadásban , mint a kettősség állandó harca ! Üdvözlettel : felacso