A Belső Út - A Beavatás | Önmegvalósítás.hu

A Belső Út - A Beavatás

johfra_hermes_trismegistos.jpg

Minden mindennel EGY.

Minden meglelhető belül, az ok, és az okozat, és minden amit látunk, ennek kivetülése. (Ezért visszafelé is lenyomozható..) A TISZTA TUDAT a legteljesebb hatalom, ami mindent önmagából teremt, ami legbelül van, és ami mégis mindenben állandóan, időtlenül van jelen, és ami ugyanakkor mindenben és mindenki mással is EGY.

Jelensége nem felfogható a változó világ szemléletével, a gondolkodással. Nem leírható a szavakkal. Csak megközelíthető. És megélhető.

Ezért nem érdemes a szavakon lovagolni és elemezni. Csak magunkba szívni azt, amit érezzük, hogy igaz belőle, és nekünk szól.

Ez a legtöbb, amit megtehetünk.

A valódi önismeret számomra a világ működésének ismeretét is jelenti, amelyet nem választok el a belső világom működésétől, és megéléseitől.

A valódi önismeret számomra a Mindenségem megismerését is jelenti, nem csak a fizikai és lelki világok, a megfogható, érzékszerveinkkel érzékelhető világok ismeretét, hanem Minden mást is, ami azon túl van.

Az Életem a legfőbb Avatárom. Az Életem hordozza a számomra legteljesebb Tudást arról, mire van szükségem. Csak meg kell tanulnom látni, mit miért kér tőlem. És alázatot gyakorolni azokban a dolgokban, amelyek még nem érthetőek.

Hadd idézzek itt valakit, aki igazán csodásan ír isteni egységünkről, a Beavatások nagy titkáról:

"…minden és mindenki bennem él! A világegyetem bennem van, mivel minden létező bennem él, minden létező én vagyok, mindenben, amit szeretek, magamat szeretem, s rájövök, csak arról hittem, hogy nem szeretem, amit még nem ismeretem fel magamban! Most, hogy teljesen ráismerek magamra, mindent szeretek, és mindent egyformán szeretek, mert egy vagyok mindennel, én én vagyok a mindenségben, minden- egy vagyok!

Én vagyok a beteljesülés,az élet, a sugárzó, örök, halhatatlan létezés… Nincs már küzdelem, nincs megbánás, nincs szenvedés, többé nincs vétség, nincs mulandóság, nincs halál! Az összes születőben én kezdek új életformába, a halhatatlan, és az összes elmúlóban magamba térek vissza én, a halhatatlan, a teremtő, megtartó, a mindent megújító, örök isteni önvaló.

Felismerem, hogy a tér és az idő csupán a teremtett világ őrületes sebességgel forgó korongjának szélén létezik. Én azonban magamban vagyok az idő és tér nélküli örökkévalóság. És miközben magamban megnyugszom, örök létemmel kitöltöm a teret , és mindent ami abban él:

ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN VALÓSÁG,

ÉN VAGYOK AZ ÉLET, AZ VAGYOK, AKI VAGYOK!

Magamban nyugszom, és végtelen békét érzek…

…..Mert minden, ami itt a Földön történik, a lelki síkon már készen álló, megnyilvánulásra váró ok megvalósulása. Ha az ember képes tudatosan elérni az önvalónak ezeket a mélységeit, ahol az említett energiák megvalósulásukra várnak, akkor az okokkal egy időben a következményt – a jövőt- is jelként éli át! A jelen pedig, életünk, mindaz, ami velünk történik, nem más, mint a beavatás próbatételeinek láncolata. A próbatételek során kapunk alkalmat arra, hogy a belső feszültségeket, amelyeket gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel világkorszakok óta felhalmoztunk magunkban, és amelyek sorsunk, jövőnk okát alkotják, feloldjuk, és megszabaduljunk tőlük. Abban a mértékben, ahogy ezeket a feszültségeket tudatosítjuk és levezetjük, az ezen energiák által megkötött és a kötöttség miatt korlátolt emberi tudattól is megszabadulunk, és az igazi, minden személyes „én” –érzés mögött álló, kibontakozásra váró isteni önvalóval –Istennel- azonosulunk. Ez a BEAVATÁS.”

Elisabeth Haich könyvéből

Namaszte

Beküldte: | 2009. aug. 28. péntek - 22:05

Hozzászólások

7 hozzászólás
Kezdelek érteni Aditi ! Leírnám azt amit én ebben látok ... Az
2009. augusztus 29. szombat, 21:54 | Névtelen útonálló (útkereső)

Kezdelek érteni Aditi !

Leírnám azt amit én ebben látok ...
Az én általam megismert és megélt törvényszerűségek szerint.
Akkor Te is jobban értesz engem .

Itt ebben az idézetben egy ember, e gy n e k és a z o n o s n a k
tartja magát , azzal a " Mindennel " amit én Teremtőnek mondok.
Leegyszerűsítve: Isten teremtő és a mindenséget Átfogó
Tudását, Hatalmát egy emberi élet keretei közé téve,
mely mint tudjuk véges.

Amit itt az író hangoztat ,azok csak Istenről mondhatók el.

Ember magát nem teheti Isten helyére.

A SZt Lélek Isten egyik megismert
Örök " része " AZ
ami ( "aki ") , amely véghezviszi bennünk azt a változást,hogy
képesek legyünk a tudatunkkal is befogadni AZT, amiről ez
az író ír. Isten LELKE visz véghez mindent...mely ÖRÖK....

Vagyis Istennek nekünk emberek által " megismerhető "
tulajdonságait a Lélek által ismerjük fel ...
A szt Lélek által így " bírhatjuk " az Örökkévalóságot....

Igen Istenben
már öröktől fogva megtörtént velünk minden , amit itt mi beteljesítünk
előbb ,utóbb a földi életünkkel ,de mindez BENNE ÖRÖK.

BELÉ OLVADUNK MINDENESTÜL amikor "színről, színre látjuk" majd azt
a Szeretetet ami mellett itt ,mi most a tudatunkkal akaratlagosan
döntünk. ( dönthetünk )
De minden ,amit így befogadunk, attól még Isten "egy "része",
nem azonos azzal az emberrel aki befogadta.

Minden megismerés :
ami valóban TŐLE van ,VELE azonos és nem RAJTA kívül álló,
illetve az Ő általunk megismert természetével nem ellentétes,
nem azt jelenti,
hogy mi Istennel AZONOSAK vagyunk vagyis ISTEN-ek.

A mindenséggel Ő AZONOS, s ennek mi emberek " egy " momentuma
vagyunk , de az Ő ÖRÖK TERVE és SZÁNDÉKA szerint....

A génjeinkben kódolva van az a "tudás " amit ő ismer egyedül...
az "ÉLET" titka...
tehát bennünk van , de attól nem vagyunk EGYENLŐK,
illetve azonosak VELE.. és a magunktól mi nem tudjuk
az Ő megengedő szeretete nélkül "reprodukélni "
mert MINDEN NEKI van alárendelve...

Amikor TELJESEN " megtérünk " a Szt Lélek által
újra keresztségben részesülünk ( beavatás , "társörökös " -ség
tudatában,tudatosabb szintjén vagyunk vagyunk , stb ,
már magasabb
" szférákba enged belelátni -tisztánlátás kegyelme stb...-)
akkor is " csak " az Ő eszközei vagyunk.

Alkalmassá válunk, Isten szeretetét tükrözni, működtetni,
itt a földön...

Így-- az Ő Örök Tervén -/amit mi még NEM ismerünk
sem a jövönkkel kapcsolatban ,sem az emberiség " jövőjével "
kapcsolatban-/.... már Rá hagyatkozva "munkálkodunk "...

Szeretettel : Útonálló/névtelen úton levő/

Hej, Te Betyár!
2009. augusztus 30. vasárnap, 1:23 | Gagyi (útkereső)   Előzmény

Nem érted te Aditit...

Te egy része vagy az Isteni Tudatnak, csak ő leküldött téged az anyagba kémkedni és tapasztalni egy kicsit...:) A te dolgod, hogy az anyagot áthasd lélekkel és szellemmel (élettel már nem kell, mert élsz) és visszaemelkedj Őhozzá! Mindig is a része voltál és leszel, vagyis azonos Vele, csak a sok anyagtól (meg vallásos mákonytól) elfeledkeztél minderről!:)

Jézus pedig benned él születésedtől fogva, mert Ő maga az életenergia (az Igazság, az Út és az Élet), csak erre akkor jöttél rá, amikor megtértél. Ezért van az, hogy csak rajta keresztül mehetsz az Atyához, mert ha nem élnél itt az anyagban általa, akkor vissza sem kellene menned az Atyához.

Ismered a hologrammot? Tudod, hogy ha azt széttörik darabjaira, akkor minden kis részecskéjében megtalálható és reprodukálható az egészre vonatkozó információ? Na így benned is, mint az anyagba ereszkedett tudatrészben... csak vissza kell állítanod azokat a feltételeket, amelyekkel újra egynek érzed magad az Egy-el...

Ezen ügyködünk mindannyian. De Te kívül keresed a megoldást egy vallásos forgatókönyv szerint, mi meg belül. Mi nem bánjuk, ha valaki másképpen gondolja, a te egyházad papjai viszont kirekesztik azokat, akiket nem irányíthatnak... Belülről is éppen úgy megélhetnéd Jézust, mintha a templomban keresnéd.

Üdv Néked!

A hologramm is CSAK EGY meközelítése az igazságnak jelenleg itt
2009. augusztus 30. vasárnap, 8:36 | Névtelen útonálló (útkereső)   Előzmény

A hologramm is CSAK EGY meközelítése az igazságnak
jelenleg itt tart a tudomány...mindjuk a megismerésben..

Homeopátiával folglalkozom (10 éve tanulom )
és hozzájött a NES is .

Atomi szinten és energia szinten is az Ő programját futtatjuk-
az emberi életünk alatt / testin +lelkin IS /
a természet törvényei szerint egyrészt -,másrészt a még
emberek által CSAK kapisgált- részben bizonyított ( bemért )-
de nem teljesen megértett összefüggések alapján !

Így jelenleg azzal gyógyítunk amit tulajdonképpen -
készen kaptunk,
tapasztalati úton "gyógyítónak " tapasztaltak meg az
előttünk járók...

Ezeket mindkét tudomány elismeri amelyikekkel foglalkozom !

Egyik sem mond egy ponton sem ellent
azoknak a törvényszrűségeknek, amelyet az ember testi,lelki
sajátságainak ír le a holisztikus gondolkodás,
többek között a keresztény tanítás...IS...

Az , hogy én ezt történetesen keresztény emberként művelem,
a beteg ember szempontjából nem szokott zavaró tényező
lenni.

De minden ember a maga BEVÁLLALT élete szerint...éli a
"programot ".
Aszerint amit egyedül Ő vállalt be....

Te úgy érted még mindíg ,hogy az ,hogy én "bevállalós "
típus vagyok az azt jelenti , hogy kívül élem , kívül keresem azt
amit ti belül...
Én meg erre mondhatom azt,te hiába keresed belül , ha az életeddel
nem tudod valóra váltani, igen itt a földön a saját " programodat "...

Le lehet nézni mindazt amit írok.Tudom ,hogy semmi vagyok
és ami bennem jó az az Isten által csakis
egyedül bennem, csak általam megvalósítható
Isteni Terv egy pici, de NEKI nem elhanyagolható része...
Mint tudatilag , mint energetikailag...

ÚÁ

Minden Egy...
2009. augusztus 30. vasárnap, 10:09 | Gagyi (útkereső)   Előzmény

... és ugyanarról szól.

Én igyekszem tartózkodni attól, hogy bármit és bárkit is lenézzek, bár lehet hogy nem mindig sikerül.

Te viszont, úgy tűnik kirekesztesz minden mást, mint a mi a Te világnézeted és hited szerint való.

Ez azért tűnik így, mert minden blogban állandóan a saját hitedet bizonygatod, és szembe próbálod állítani más értékekkel.

Aloha!

Igen !" végsősoron " minden egy. A szubsztancia szintjén már
2009. augusztus 31. hétfő, 10:40 | Névtelen útonálló (útkereső)   Előzmény

Igen !" végsősoron " minden egy.
A szubsztancia szintjén már minden egy...!
És elméletben eljászhatunk ezzel a gondolattal is akár....

De itt a földön vagyunk, MI , MOST .
Tökéletlenül és gátlástalanul úgy, mint én.

/ Én azt hiszem ,hogy megtestesült állapotan,+ lelkünkkel
együtt , +elménkkel együtt , férfi és női identitásunkkal
ami igen " nagy másság " ahhoz, hogy csak úgy elmenjünk
mellette. /

A kirekesztés egy pontig tűnik csak kirekesztésnek,amig az
egó bele nem olvad a mindenségbe.
Addig kirekesztve érzi magát. "Gátlástalan " a maga szempontjai
szerint.Úgy mint én.
Egy blog is nyílt a gátlástalanságról !Köszi Sanyi !

Sok út van .Én azt mondom csak , amit hiszek:

Istenhez hasonlóvá válhatunk , de nem vagyunk Istenek...
Eszközei lehetünk bírhatjuk Őbenne az Ő termtő és gyógyító
erejét is akár ,mert minden adva van , ha értjük ŐT,
ha hisszük ŐT , ha akarjuk ŐT. lőle vagyunk, hozzá tartunk,
Őáltala létezünk most is ....
De a rangsor megvan az én saját hitem szerint.( IS )
A katolikus egyház is hierarchikus rendszer.
A család is az.Hiszen ma látjuk milyen az amikor a gyerek
irányít..
Ez engem csak megerősít a nevelés fontosságában..,pl.
és a szülő igen nagy felelősségében...

Alatta, Benne már mellérendelődés is van...
Kiegészítés is van.De a személynek nincs helye Isten helyén,
nincs helye Isten helyett a világban...a saját de egyébként "JÓ"
elgondolása szerint.

Hogy mi van ott a másik világban, azt megtudom akkor, amikor ott
leszünk.NEKEM addig erről nics tudásom kézzelfogható.
Hitbeli van ... +Reményem is van , de NEKEM
tudásom nincs. CSak hiszem. Ez az én szempontom jelenleg.
Van akinek van ezekről is tudása ,de nekem nincs.
Akinek erről van tudása az is tapasztalati + hitbeli ...

A tudomány kapisgál...
Amit igazán " tudunk " és működik tapasztalati...

Akarlak érteni titeket.Mert hiszem ,hogy én is előbbre leszek vele.
Tudom hasznosítani azt ,amit itt megértek Belőletek a gondolataitokból.

Nagyon is tudom hasznosítani ! ! !
Ezért üzentem Aditinek, hogy hálát adok az Ő látezéséért IS !
Én ezt sem "bántásként " írtam...
De mindenki annak veszi, aminek ő
AKARJA venni, úgy a többi hozzászólásomat is.

Tudatában vagyok annak , hogy bántok...

De minden betegség, amikor gyógyul fáj is,de
mikor fájt "rosszul " és mikor fáj t " JÓL "....? ? ?

Azt csak a gyógyulás után tudjuk meg.

Szeretettel : ÚÁ

Aditi képe
Az "Uralkodó" misztériuma
2009. szeptember 01. kedd, 22:50 | Aditi

Járd az utad, ami csak a tied, mert egyedi és megismételhetetlen. Szeresd magad, azért, aki vagy, amilyen vagy, szeresd magad, mint Isten nem-tökéletes teremtését, melyben mégis Isten tökéletes fénye ragyog. Minden mosolyban, minden kedvességben, értékben, és minden fájdalomban, mely tanít, minden rosszban, mely az utadra terel, ha megtanulod Isten törvényét, a szeretetet.

Szeresd magad Isten szeretetével, aki végtelen örömmel szemlél Téged, Magát Benned és elfogad Téged minden rosszal együtt, mert tudja, bármerre is tévelyegsz, minden út Őhozzá vezet vissza, mert az Ő ereje előbb-utóbb belátásra tanít, és rájössz, hogy minden rossz csak az örökséged, és benned van, mely megtisztulásra vár, és minden homály az eloszlatásért, a tisztán-látás elnyerésért van, és minden rossz is végső soron Őt szolgálja.

S ha már szereted magad, az életed, minden jóval és rosszal együtt, ha már tanulod, hogyan éld át egyre több szeretettel, és hogyan kérj segítséged imáidban, ha nem tudsz szeretni, akkor lesz erőd szeretni és igaz szívvel elfogadni és elengedni másokat is. Csak ha már magadat nem ítéled meg, és nem kritizálod, és nincs benned önvád, bűntudat, félelem, szorongás, hogy nem tudod elfogadni magad, kényszer, hogy másokhoz, és más dolgokhoz hasonlítsd magad, akkor tudod a világot tiszta látással szemlélni, a rosszat másban is elfogadni, mindenkiért azt és annyit tenni, amennyire éppen szüksége van, és hálás.

Isten bennünk van és mi Őbenne. (A benti és a kinti világ elválaszthatatlan). Ez az elme számára felfoghatatlan, kár magyarázni. Ez egy mondat, ami elég jól leírja azt a megélést, ami egységben szemléli a világot.

Isten az, amiben békét lelsz. Mindaz. Kint és bent is. Isten a döntésed, amiben nyugalomra találsz. Minden apró cseprő ügyben. Isten a harmónia, amit megtalálsz az életedben, ha az Ő törvényei szerint élsz, amelyek Benned és Általad, íródnak az Ő láthatatlan tollával, melyet MAGA A MEGTESTESÜLT ÉLET ÍR LÉTEZÉSÉNEK TÖRVÉNYEI ÉS PUSZTA MŰKÖDÉSE ÁLTAL. Hisz mindaz Isten teremtése, és benne Ő. Ez a legtisztább evangélium. Az Élet.

Minden kérdés kérdés. Minden válasz válasz. Isten az a kérdés, amelyet szeretettel élsz meg, akár a kérdező vagy, akár a kérdezett. (Isten megélése csakis egyéni döntés lehet). Arra meg is jön rögtön a válasz, amiben nyugalmat és békét találsz, örömet, és energiát. A szeretet megélése nem függ a kérdéstől. A szeretet nem függ a formától. Semmilyen formától, még a szó formájától, az IGE formájától sem. Minden forma Isten változó kivetülése. Isten az örök béke a formákban.

Isten a Mindenség tökéletes Rendje, az ok-okozatok tökéletes összefonódása, magában a megtestesülésében, azzal, együtt, a minden mindennel egy, az emberi és más utak tökéletesen megszerkesztett harmóniája, maga a harmónia, a szép zene, amely azonban élő, és folyton változó, egymáshoz alkalmazkodó a szeretet által, ezért ha önmagadban harmóniára találsz, meglátod azt a látszólag körülötted különállóan létező dolgokban.

És rájössz: csak ez számít. Ha szeretet van, minden szép. És bármi. És a szeretet összefűzi a világ legkülönállóbbnak tűnő dolgait is. És az, hogy testben vagyunk, megélhetővé teszi. Megtapasztalhatóvá.

De a szeretet megélésért dolgozni kell. Figyelni magad, hogy vállalod-e a felelősséged a belső világod alakulásáért, vagy mást/másokat okolsz (legyen az bármi, vagy bárki) a harmóniátlanságodért. Szereted-e magad, vagy a szeretet hiányának megoldását más, külső dolgokban keresed. Megbocsátod-e a hibáidat, hogy másoknak is meg tudj bocsátani? Ragaszkodsz-e bármihez?

A szeretet nem hit kérdése. A szeretet az Élő Igazság. A Létező Világ Mindensége, úgy, ahogy van. Abban, és annak megélésének hogyan-jában rejlik. Nincs itt semmi misztika. Csak Tudás és Megtapasztalás.

A dolog valójában nagyon egyszerű (mint ahogy minden, ami igaz): járd az utad, vállad önmagad, a benned csírázó beváltandó álmokat, vállad a felelősséget mindenért amit megélsz, mert az csakis a te egyéni világod része.. ne add fel az utad, Önmagad, ne hódolj be a félelemnek, a megfélemlítésnek, mások, egy rendszer, vagy akár egy vallás tudatlanságának. Ne vedd el magadtól azt, amid nincs, ne foszd meg magad az örömeidtől, az életedtől, tudd, mit akarsz, és tegyél érte. Azt add, amit tudsz, de ne várj érte cserébe semmit. De mindezt ne öntörvényűen tedd, hanem nyitottan, késze arra, hogy lehet, hogy mások útjaid keresztezed, és akkor szeretettel viszonyulj önmagad és mások kívánságaihoz is. Légy kész változtatni, légy rugalmas, hiszen az Élet is az. És akkor megszületik a konszenzus a látszólagos ellenállásból. Ha szükséged van valamire, vizsgáld meg mi az amit meg tudsz tenni magadért, és ha még mindig kell, tudj segítséget kérni és elfogadni tiszta szívvel, tudván, máshol, máskor, másnak megadod te is, amire szüksége van valamire, amiből neked van "raktáron".

Tudd, van amit megtehetsz magadért, de tiszteld az Élet feletted álló hatalmait, olyan összefüggéseket, amelyeket még nem látsz, de téged szolgálnak hosszú-távon. Ezért tanulj meg elengedni szeretettel, bizalommal, megértéssel, hogy mindig legyen helye az életedben az újnak. Ne ess kétségbe, de ha mégis, bocsásd meg magadnak és tanulj imádkozni, hogy elérd az Önmagadban rejlő magasabb erőket, a bizalmat, a tudást, az elfogadást, a szeretetet, amely segít talpra-állni, é amelyet Isten Önmagából rakott beléd, hogy felemeljen.

A harmónia a Rend, Isten rendje, amelyet a szeretet vezérlése által élhetünk meg, állandó önvizsgálattal, önmagunk szeretete és elfogadása által, a többiek útjaival való harmóniába-rendeződés által. Az Uralom a merevség, a nem elfogadás felett, az alkalmazkodó-képességünk ereje, a megértés, és az elfogadás képességei által teremthetjük meg. Ez a Tarot negyedik Árkánuma, az Uralkodó misztériumának bennünk rejlő titka.

Namaszte

mintha egy angyal
2009. szeptember 01. kedd, 23:25 | hajni19840203 (útkereső)   Előzmény

mintha egy angyal
súgta volna szavaid
lágy selymes hanggal

köszönöm :)
további szép estét neked

Feliratkozás Hírlevélre